Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (ORG 309) / 2020

Název:
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 72 600,00 Kč Navýšení 117 986,21 Kč 52 390,21 Kč 44 %
výdaje 2 377 000,00 Kč 2 377 000,00 Kč 560 000,00 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 377 000,00 Kč 2 377 000,00 Kč 560 000,00 Kč 24 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 2 232 000,00 Kč 560 000,00 Kč 25 % 140 000,00 Kč 6 % 140 000,00 Kč 13 % 140 000,00 Kč 19 % 140 000,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
6351 Investiční tr.. 145 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 2 377 000,00 Kč 560 000,00 Kč 24 % 140 000,00 Kč 6 % 140 000,00 Kč 6 % 140 000,00 Kč 6 % 140 000,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %