Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (ORG 307) / 2020

Název:
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (307)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 59 724,24 Kč Navýšení 358 933,76 Kč 102 192,66 Kč 28 %
výdaje 6 931 000,00 Kč Pokles 6 719 914,47 Kč 3 943 550,87 Kč 59 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 6 931 000,00 Kč Pokles 6 719 914,47 Kč 3 943 550,87 Kč 59 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 1 269 604,00 Kč 35 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 1 269 604,00 Kč 35 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 1 269 604,00 Kč 35 %
Celkem 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 1 269 604,00 Kč 35 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 3 119 914,47 Kč 2 673 946,87 Kč 86 % 199 000,00 Kč 6 % 199 000,00 Kč 13 % 199 000,00 Kč 19 % 248 000,00 Kč 27 % 243 375,00 Kč 35 % 199 000,00 Kč 41 % 391 071,17 Kč 54 % 814 500,70 Kč 80 % 181 000,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
6351 Investiční tr.. 3 600 000,00 Kč 1 269 604,00 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 269 604,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
Celkem 6 719 914,47 Kč 3 943 550,87 Kč 59 % 199 000,00 Kč 3 % 199 000,00 Kč 3 % 199 000,00 Kč 3 % 248 000,00 Kč 4 % 243 375,00 Kč 4 % 199 000,00 Kč 3 % 391 071,17 Kč 6 % 2 084 104,70 Kč 31 % 181 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %