Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační-úsek informatiky (ORG 3381) / 2020

Název:
Odbor organizační-úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 755 721,22 Kč 32 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 755 721,22 Kč 32 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 755 721,22 Kč 32 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 299 491,35 Kč 64 %
19 Odbor organizační 2 040 000,00 Kč 2 040 000,00 Kč 1 299 491,35 Kč 64 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 113 669,55 Kč 29 %
19 Odbor organizační 395 000,00 Kč 395 000,00 Kč 113 669,55 Kč 29 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 54 430,00 Kč 165 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 54 430,00 Kč 165 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 1 263 284,26 Kč 37 %
19 Odbor organizační 3 936 516,00 Kč Pokles 3 436 516,00 Kč 1 263 284,26 Kč 37 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
19 Odbor organizační 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
5172 Programové vybavení 312 905,00 Kč 312 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 312 905,00 Kč 312 905,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vybavení 1 334 600,00 Kč Pokles 1 234 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 334 600,00 Kč Pokles 1 234 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 755 721,22 Kč 32 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 3381 (Odbor organizační-úsek informatiky), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
GIGA CZ s.r.o.ARES 1 208 711,00 Kč
Tera PC T-3000 - 70ks [ISRS] 4123 15.05.2020 668 876,00 Kč
Tera PC T-3000 - 45ks [ISRS] 4174 16.07.2020 539 835,00 Kč
Scenario s.r.o.ARES 36 058,00 Kč
tiskárna Olivetti PR2 1ks - OSA 4195 20.02.2020 18 694,50 Kč
Tiskárna Olivetti PR2 Plus - 24-pinová matrice 4207 20.03.2020 17 363,50 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 26 783,35 Kč
Ricoh IM 350 1ks, startovací toner 4096 09.09.2020 26 783,35 Kč
Electro World s.r.o.ARES 9 990,00 Kč
kamera Genius ECam 8000 - 10ks 4042 04.09.2020 9 990,00 Kč
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.ARES 8 985,00 Kč
Genius webová kamera QCam 6000 - 10ks 4040 04.09.2020 8 985,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 4 350,00 Kč
tisk a polep mapy 150x180 cm - nástěnná mapa obce Bludovice u NJ 4217 20.07.2020 4 350,00 Kč
NWT Computer s.r.o.ARES 3 615,00 Kč
Genius webová kamera ECam 4ks 4038 04.09.2020 3 615,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 298 492,35 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 999,00 Kč
5012 27.08.2020 999,00 Kč
Celkem 999,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 2 040 000,00 Kč 1 299 491,35 Kč 64 % 0,00 Kč 0 % 18 694,50 Kč 1 % 17 363,50 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 668 876,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 544 185,00 Kč 61 % 999,00 Kč 61 % 49 373,35 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5139 Nákup materiá.. 395 000,00 Kč 113 669,55 Kč 29 % 18 535,99 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 20 705,88 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 29 187,96 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 16 114,71 Kč 21 % 24 520,01 Kč 28 % 4 605,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5162 Služby teleko.. 0,00 Kč 300,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 300,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 33 000,00 Kč 54 430,00 Kč 165 % 0,00 Kč 0 % 2 720,00 Kč 8 % 2 720,00 Kč 16 % 2 720,00 Kč 25 % 2 720,00 Kč 33 % 2 720,00 Kč 41 % 2 720,00 Kč 49 % 2 720,00 Kč 58 % 2 720,00 Kč 66 % 32 670,00 Kč 165 % 0,00 Kč 165 % 0,00 Kč 165 %
5167 Služby školen.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 3 436 516,00 Kč 1 263 284,26 Kč 37 % 95 668,85 Kč 3 % 70 207,35 Kč 5 % 306 844,87 Kč 14 % 64 969,67 Kč 16 % 42 981,55 Kč 17 % 168 514,21 Kč 22 % 119 158,81 Kč 25 % 110 482,61 Kč 28 % 276 812,84 Kč 37 % 7 643,50 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 1 168,86 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 168,86 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5171 Opravy a udrž.. 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 23 377,20 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5172 Programové vy.. 312 905,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vy.. 1 234 600,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, příst.. 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 8 642 021,00 Kč 2 755 721,22 Kč 32 % 114 204,84 Kč 1 % 91 621,85 Kč 1 % 326 928,37 Kč 4 % 88 395,55 Kč 1 % 714 577,55 Kč 8 % 200 422,17 Kč 2 % 666 063,81 Kč 8 % 153 693,52 Kč 2 % 354 595,06 Kč 4 % 45 218,50 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %