Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor ľivotního prostředí (ORG 375) / 2020

Název:
Odbor ľivotního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 10 416 000,00 Kč Pokles 8 182 192,00 Kč 5 370 585,77 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 1 654 000,00 Kč Pokles 1 295 192,00 Kč 573 643,39 Kč 44 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Životní prostředí 8 392 000,00 Kč Pokles 6 517 000,00 Kč 4 796 942,38 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 760 000,00 Kč 760 000,00 Kč 532 960,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 224 914,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 224 914,00 Kč 70 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 046,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 046,00 Kč 70 %
1031 Pěstební činnost 481 000,00 Kč Navýšení 576 070,00 Kč 246 263,75 Kč 43 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč Navýšení 139 850,00 Kč 65 017,75 Kč 46 %
35 Odbor ľivotního prostředí 95 000,00 Kč Navýšení 139 850,00 Kč 65 017,75 Kč 46 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 385 000,00 Kč Navýšení 435 220,00 Kč 181 246,00 Kč 42 %
35 Odbor ľivotního prostředí 385 000,00 Kč Navýšení 435 220,00 Kč 181 246,00 Kč 42 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 773 000,00 Kč Pokles 48 625,00 Kč 20 125,64 Kč 41 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
35 Odbor ľivotního prostředí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 035,00 Kč 44 %
5169 Nákup ostatních služeb 757 000,00 Kč Pokles 32 625,00 Kč 13 090,64 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 757 000,00 Kč Pokles 32 625,00 Kč 13 090,64 Kč 40 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 Kč Navýšení 570 497,00 Kč 226 270,00 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč Navýšení 570 497,00 Kč 226 270,00 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 300 000,00 Kč Navýšení 570 497,00 Kč 226 270,00 Kč 40 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 309 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 515 000,00 Kč Pokles 1 990 000,00 Kč 1 433 327,44 Kč 72 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 814,94 Kč 2 %
35 Odbor ľivotního prostředí 85 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 814,94 Kč 2 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 1 364 450,00 Kč 74 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 905 000,00 Kč Pokles 1 855 000,00 Kč 1 364 450,00 Kč 74 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 525 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 1 525 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
35 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 Odbor ľivotního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 720 000,00 Kč Pokles 3 370 000,00 Kč 2 604 988,94 Kč 77 %
5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 140 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 510 000,00 Kč Pokles 3 307 500,00 Kč 2 602 488,94 Kč 79 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 510 000,00 Kč Pokles 3 307 500,00 Kč 2 602 488,94 Kč 79 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 100 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 986,00 Kč 76 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 986,00 Kč 76 %
35 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 986,00 Kč 76 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
35 Odbor ľivotního prostředí 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
Celkem 10 416 000,00 Kč Pokles 8 182 192,00 Kč 5 370 585,77 Kč 66 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 375 (Odbor ľivotního prostředí), Paragraf 1036 (Správa v lesním hospodářství), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Lesy České republiky s.p.ARES 20 246,00 Kč
Poradenské služby (OLH) za 4.Q.2019, LS FM 4066 09.01.2020 20 246,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 60 738,00 Kč
Celkem 80 984,00 Kč
Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 200 850,00 Kč 72 867,69 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 44 850,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 3 814,94 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 4 035,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 20 167,75 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5162 Služby teleko.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 100 000,00 Kč 68 062,50 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 687,50 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 22 687,50 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 22 687,50 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5169 Nákup ostatní.. 7 245 442,00 Kč 4 839 029,58 Kč 67 % 30 948,00 Kč 0 % 866,00 Kč 0 % 57 240,64 Kč 1 % 20 246,00 Kč 2 % 148 651,00 Kč 4 % 582 063,59 Kč 12 % 269 051,20 Kč 15 % 586 511,63 Kč 23 % 218 915,60 Kč 26 % 1 058 487,81 Kč 41 % 236 448,75 Kč 44 % 1 629 599,36 Kč 67 %
5179 Ostatní nákup.. 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 100 % 2 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 440 000,00 Kč 308 046,00 Kč 70 % 9 901,00 Kč 2 % 9 933,00 Kč 5 % 4 943,00 Kč 6 % 13 927,00 Kč 9 % 42 251,00 Kč 18 % 9 973,00 Kč 21 % 7 994,00 Kč 22 % 117 707,00 Kč 49 % 9 690,00 Kč 51 % 39 654,00 Kč 60 % 7 387,00 Kč 62 % 34 686,00 Kč 70 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5909 Ostatní neinv.. 400,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 78 650,00 Kč 98 %
6351 Investiční tr.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 8 182 192,00 Kč 5 370 585,77 Kč 66 % 43 349,00 Kč 1 % 10 799,00 Kč 0 % 62 183,64 Kč 1 % 101 710,50 Kč 1 % 190 902,00 Kč 2 % 595 851,53 Kč 7 % 299 732,70 Kč 4 % 708 253,63 Kč 9 % 230 035,60 Kč 3 % 1 120 829,31 Kč 14 % 264 003,50 Kč 3 % 1 742 935,36 Kč 21 %