Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor ľivotního prostředí (ORG 375) / 2020

Název:
Odbor ľivotního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 10 416 000,00 Kč Pokles 7 911 695,00 Kč 5 370 585,77 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč Pokles 1 024 695,00 Kč 573 643,39 Kč 56 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Životní prostředí 8 392 000,00 Kč Pokles 6 517 000,00 Kč 4 796 942,38 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 525 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 525 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 1 525 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3799 Ostatní ekologické záležitosti 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
35 Odbor ľivotního prostředí 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
Celkem 1 605 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 200 850,00 Kč 72 867,69 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 44 850,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 3 814,94 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 4 035,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 20 167,75 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5162 Služby teleko.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 687,50 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 22 687,50 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 22 687,50 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5169 Nákup ostatní.. 6 974 945,00 Kč 4 839 029,58 Kč 69 % 30 948,00 Kč 0 % 866,00 Kč 0 % 57 240,64 Kč 1 % 20 246,00 Kč 2 % 148 651,00 Kč 4 % 582 063,59 Kč 12 % 269 051,20 Kč 16 % 586 511,63 Kč 24 % 218 915,60 Kč 27 % 1 058 487,81 Kč 43 % 236 448,75 Kč 46 % 1 629 599,36 Kč 69 %
5179 Ostatní nákup.. 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 100 % 2 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 440 000,00 Kč 308 046,00 Kč 70 % 9 901,00 Kč 2 % 9 933,00 Kč 5 % 4 943,00 Kč 6 % 13 927,00 Kč 9 % 42 251,00 Kč 18 % 9 973,00 Kč 21 % 7 994,00 Kč 22 % 117 707,00 Kč 49 % 9 690,00 Kč 51 % 39 654,00 Kč 60 % 7 387,00 Kč 62 % 34 686,00 Kč 70 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5909 Ostatní neinv.. 400,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 78 650,00 Kč 98 %
6351 Investiční tr.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 7 911 695,00 Kč 5 370 585,77 Kč 68 % 43 349,00 Kč 1 % 10 799,00 Kč 0 % 62 183,64 Kč 1 % 101 710,50 Kč 1 % 190 902,00 Kč 2 % 595 851,53 Kč 8 % 299 732,70 Kč 4 % 708 253,63 Kč 9 % 230 035,60 Kč 3 % 1 120 829,31 Kč 14 % 264 003,50 Kč 3 % 1 742 935,36 Kč 22 %