Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (ORG 321) / 2020

Název:
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 597 245,00 Kč Navýšení 981 790,51 Kč 981 790,51 Kč 100 %
výdaje 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 964 273,44 Kč 7 237 425,19 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 849 000,00 Kč 7 122 151,75 Kč 91 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 115 273,44 Kč 115 273,44 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 849 000,00 Kč 7 122 151,75 Kč 91 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 199 000,00 Kč Pokles 6 929 000,00 Kč 6 671 166,00 Kč 96 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 7 199 000,00 Kč Pokles 6 929 000,00 Kč 6 671 166,00 Kč 96 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč 0,00 Kč 97 665,75 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 97 665,75 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 640 000,00 Kč Navýšení 920 000,00 Kč 353 320,00 Kč 38 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 640 000,00 Kč Navýšení 920 000,00 Kč 353 320,00 Kč 38 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 115 273,44 Kč 115 273,44 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 84 097,44 Kč 84 097,44 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 84 097,44 Kč 84 097,44 Kč 100 %
Celkem 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 964 273,44 Kč 7 237 425,19 Kč 91 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 6 929 000,00 Kč 6 671 166,00 Kč 96 % 577 000,00 Kč 8 % 577 000,00 Kč 17 % 577 000,00 Kč 25 % 577 000,00 Kč 33 % 577 000,00 Kč 42 % 577 000,00 Kč 50 % 894 000,00 Kč 63 % 776 166,00 Kč 74 % 513 000,00 Kč 81 % 513 000,00 Kč 89 % 513 000,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5336 Neinvestiční .. 0,00 Kč 97 665,75 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 97 665,75 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5364 Vratky veřejn.. 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 31 176,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 84 097,44 Kč 84 097,44 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 84 097,44 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 920 000,00 Kč 353 320,00 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 142 780,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 210 540,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
Celkem 7 964 273,44 Kč 7 237 425,19 Kč 91 % 577 000,00 Kč 7 % 577 000,00 Kč 7 % 577 000,00 Kč 7 % 577 000,00 Kč 7 % 577 000,00 Kč 7 % 608 176,00 Kč 8 % 894 000,00 Kč 11 % 918 946,00 Kč 12 % 597 097,44 Kč 7 % 513 000,00 Kč 6 % 821 205,75 Kč 10 % 0,00 Kč 0 %