Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (ORG 309) / 2020

Název:
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 72 600,00 Kč Navýšení 124 990,21 Kč 52 390,21 Kč 42 %
výdaje 2 377 000,00 Kč Pokles 2 029 004,00 Kč 1 446 004,00 Kč 71 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 377 000,00 Kč Pokles 2 022 000,00 Kč 1 439 000,00 Kč 71 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 2 377 000,00 Kč Pokles 2 022 000,00 Kč 1 439 000,00 Kč 71 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 232 000,00 Kč Pokles 1 877 000,00 Kč 1 294 000,00 Kč 69 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 232 000,00 Kč Pokles 1 877 000,00 Kč 1 294 000,00 Kč 69 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
Celkem 2 377 000,00 Kč Pokles 2 029 004,00 Kč 1 446 004,00 Kč 71 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 309 (M© Trojlístek Máchova, přísp.org.), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín Máchova 62 příspěvková organizaceARES 1 294 000,00 Kč
Příspěvek na provoz leden 2020. 4116 16.01.2020 140 000,00 Kč
Příspěvek na provoz 02/2020. 4115 13.02.2020 140 000,00 Kč
Příspěvek na provoz 3/2020. 4101 11.03.2020 140 000,00 Kč
Příspěvek na provoz duben 2020. 4087 08.04.2020 140 000,00 Kč
Příspěvek na provoz 05/2020. 4071 12.05.2020 140 000,00 Kč
Příspěvek na provoz červen 2020. 4090 09.06.2020 140 000,00 Kč
Příspěvek na provoz 07/2020, vč. II. části odpisů. 4117 10.07.2020 194 000,00 Kč
Příspěvek na provoz srpen 2020. 4081 10.08.2020 130 000,00 Kč
Příspěvek na provoz září 2020. 4062 07.09.2020 130 000,00 Kč
Celkem 1 294 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 1 877 000,00 Kč 1 294 000,00 Kč 69 % 140 000,00 Kč 7 % 140 000,00 Kč 15 % 140 000,00 Kč 22 % 140 000,00 Kč 30 % 140 000,00 Kč 37 % 140 000,00 Kč 45 % 194 000,00 Kč 55 % 130 000,00 Kč 62 % 130 000,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5364 Vratky veřejn.. 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 145 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 2 029 004,00 Kč 1 446 004,00 Kč 71 % 140 000,00 Kč 7 % 140 000,00 Kč 7 % 140 000,00 Kč 7 % 147 004,00 Kč 7 % 140 000,00 Kč 7 % 140 000,00 Kč 7 % 194 000,00 Kč 10 % 275 000,00 Kč 14 % 130 000,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %