Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (ORG 350) / 2020

Název:
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 53 916,00 Kč Navýšení 80 879,03 Kč 26 963,03 Kč 33 %
výdaje 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 468 409,00 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 468 409,00 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3233 Střediska volného času 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 468 409,00 Kč 86 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 514 000,00 Kč Pokles 1 304 000,00 Kč 1 176 000,00 Kč 90 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 1 514 000,00 Kč Pokles 1 304 000,00 Kč 1 176 000,00 Kč 90 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 860 000,00 Kč Pokles 382 994,00 Kč 267 942,00 Kč 70 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 2 860 000,00 Kč Pokles 382 994,00 Kč 267 942,00 Kč 70 %
Celkem 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 468 409,00 Kč 86 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 1 304 000,00 Kč 1 176 000,00 Kč 90 % 126 000,00 Kč 10 % 150 000,00 Kč 21 % 150 000,00 Kč 33 % 150 000,00 Kč 44 % 150 000,00 Kč 56 % 150 000,00 Kč 67 % 150 000,00 Kč 79 % 50 000,00 Kč 83 % 100 000,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5336 Neinvestiční .. 24 467,00 Kč 24 467,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 000,00 Kč 294 % -47 533,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 382 994,00 Kč 267 942,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 121 532,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 86 152,00 Kč 54 % 18 150,00 Kč 59 % 42 108,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
Celkem 1 711 461,00 Kč 1 468 409,00 Kč 86 % 126 000,00 Kč 7 % 150 000,00 Kč 9 % 150 000,00 Kč 9 % 271 532,00 Kč 16 % 150 000,00 Kč 9 % 308 152,00 Kč 18 % 120 617,00 Kč 7 % 92 108,00 Kč 5 % 100 000,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %