Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny (ORG 2522) / 2020

Název:
Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny (2522)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 1 253 999,23 Kč 1 253 999,23 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 1 253 999,23 Kč - - - -
Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 Kč Navýšení 1 253 999,23 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 1 253 999,23 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 1 253 999,23 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 1 253 999,23 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč 0,00 Kč 1 253 999,23 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč 0,00 Kč 1 253 999,23 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 253 999,23 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč Navýšení 1 253 999,23 Kč 1 253 999,23 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 1 253 999,23 Kč 1 253 999,23 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 253 999,23 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 1 253 999,23 Kč 1 253 999,23 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 253 999,23 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %