Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (ORG 2393) / 2020

Název:
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 4 439 000,00 Kč Navýšení 6 144 644,00 Kč 3 534 756,00 Kč 58 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 439 000,00 Kč Navýšení 6 144 644,00 Kč 3 534 756,00 Kč 58 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 4 439 000,00 Kč Navýšení 6 144 644,00 Kč 3 534 756,00 Kč 58 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 100 000,00 Kč Navýšení 4 348 367,00 Kč 2 436 222,00 Kč 56 %
29 ProSenior 3 100 000,00 Kč Navýšení 4 348 367,00 Kč 2 436 222,00 Kč 56 %
5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 Kč Navýšení 209 086,00 Kč 206 129,00 Kč 99 %
29 ProSenior 200 000,00 Kč Navýšení 209 086,00 Kč 206 129,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 825 000,00 Kč Navýšení 1 139 560,00 Kč 632 468,00 Kč 56 %
29 ProSenior 825 000,00 Kč Navýšení 1 139 560,00 Kč 632 468,00 Kč 56 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 297 000,00 Kč Navýšení 410 631,00 Kč 229 529,00 Kč 56 %
29 ProSenior 297 000,00 Kč Navýšení 410 631,00 Kč 229 529,00 Kč 56 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 30 408,00 Kč 82 %
29 ProSenior 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 30 408,00 Kč 82 %
Celkem 4 439 000,00 Kč Navýšení 6 144 644,00 Kč 3 534 756,00 Kč 58 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 4 348 367,00 Kč 2 436 222,00 Kč 56 % 226 424,00 Kč 5 % 223 828,00 Kč 10 % 230 700,00 Kč 16 % 194 850,00 Kč 20 % 207 628,00 Kč 25 % 185 580,00 Kč 29 % 181 734,00 Kč 33 % 247 212,00 Kč 39 % 350 159,00 Kč 47 % 159 983,00 Kč 51 % 228 124,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5021 Ostatní osobn.. 209 086,00 Kč 206 129,00 Kč 99 % 24 225,00 Kč 12 % 7 030,00 Kč 15 % 9 131,00 Kč 19 % 6 243,00 Kč 22 % 14 042,00 Kč 29 % 3 245,00 Kč 31 % 17 772,00 Kč 39 % 9 950,00 Kč 44 % 52 818,00 Kč 69 % 33 744,00 Kč 85 % 27 929,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojis.. 1 139 560,00 Kč 632 468,00 Kč 56 % 62 633,00 Kč 5 % 54 269,00 Kč 10 % 59 197,00 Kč 15 % 47 827,00 Kč 20 % 52 713,00 Kč 24 % 46 024,00 Kč 28 % 46 291,00 Kč 32 % 64 049,00 Kč 38 % 93 226,00 Kč 46 % 44 576,00 Kč 50 % 61 663,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5032 Povinné pojis.. 410 631,00 Kč 229 529,00 Kč 56 % 22 730,00 Kč 6 % 19 695,00 Kč 10 % 21 484,00 Kč 16 % 17 357,00 Kč 20 % 19 129,00 Kč 24 % 16 702,00 Kč 29 % 16 799,00 Kč 33 % 23 245,00 Kč 38 % 33 833,00 Kč 47 % 16 177,00 Kč 50 % 22 378,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5424 Náhrady mezd .. 37 000,00 Kč 30 408,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 243,00 Kč 22 % 2 137,00 Kč 28 % 4 808,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 3 939,00 Kč 52 % 11 281,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
Celkem 6 144 644,00 Kč 3 534 756,00 Kč 58 % 336 012,00 Kč 5 % 304 822,00 Kč 5 % 320 512,00 Kč 5 % 274 520,00 Kč 4 % 295 649,00 Kč 5 % 256 359,00 Kč 4 % 262 596,00 Kč 4 % 344 456,00 Kč 6 % 533 975,00 Kč 9 % 265 761,00 Kč 4 % 340 094,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 %