Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2020

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
výdaje 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 89 500 000,00 Kč Pokles 88 138 720,00 Kč 56 239 531,00 Kč 64 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Pokles 88 138 720,00 Kč 56 237 531,00 Kč 64 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 539 941,00 Kč 42 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 539 941,00 Kč 42 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 22 518 400,00 Kč Pokles 22 132 856,00 Kč 14 187 851,00 Kč 64 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Pokles 22 132 856,00 Kč 14 187 851,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 172 000,00 Kč Pokles 8 030 643,00 Kč 5 148 813,00 Kč 64 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Pokles 8 030 643,00 Kč 5 148 813,00 Kč 64 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 18 772,00 Kč 19 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 18 772,00 Kč 19 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 359 919,68 Kč 60 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 359 919,68 Kč 60 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 980 000,00 Kč Pokles 930 000,00 Kč 582 098,60 Kč 63 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 930 000,00 Kč 582 098,60 Kč 63 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 574 909,97 Kč 53 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 574 909,97 Kč 53 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 143 192,36 Kč 41 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 143 192,36 Kč 41 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 853 608,90 Kč 41 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 853 608,90 Kč 41 %
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 518 076,60 Kč 35 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 518 076,60 Kč 35 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 59 239,05 Kč 32 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 59 239,05 Kč 32 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 287 365,77 Kč 76 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 287 365,77 Kč 76 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 47 674,00 Kč 67 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 47 674,00 Kč 67 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 62 753,02 Kč 50 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 62 753,02 Kč 50 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 183 407,30 Kč 32 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 183 407,30 Kč 32 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 286 644,00 Kč 57 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 286 644,00 Kč 57 %
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 129 899,60 Kč 50 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 129 899,60 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 255 000,00 Kč Pokles 5 158 200,00 Kč 2 795 387,38 Kč 54 %
19 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč Pokles 5 158 200,00 Kč 2 795 387,38 Kč 54 %
5171 Opravy a udržování 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 365 876,50 Kč 24 %
19 Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 365 876,50 Kč 24 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 73 360,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 73 360,00 Kč 29 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 23 128,50 Kč 12 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 23 128,50 Kč 12 %
5176 Účastnické poplatky na konference 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč 7 800,00 Kč 23 %
19 Odbor organizační 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 3 000,00 Kč 67 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 800,00 Kč 16 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Kč 0,00 Kč 56 973,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 58 973,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč -2 000,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 817,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 817,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 490 667,00 Kč 70 %
919 Odbor kancelář vedení města 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 490 667,00 Kč 70 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 558 909,34 Kč 140 %
19 Odbor organizační 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 558 909,34 Kč 140 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 106 247,68 Kč 11 %
19 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 106 247,68 Kč 11 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 477 435,45 Kč 47 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 477 435,45 Kč 47 %
Celkem 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
KASPA papír s. r. o.ARES 153 397,14 Kč
hygienické potřeby - pap. ručníky, mýdlo, toal. papír... [ISRS] 4054 06.04.2020 49 763,91 Kč
papírové ručníky, toal. papír, mýdlo... [ISRS] 4071 07.04.2020 52 659,08 Kč
kancelářské potřeby - pořadače, rychlovazače, fixy, nůžky, razítková barva... [ISRS] 4019 01.06.2020 50 974,15 Kč
TIP OFFICE 111 s.r.o.ARES 101 876,98 Kč
kancelářské potřeby - papíry, motouz, spisové desky... [ISRS] 4153 17.02.2020 65 312,78 Kč
kancelářské potřeby - kalkulačka Deli, desky spisové, sešívačka, ... [ISRS] 4028 04.08.2020 34 400,54 Kč
etikety 1400ks/bal. 4084 09.09.2020 2 163,66 Kč
Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o.ARES 98 374,21 Kč
hygienické potřeby - toal. papír, papír. ručníky... [ISRS] 4044 04.09.2020 98 374,21 Kč
Jiří Chrustawczuk - CH montARES 24 178,00 Kč
12 ks vložek FAB včetně klíčů 4027 04.08.2020 24 178,00 Kč
BOWA s.r.o.ARES 20 709,00 Kč
kancelářské potřeby - obálky s doručenkou 4075 10.02.2020 20 709,00 Kč
Jan KlosARES 16 689,00 Kč
kytice 4215 21.04.2020 3 359,00 Kč
výzdoba obřadní síně, květinové aranžmá... 4242 27.05.2020 13 330,00 Kč
Yvona MasmaniduARES 16 200,00 Kč
obaly na rodné listy - 1 000ks 4119 10.06.2020 16 200,00 Kč
Rembrandt s.r.o.ARES 15 590,00 Kč
RL vč. lam.fólií a plomby na ulovenou zvěř, žádosti o vydání lov.lístků, myslivecké kalendáře 4074 10.02.2020 15 590,00 Kč
Jiří BártekARES 13 756,00 Kč
květiny 1ks 4082 12.02.2020 209,00 Kč
ikebany, kytice... 4087 11.03.2020 1 871,00 Kč
květiny do truhlíku, kytice... 4103 09.04.2020 1 126,00 Kč
květinový materiál - kytky jubilantům-zaměstnanci 4065 12.05.2020 493,00 Kč
osázení květinových truhlíků 4014 01.06.2020 8 393,00 Kč
květinový materiál 4068 05.06.2020 820,00 Kč
kytice 4052 08.07.2020 265,00 Kč
květinový materiál 4092 11.08.2020 310,00 Kč
kytice 4081 09.09.2020 269,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.ARES 13 169,02 Kč
datumovka, razítka, poduška... 4084 13.01.2020 2 627,00 Kč
vizitky, polymer SÚ, poduška... 4145 20.01.2020 2 921,00 Kč
razítka, podušky, vizitky... 4254 29.01.2020 3 068,00 Kč
razítka, poduška, polymer... 4140 17.02.2020 1 799,02 Kč
vizitky, polymer, poduška... 4155 17.03.2020 2 754,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 13 041,03 Kč
vizitky pro zaměstnance 4343 22.06.2020 1 270,50 Kč
kancelářské potřeby - polymer, razítko... 4346 22.06.2020 1 427,98 Kč
razítka 4211 20.07.2020 2 310,99 Kč
zpracování a tisk volební vyhlášky 4139 14.09.2020 8 031,56 Kč
SpeedCard s.r.o.ARES 9 377,00 Kč
etikety pro frankovací stroje 4100 15.01.2020 1 258,00 Kč
etikety pro frankovací stroje, ink 4063 04.06.2020 8 119,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 6 550,00 Kč
tokeny pro certifikáty 10ks 4027 04.03.2020 6 550,00 Kč
AMBRA - Group s.r.o.ARES 4 949,00 Kč
vozík PC mobil - 10 ks 4429 26.06.2020 4 949,00 Kč
LARI CZ s.r.o.ARES 4 653,08 Kč
pěnové mýdlo TORK Premium 4059 04.06.2020 4 653,08 Kč
JANČA & EMAS group s.r.o.ARES 3 934,09 Kč
Led žárovky, startéry, zář. trubice... 4146 20.01.2020 3 934,09 Kč
Kadlec - elektronika, s.r.o.ARES 3 648,15 Kč
teplocitlivý papír 4358 22.06.2020 3 648,15 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 3 321,67 Kč
Přírodní voda 18,9l-2ks, Jesenický pramen 18,9l-2ks 4286 30.03.2020 195,50 Kč
čistící tablety do kávovarů 4403 25.06.2020 301,29 Kč
Přírodní voda 18,9l Jesenický pramen 13ks 4445 30.06.2020 1 270,75 Kč
Jura - odvápňující tablety 4021 04.08.2020 369,05 Kč
Přírodní voda 18,9l Jesenický pramen - 9ks 4066 10.08.2020 1 185,08 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.ARES 1 856,60 Kč
vyrovnání za období 01-03/2020, sml 44244070 4303 31.03.2020 944,73 Kč
vyrovnání za období 01-03/2020, sml 44244070 8102 17.04.2020 -944,73 Kč
svorky na sešívání SK-602 do kopírky bizhub 454e - stavební 4181 20.08.2020 1 856,60 Kč
Jiří JurečekARES 1 770,00 Kč
autobaterie STARTER 12V-75 AH - 1ks 4093 11.08.2020 1 770,00 Kč
TONERMAX s.r.o.ARES 1 606,00 Kč
laminovací folie - 10bal 4039 07.05.2020 1 606,00 Kč
Martin VolekARES 666,00 Kč
polepy na vozidla NJ a elektromobil 4004 03.08.2020 666,00 Kč
SEVT, a. s.ARES 199,00 Kč
archivní kniha 1ks 4045 06.04.2020 199,00 Kč
AMOENÉ s.r.o.ARES 0,00 Kč
dezinfekční prostředky - Lavosept na kůži 201ks, Lavosept koncentrát 5l - 5ks 4097 11.03.2020 14 296,00 Kč
dezinfekční prostředky - Lavosept na kůži 201ks, Lavosept koncentrát 5l - 5ks 8103 20.03.2020 -14 296,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 14 304,00 Kč
Celkem 543 814,97 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 30 027,00 Kč
5215 14.01.2020 4 990,00 Kč
5226 23.01.2020 1 049,00 Kč
5001 03.02.2020 2 699,00 Kč
5245 26.02.2020 301,00 Kč
5008 04.03.2020 2 716,00 Kč
5014 09.03.2020 4 009,00 Kč
5027 19.03.2020 2 737,00 Kč
8104 23.03.2020 -2 038,00 Kč
8104 23.03.2020 -4 009,00 Kč
8104 23.03.2020 -668,00 Kč
5029 25.03.2020 310,00 Kč
5206 14.04.2020 2 539,00 Kč
5001 04.05.2020 549,00 Kč
5008 19.05.2020 396,00 Kč
5232 25.05.2020 956,00 Kč
5202 01.06.2020 836,00 Kč
5006 10.06.2020 1 786,00 Kč
5010 15.06.2020 80,00 Kč
5016 22.06.2020 2 898,00 Kč
5018 24.06.2020 459,00 Kč
5202 01.07.2020 998,00 Kč
5008 07.07.2020 1 653,00 Kč
2182 18.08.2020 1 839,00 Kč
5012 27.08.2020 2 003,00 Kč
5214 14.09.2020 939,00 Kč
Papírenské zboží s.r.o.ARES 781,00 Kč
10 balení laminovací fólie lesklé, 100mic, A6 (100 ks) 4113 15.05.2020 781,00 Kč
Fyzická osoba 287,00 Kč
5025 14.02.2020 287,00 Kč
AMALA s. r. o.ARES 0,00 Kč
1000 ks jednorázových rukavic. 4141 16.03.2020 1 659,00 Kč
1000 ks jednorázových rukavic. 8103 20.03.2020 -1 659,00 Kč
Celkem 31 095,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 88 138 720,00 Kč 56 239 531,00 Kč 64 % 5 613 290,00 Kč 6 % 5 905 588,00 Kč 13 % 5 754 159,00 Kč 20 % 5 798 792,00 Kč 26 % 5 612 586,00 Kč 33 % 5 856 001,00 Kč 39 % 9 007 261,00 Kč 49 % 6 325 351,00 Kč 57 % 6 366 503,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 539 941,00 Kč 42 % 59 791,00 Kč 5 % 75 500,00 Kč 10 % 62 250,00 Kč 15 % 66 150,00 Kč 20 % 56 700,00 Kč 25 % 48 500,00 Kč 28 % 61 250,00 Kč 33 % 51 800,00 Kč 37 % 58 000,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 22 132 856,00 Kč 14 187 851,00 Kč 64 % 1 404 905,00 Kč 6 % 1 485 215,00 Kč 13 % 1 447 050,00 Kč 20 % 1 451 095,00 Kč 26 % 1 409 117,00 Kč 33 % 1 553 578,00 Kč 40 % 2 249 882,00 Kč 50 % 1 588 279,00 Kč 57 % 1 598 730,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojis.. 8 030 643,00 Kč 5 148 813,00 Kč 64 % 509 843,00 Kč 6 % 538 989,00 Kč 13 % 525 139,00 Kč 20 % 526 609,00 Kč 26 % 511 370,00 Kč 33 % 563 795,00 Kč 40 % 816 490,00 Kč 50 % 576 391,00 Kč 57 % 580 187,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 % 162 865,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 53 984,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 141 418,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5132 Ochranné pomů.. 100 000,00 Kč 18 772,00 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 14 967,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % -181,00 Kč 15 % -641,00 Kč 14 % 4 627,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 800,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 850,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 359 919,68 Kč 60 % 8 351,00 Kč 1 % 49 343,56 Kč 10 % 41 009,56 Kč 16 % 44 856,76 Kč 24 % 50 133,56 Kč 32 % 41 602,56 Kč 39 % 40 564,56 Kč 46 % 40 811,56 Kč 53 % 43 246,56 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5137 Drobný hmotný.. 930 000,00 Kč 582 098,60 Kč 63 % 12 011,67 Kč 1 % 38 440,72 Kč 5 % 2 734,50 Kč 6 % 172 588,00 Kč 24 % 5,00 Kč 24 % 117 254,69 Kč 37 % 188 888,02 Kč 57 % 50 176,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5139 Nákup materiá.. 1 075 000,00 Kč 574 909,97 Kč 53 % 19 847,09 Kč 2 % 106 906,80 Kč 12 % 15 372,23 Kč 13 % 108 701,26 Kč 23 % 23 793,00 Kč 26 % 108 085,90 Kč 36 % 13 122,99 Kč 37 % 69 303,27 Kč 43 % 109 777,43 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 143 192,36 Kč 41 % -4 584,49 Kč -1 % -45 822,00 Kč -14 % 84 132,47 Kč 10 % -7 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 78 646,60 Kč 30 % -7 000,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 44 819,78 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 853 608,90 Kč 41 % -77 355,86 Kč -4 % 527 307,87 Kč 21 % 187 712,57 Kč 30 % 79 416,56 Kč 34 % 2 518,29 Kč 34 % 95 909,47 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 38 100,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 518 076,60 Kč 35 % 78 637,99 Kč 5 % 35 152,00 Kč 8 % 70 265,00 Kč 12 % 40 189,61 Kč 15 % 57 053,00 Kč 19 % 63 753,00 Kč 23 % 38 037,00 Kč 26 % 68 177,00 Kč 30 % 66 812,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty.. 184 500,00 Kč 59 239,05 Kč 32 % 6 682,46 Kč 4 % 6 311,83 Kč 7 % 8 194,42 Kč 11 % 6 328,50 Kč 15 % 5 299,94 Kč 18 % 6 436,20 Kč 21 % 8 689,63 Kč 26 % 5 009,92 Kč 29 % 6 286,15 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč 1 287 365,77 Kč 76 % 108 678,00 Kč 6 % 6 155,40 Kč 7 % 258 306,20 Kč 22 % 36 850,23 Kč 24 % 65 375,61 Kč 28 % 325 507,48 Kč 47 % 51 532,52 Kč 50 % 374 892,26 Kč 72 % 60 068,07 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
5162 Služby teleko.. 71 000,00 Kč 47 674,00 Kč 67 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 26 % 5 808,00 Kč 34 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 51 % 5 808,00 Kč 59 % 5 808,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 62 753,02 Kč 50 % 1 210,00 Kč 1 % 1 210,00 Kč 2 % 15 163,72 Kč 14 % 7 581,86 Kč 20 % 2 420,00 Kč 22 % 16 373,72 Kč 35 % 10 001,86 Kč 43 % 8 791,86 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5166 Konzultační, .. 578 200,00 Kč 183 407,30 Kč 32 % 28 357,30 Kč 5 % 29 410,00 Kč 10 % 18 520,00 Kč 13 % 18 520,00 Kč 16 % 17 310,00 Kč 19 % 25 780,00 Kč 24 % 22 150,00 Kč 28 % 13 680,00 Kč 30 % 9 680,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5167 Služby školen.. 500 000,00 Kč 286 644,00 Kč 57 % 29 893,50 Kč 6 % 82 047,00 Kč 22 % 25 829,50 Kč 28 % 3 000,00 Kč 28 % -2 000,00 Kč 28 % 18 550,00 Kč 31 % 57 050,00 Kč 43 % 47 560,00 Kč 52 % 24 714,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 129 899,60 Kč 50 % 66 059,00 Kč 25 % 6 532,40 Kč 28 % 9 513,30 Kč 32 % 3 004,40 Kč 33 % 4 955,80 Kč 35 % 17 244,60 Kč 41 % 4 955,80 Kč 43 % 8 675,00 Kč 47 % 8 959,30 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatní.. 5 158 200,00 Kč 2 795 387,38 Kč 54 % 225 738,97 Kč 4 % 326 027,55 Kč 11 % 325 298,78 Kč 17 % 391 195,96 Kč 25 % 769 358,38 Kč 40 % 603 459,47 Kč 51 % 32 968,79 Kč 52 % 276 189,20 Kč 57 % -154 849,72 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5171 Opravy a udrž.. 1 500 000,00 Kč 365 876,50 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 8 438,73 Kč 1 % 22 490,42 Kč 2 % 56 766,80 Kč 6 % 9 212,30 Kč 6 % 122 035,37 Kč 15 % 30 711,66 Kč 17 % 64 168,33 Kč 21 % 52 052,89 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 73 360,00 Kč 29 % 11 183,00 Kč 4 % 18 635,00 Kč 12 % 11 685,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 370,00 Kč 17 % 12 900,00 Kč 22 % 8 296,00 Kč 25 % 9 106,00 Kč 29 % 1 185,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 23 128,50 Kč 12 % 1 335,00 Kč 1 % 3 801,00 Kč 3 % 3 585,00 Kč 4 % 749,00 Kč 5 % 2 413,00 Kč 6 % 5 454,50 Kč 9 % 2 441,00 Kč 10 % 1 959,00 Kč 11 % 1 391,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5176 Účastnické po.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 34 500,00 Kč 7 800,00 Kč 23 % 3 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 200,00 Kč 12 % 600,00 Kč 14 % 3 000,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč 56 973,00 Kč - - - - 96 031,00 Kč - - - - -592,00 Kč - - - - -48 965,00 Kč - - - - 38 047,00 Kč - - - - 63 978,00 Kč - - - - -33 832,00 Kč - - - - -7 742,00 Kč - - - - 43 145,00 Kč - - - - -93 097,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 1 817,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 729,47 Kč - - - - -729,47 Kč - - - - 1 827,40 Kč - - - - -1 378,90 Kč - - - - 1 447,37 Kč - - - - -929,17 Kč - - - - 226,70 Kč - - - - 623,60 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd .. 700 000,00 Kč 490 667,00 Kč 70 % 30 224,00 Kč 4 % 68 549,00 Kč 14 % 97 494,00 Kč 28 % 129 384,00 Kč 47 % 7 604,00 Kč 48 % 19 512,00 Kč 50 % 63 680,00 Kč 59 % 64 931,00 Kč 69 % 9 289,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
6121 Budovy, haly .. 400 000,00 Kč 558 909,34 Kč 140 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 393 909,34 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 165 000,00 Kč 140 % 0,00 Kč 140 % 0,00 Kč 140 % 0,00 Kč 140 %
6122 Stroje, příst.. 1 000 000,00 Kč 106 247,68 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 106 247,68 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
6123 Dopravní pros.. 1 020 000,00 Kč 477 435,45 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 477 435,45 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
Celkem 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 % 8 401 203,63 Kč 6 % 9 309 651,33 Kč 7 % 8 955 818,20 Kč 6 % 9 034 264,34 Kč 6 % 8 673 360,98 Kč 6 % 9 707 261,30 Kč 7 % 13 389 284,68 Kč 10 % 9 695 031,10 Kč 7 % 9 483 721,51 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %