Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2020

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 27 796,10 Kč - - - -
výdaje 146 695 600,00 Kč Pokles 139 887 017,00 Kč 105 823 067,16 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 146 695 600,00 Kč Pokles 139 887 017,00 Kč 105 823 067,16 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 146 695 600,00 Kč Pokles 139 887 017,00 Kč 105 823 067,16 Kč 76 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 89 500 000,00 Kč Pokles 88 211 290,00 Kč 68 310 723,00 Kč 77 %
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Pokles 88 211 290,00 Kč 68 310 723,00 Kč 77 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 660 991,00 Kč 51 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 660 991,00 Kč 51 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 22 518 400,00 Kč Pokles 22 150 853,00 Kč 17 315 131,00 Kč 78 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Pokles 22 150 853,00 Kč 17 315 131,00 Kč 78 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 174,00 Kč 6 283 720,00 Kč 78 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Pokles 8 037 174,00 Kč 6 283 720,00 Kč 78 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 19 151,00 Kč 19 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 19 151,00 Kč 19 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 477 330,80 Kč 80 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 477 330,80 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 980 000,00 Kč Pokles 1 055 000,00 Kč 658 491,85 Kč 62 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 1 055 000,00 Kč 658 491,85 Kč 62 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 715 181,08 Kč 67 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 715 181,08 Kč 67 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 166 433,60 Kč 48 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 166 433,60 Kč 48 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 183 728,83 Kč 56 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 183 728,83 Kč 56 %
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 627 460,60 Kč 42 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 627 460,60 Kč 42 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 71 916,77 Kč 39 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 71 916,77 Kč 39 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 696 448,35 Kč 85 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 696 448,35 Kč 85 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 59 490,00 Kč 84 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 59 490,00 Kč 84 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 87 918,60 Kč 70 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 87 918,60 Kč 70 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 230 739,30 Kč 40 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 230 739,30 Kč 40 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 344 438,50 Kč 69 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 344 438,50 Kč 69 %
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 195 733,90 Kč 75 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 195 733,90 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 255 000,00 Kč Pokles 4 858 200,00 Kč 3 641 552,52 Kč 75 %
19 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč Pokles 4 858 200,00 Kč 3 661 852,52 Kč 75 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč -20 300,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 776 082,27 Kč 52 %
19 Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 776 082,27 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 79 972,00 Kč 32 %
919 Odbor kancelář vedení města 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 79 972,00 Kč 32 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 27 719,50 Kč 14 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 27 719,50 Kč 14 %
5176 Účastnické poplatky na konference 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč 7 800,00 Kč 23 %
19 Odbor organizační 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 3 000,00 Kč 67 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 800,00 Kč 16 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Kč 0,00 Kč 227 083,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 227 083,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 2 206,30 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 206,30 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 707 682,00 Kč 101 %
919 Odbor kancelář vedení města 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 707 682,00 Kč 101 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 %
19 Odbor organizační 400 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 Kč Pokles 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 %
19 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Pokles 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 146 695 600,00 Kč Pokles 139 887 017,00 Kč 105 823 067,16 Kč 76 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 237 840,09 Kč
Úzká 21 - vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 4162 17.03.2020 13 556,88 Kč
Masarykovo nám. 2 - vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 4163 17.03.2020 17 111,83 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování vodné a stočné za 22.11.-31.12.2019, 1.1.-2.3.2020 4208 20.03.2020 21 847,92 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 4290 30.03.2020 14 065,48 Kč
Divadelní ul. - vyúčtování srážkové vody od 1.1.-31.3.2020 4291 30.03.2020 17 550,36 Kč
Úzká 21 - vyúčtování vodné a stočné za 5.3.-2.6.2020 4152 15.06.2020 11 268,97 Kč
Masarykovo nám. 2 - vyúčtování vodné a stočné za 5.2.-2.6.2020 4175 15.06.2020 17 671,80 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování vodné a stočné za 3.3.-4.6.2020 4370 22.06.2020 19 464,59 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování srážkové vody za 10.4.-30.6.2020 4455 30.06.2020 13 453,94 Kč
ul.Divadelní - vyúčtování srážkové vody za 10.4.-30.6.2020 4456 30.06.2020 16 787,30 Kč
Úzká 21 - vodné, stočné 3.6.-31.8.2020 4164 16.09.2020 11 012,86 Kč
Masarykovo nám 2 - vodné stočné 3.6.-31.8.2020 4165 16.09.2020 16 305,86 Kč
Divadelní 139/1 - vodné stočné 5.6.-31.8.2020 4166 16.09.2020 17 501,06 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování srážk. vody za 1.7.-30.9.2020 4298 29.09.2020 13 453,94 Kč
ul.Divadelní - vyúčtování srážk. vody za 1.7.-30.9.2020 4299 29.09.2020 16 787,30 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 237 840,09 Kč
Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 88 211 290,00 Kč 68 310 723,00 Kč 77 % 5 613 290,00 Kč 6 % 5 905 588,00 Kč 13 % 5 754 159,00 Kč 20 % 5 798 792,00 Kč 26 % 5 612 586,00 Kč 33 % 5 856 001,00 Kč 39 % 9 007 261,00 Kč 49 % 6 325 351,00 Kč 57 % 6 361 900,00 Kč 64 % 6 150 223,00 Kč 71 % 5 925 572,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 660 991,00 Kč 51 % 59 791,00 Kč 5 % 75 500,00 Kč 10 % 62 250,00 Kč 15 % 66 150,00 Kč 20 % 56 700,00 Kč 25 % 48 500,00 Kč 28 % 61 250,00 Kč 33 % 51 800,00 Kč 37 % 58 000,00 Kč 42 % 69 720,00 Kč 47 % 51 330,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 22 150 853,00 Kč 17 315 131,00 Kč 78 % 1 404 905,00 Kč 6 % 1 485 215,00 Kč 13 % 1 447 050,00 Kč 20 % 1 451 095,00 Kč 26 % 1 409 117,00 Kč 32 % 1 553 578,00 Kč 40 % 2 249 882,00 Kč 50 % 1 588 279,00 Kč 57 % 1 597 092,00 Kč 64 % 1 546 296,00 Kč 71 % 1 582 622,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5032 Povinné pojis.. 8 037 174,00 Kč 6 283 720,00 Kč 78 % 509 843,00 Kč 6 % 538 989,00 Kč 13 % 525 139,00 Kč 20 % 526 609,00 Kč 26 % 511 370,00 Kč 32 % 563 795,00 Kč 40 % 816 490,00 Kč 50 % 576 391,00 Kč 57 % 579 593,00 Kč 64 % 561 154,00 Kč 71 % 574 347,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 471 548,00 Kč 96 % 162 865,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 53 984,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 141 418,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 113 281,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5132 Ochranné pomů.. 100 000,00 Kč 19 151,00 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 14 967,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % -181,00 Kč 15 % -641,00 Kč 14 % 4 627,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 379,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 15 500,00 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 800,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 850,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 850,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 477 330,80 Kč 80 % 8 351,00 Kč 1 % 49 343,56 Kč 10 % 41 009,56 Kč 16 % 44 856,76 Kč 24 % 50 133,56 Kč 32 % 41 602,56 Kč 39 % 40 564,56 Kč 46 % 40 811,56 Kč 53 % 58 725,56 Kč 63 % 48 720,56 Kč 71 % 53 211,56 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný.. 1 055 000,00 Kč 658 491,85 Kč 62 % 12 011,67 Kč 1 % 38 440,72 Kč 5 % 2 734,50 Kč 5 % 172 588,00 Kč 21 % 5,00 Kč 21 % 117 254,69 Kč 33 % 188 888,02 Kč 50 % 50 176,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 15 909,66 Kč 57 % 60 483,59 Kč 62 % 0,00 Kč 62 %
5139 Nákup materiá.. 1 075 000,00 Kč 715 181,08 Kč 67 % 19 847,09 Kč 2 % 106 906,80 Kč 12 % 15 372,23 Kč 13 % 108 701,26 Kč 23 % 23 793,00 Kč 26 % 108 085,90 Kč 36 % 13 122,99 Kč 37 % 69 303,27 Kč 43 % 111 510,43 Kč 54 % 65 921,03 Kč 60 % 72 617,08 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 166 433,60 Kč 48 % -4 584,49 Kč -1 % -45 822,00 Kč -14 % 84 132,47 Kč 10 % -7 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 78 646,60 Kč 30 % -7 000,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 75 061,02 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % -7 000,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 1 183 728,83 Kč 56 % -77 355,86 Kč -4 % 527 307,87 Kč 21 % 187 712,57 Kč 30 % 79 416,56 Kč 34 % 2 518,29 Kč 34 % 95 909,47 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 38 100,00 Kč 41 % 100 044,95 Kč 45 % 230 074,98 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 627 460,60 Kč 42 % 78 637,99 Kč 5 % 35 152,00 Kč 8 % 70 265,00 Kč 12 % 40 189,61 Kč 15 % 57 053,00 Kč 19 % 63 753,00 Kč 23 % 38 037,00 Kč 26 % 68 177,00 Kč 30 % 66 812,00 Kč 35 % 82 327,00 Kč 40 % 27 057,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 355,00 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 355,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5156 Pohonné hmoty.. 184 500,00 Kč 71 916,77 Kč 39 % 6 682,46 Kč 4 % 6 311,83 Kč 7 % 8 194,42 Kč 11 % 6 328,50 Kč 15 % 5 299,94 Kč 18 % 6 436,20 Kč 21 % 8 689,63 Kč 26 % 5 009,92 Kč 29 % 6 286,15 Kč 32 % 4 998,83 Kč 35 % 7 678,89 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5161 Služby pošt 2 000 000,00 Kč 1 696 448,35 Kč 85 % 108 678,00 Kč 5 % 6 155,40 Kč 6 % 258 306,20 Kč 19 % 36 850,23 Kč 20 % 65 375,61 Kč 24 % 325 507,48 Kč 40 % 51 532,52 Kč 43 % 374 892,26 Kč 61 % 60 068,07 Kč 64 % 61 791,22 Kč 67 % 347 291,36 Kč 85 % 0,00 Kč 85 %
5162 Služby teleko.. 71 000,00 Kč 59 490,00 Kč 84 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 26 % 5 808,00 Kč 34 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 51 % 5 808,00 Kč 59 % 6 008,00 Kč 67 % 5 808,00 Kč 76 % 5 808,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 87 918,60 Kč 70 % 1 210,00 Kč 1 % 1 210,00 Kč 2 % 15 163,72 Kč 14 % 7 581,86 Kč 20 % 2 420,00 Kč 22 % 16 373,72 Kč 35 % 10 001,86 Kč 43 % 8 791,86 Kč 50 % 8 791,86 Kč 57 % 8 791,86 Kč 64 % 7 581,86 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5166 Konzultační, .. 578 200,00 Kč 230 739,30 Kč 40 % 28 357,30 Kč 5 % 29 410,00 Kč 10 % 18 520,00 Kč 13 % 18 520,00 Kč 16 % 17 310,00 Kč 19 % 25 780,00 Kč 24 % 22 150,00 Kč 28 % 13 680,00 Kč 30 % 13 680,00 Kč 32 % 18 520,00 Kč 36 % 24 812,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5167 Služby školen.. 500 000,00 Kč 344 438,50 Kč 69 % 29 893,50 Kč 6 % 82 047,00 Kč 22 % 25 829,50 Kč 28 % 3 000,00 Kč 28 % -2 000,00 Kč 28 % 18 550,00 Kč 31 % 57 050,00 Kč 43 % 47 560,00 Kč 52 % 58 954,00 Kč 64 % 16 558,50 Kč 67 % 6 996,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 195 733,90 Kč 75 % 66 059,00 Kč 25 % 6 532,40 Kč 28 % 9 513,30 Kč 32 % 3 004,40 Kč 33 % 4 955,80 Kč 35 % 17 244,60 Kč 41 % 4 955,80 Kč 43 % 8 675,00 Kč 47 % 11 106,80 Kč 51 % 11 290,80 Kč 55 % 52 396,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5169 Nákup ostatní.. 4 858 200,00 Kč 3 641 552,52 Kč 75 % 225 738,97 Kč 5 % 326 027,55 Kč 11 % 325 298,78 Kč 18 % 391 195,96 Kč 26 % 769 358,38 Kč 42 % 603 459,47 Kč 54 % 32 968,79 Kč 55 % 276 189,20 Kč 61 % 173 042,45 Kč 64 % 470 651,99 Kč 74 % 47 620,98 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5171 Opravy a udrž.. 1 500 000,00 Kč 776 082,27 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 8 438,73 Kč 1 % 22 490,42 Kč 2 % 56 766,80 Kč 6 % 9 212,30 Kč 6 % 122 035,37 Kč 15 % 30 711,66 Kč 17 % 64 168,33 Kč 21 % 352 377,89 Kč 44 % 61 010,63 Kč 48 % 48 870,14 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 79 972,00 Kč 32 % 11 183,00 Kč 4 % 18 635,00 Kč 12 % 11 685,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 370,00 Kč 17 % 12 900,00 Kč 22 % 8 296,00 Kč 25 % 9 106,00 Kč 29 % 3 732,00 Kč 30 % 1 545,00 Kč 31 % 2 520,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 27 719,50 Kč 14 % 1 335,00 Kč 1 % 3 801,00 Kč 3 % 3 585,00 Kč 4 % 749,00 Kč 5 % 2 413,00 Kč 6 % 5 454,50 Kč 9 % 2 441,00 Kč 10 % 1 959,00 Kč 11 % 3 572,00 Kč 13 % 2 310,00 Kč 14 % 100,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5176 Účastnické po.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 34 500,00 Kč 7 800,00 Kč 23 % 3 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 200,00 Kč 12 % 600,00 Kč 14 % 3 000,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč 227 083,00 Kč - - - - 96 031,00 Kč - - - - -592,00 Kč - - - - -48 965,00 Kč - - - - 38 047,00 Kč - - - - 63 978,00 Kč - - - - -33 832,00 Kč - - - - -7 742,00 Kč - - - - 43 145,00 Kč - - - - -16 261,00 Kč - - - - -4 218,00 Kč - - - - 97 492,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 2 206,30 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 729,47 Kč - - - - -729,47 Kč - - - - 1 827,40 Kč - - - - -1 378,90 Kč - - - - 1 447,37 Kč - - - - -929,17 Kč - - - - 226,70 Kč - - - - 623,60 Kč - - - - 1 527,70 Kč - - - - -1 138,40 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd .. 700 000,00 Kč 707 682,00 Kč 101 % 30 224,00 Kč 4 % 68 549,00 Kč 14 % 97 494,00 Kč 28 % 129 384,00 Kč 47 % 7 604,00 Kč 48 % 19 512,00 Kč 50 % 63 680,00 Kč 59 % 64 931,00 Kč 69 % 9 289,00 Kč 70 % 71 082,00 Kč 80 % 145 933,00 Kč 101 % 0,00 Kč 101 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
6121 Budovy, haly .. 800 000,00 Kč 558 909,34 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 393 909,34 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 165 000,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
6122 Stroje, příst.. 475 000,00 Kč 106 247,68 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 106 247,68 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
6123 Dopravní pros.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 139 887 017,00 Kč 105 823 067,16 Kč 76 % 8 401 203,63 Kč 6 % 9 309 651,33 Kč 7 % 8 955 818,20 Kč 6 % 9 034 264,34 Kč 6 % 8 673 360,98 Kč 6 % 9 707 261,30 Kč 7 % 13 389 284,68 Kč 10 % 9 695 031,10 Kč 7 % 9 806 419,83 Kč 7 % 9 486 494,73 Kč 7 % 9 364 277,04 Kč 7 % 0,00 Kč 0 %