Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (ORG 350) / 2020

Název:
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 53 916,00 Kč Navýšení 80 879,03 Kč 26 963,03 Kč 33 %
výdaje 4 374 000,00 Kč Navýšení 4 473 994,00 Kč 675 994,00 Kč 15 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 374 000,00 Kč Navýšení 4 473 994,00 Kč 675 994,00 Kč 15 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3233 Střediska volného času 2 860 000,00 Kč Navýšení 2 959 994,00 Kč 99 994,00 Kč 3 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 860 000,00 Kč Navýšení 2 959 994,00 Kč 99 994,00 Kč 3 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 860 000,00 Kč Navýšení 2 959 994,00 Kč 99 994,00 Kč 3 %
Celkem 2 860 000,00 Kč Navýšení 2 959 994,00 Kč 99 994,00 Kč 3 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 1 514 000,00 Kč 576 000,00 Kč 38 % 126 000,00 Kč 8 % 150 000,00 Kč 18 % 150 000,00 Kč 28 % 150 000,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
6351 Investiční tr.. 2 959 994,00 Kč 99 994,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 99 994,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
Celkem 4 473 994,00 Kč 675 994,00 Kč 15 % 126 000,00 Kč 3 % 150 000,00 Kč 3 % 150 000,00 Kč 3 % 249 994,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %