Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Z© Komenského 66, přísp.org. (ORG 322) / 2020

Název:
Z© Komenského 66, přísp.org. (322)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 199 528,00 Kč Navýšení 273 124,60 Kč 273 124,60 Kč 100 %
výdaje 12 511 000,00 Kč Pokles 12 510 795,33 Kč 5 826 853,39 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 12 511 000,00 Kč Pokles 12 437 198,73 Kč 5 753 256,79 Kč 46 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 12 511 000,00 Kč Pokles 12 437 198,73 Kč 5 753 256,79 Kč 46 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 241 000,00 Kč Pokles 4 141 000,00 Kč 4 229 068,82 Kč 102 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 4 241 000,00 Kč Pokles 4 141 000,00 Kč 4 229 068,82 Kč 102 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč 0,00 Kč 186 117,75 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 186 117,75 Kč - - - -
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 8 270 000,00 Kč 8 270 000,00 Kč 1 311 871,49 Kč 16 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 8 270 000,00 Kč 8 270 000,00 Kč 1 311 871,49 Kč 16 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
Celkem 12 511 000,00 Kč Pokles 12 510 795,33 Kč 5 826 853,39 Kč 47 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 4 141 000,00 Kč 4 229 068,82 Kč 102 % 353 000,00 Kč 9 % 353 000,00 Kč 17 % 353 000,00 Kč 26 % 353 000,00 Kč 34 % 353 000,00 Kč 43 % 353 000,00 Kč 51 % 505 000,00 Kč 63 % 636 068,82 Kč 79 % 323 000,00 Kč 87 % 324 000,00 Kč 94 % 323 000,00 Kč 102 % 0,00 Kč 102 %
5336 Neinvestiční .. 0,00 Kč 186 117,75 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 186 117,75 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5366 Výdaje z fina.. 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 73 596,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaj.. 26 198,73 Kč 26 198,73 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 198,73 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 8 270 000,00 Kč 1 311 871,49 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 100 130,49 Kč 1 % 228 103,50 Kč 4 % 350 458,00 Kč 8 % 633 179,50 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
Celkem 12 510 795,33 Kč 5 826 853,39 Kč 47 % 353 000,00 Kč 3 % 353 000,00 Kč 3 % 353 000,00 Kč 3 % 379 198,73 Kč 3 % 353 000,00 Kč 3 % 353 000,00 Kč 3 % 578 596,60 Kč 5 % 736 199,31 Kč 6 % 551 103,50 Kč 4 % 674 458,00 Kč 5 % 1 142 297,25 Kč 9 % 0,00 Kč 0 %