Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Hotel Praha-odbor bytový (ORG 2518) / 2020

Název:
Hotel Praha-odbor bytový (2518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 248 050,00 Kč 28 %
výdaje 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 157 854,04 Kč 18 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 157 854,04 Kč 18 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
Celkem 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 250 000,00 Kč 87 555,27 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 941,48 Kč 5 % 33 772,53 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 30 255,26 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 10 586,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5154 Elektrická en.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 300 000,00 Kč 45 548,22 Kč 15 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 110,37 Kč 1 % 24 996,37 Kč 10 % 4 110,37 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 4 110,37 Kč 12 % 8 220,74 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5171 Opravy a udrž.. 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 754,05 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 1 996,50 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
Celkem 870 000,00 Kč 157 854,04 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 17 051,85 Kč 2 % 58 768,90 Kč 7 % 4 110,37 Kč 0 % 22 754,05 Kč 3 % 34 365,63 Kč 4 % 10 217,24 Kč 1 % 10 586,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %