Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 3405 (ORG 3405) / 2020

Název:
3405 (3405)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 589 780,80 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 589 780,80 Kč 92 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 589 780,80 Kč 92 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 589 780,80 Kč 92 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 589 780,80 Kč 92 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 589 780,80 Kč 92 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 2 800 000,00 Kč 2 589 780,80 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 882 630,50 Kč 67 % 707 150,30 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
Celkem 2 800 000,00 Kč 2 589 780,80 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 882 630,50 Kč 67 % 707 150,30 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %