Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2020

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
výdaje 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 89 500 000,00 Kč Pokles 88 138 720,00 Kč 56 239 531,00 Kč 64 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Pokles 88 138 720,00 Kč 56 237 531,00 Kč 64 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 539 941,00 Kč 42 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 539 941,00 Kč 42 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 22 518 400,00 Kč Pokles 22 132 856,00 Kč 14 187 851,00 Kč 64 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Pokles 22 132 856,00 Kč 14 187 851,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 172 000,00 Kč Pokles 8 030 643,00 Kč 5 148 813,00 Kč 64 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Pokles 8 030 643,00 Kč 5 148 813,00 Kč 64 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 18 772,00 Kč 19 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 18 772,00 Kč 19 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 359 919,68 Kč 60 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 359 919,68 Kč 60 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 980 000,00 Kč Pokles 930 000,00 Kč 582 098,60 Kč 63 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 930 000,00 Kč 582 098,60 Kč 63 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 574 909,97 Kč 53 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 574 909,97 Kč 53 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 143 192,36 Kč 41 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 143 192,36 Kč 41 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 853 608,90 Kč 41 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 853 608,90 Kč 41 %
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 518 076,60 Kč 35 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 518 076,60 Kč 35 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 59 239,05 Kč 32 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 59 239,05 Kč 32 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 287 365,77 Kč 76 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 287 365,77 Kč 76 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 47 674,00 Kč 67 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 47 674,00 Kč 67 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 62 753,02 Kč 50 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 62 753,02 Kč 50 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 183 407,30 Kč 32 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 183 407,30 Kč 32 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 286 644,00 Kč 57 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 286 644,00 Kč 57 %
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 129 899,60 Kč 50 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 129 899,60 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 255 000,00 Kč Pokles 5 158 200,00 Kč 2 795 387,38 Kč 54 %
19 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč Pokles 5 158 200,00 Kč 2 795 387,38 Kč 54 %
5171 Opravy a udržování 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 365 876,50 Kč 24 %
19 Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 365 876,50 Kč 24 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 73 360,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 73 360,00 Kč 29 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 23 128,50 Kč 12 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 23 128,50 Kč 12 %
5176 Účastnické poplatky na konference 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč 7 800,00 Kč 23 %
19 Odbor organizační 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 3 000,00 Kč 67 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 800,00 Kč 16 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Kč 0,00 Kč 56 973,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 58 973,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč -2 000,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 817,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 817,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 490 667,00 Kč 70 %
919 Odbor kancelář vedení města 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 490 667,00 Kč 70 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 558 909,34 Kč 140 %
19 Odbor organizační 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 558 909,34 Kč 140 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 106 247,68 Kč 11 %
19 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 106 247,68 Kč 11 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 477 435,45 Kč 47 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 477 435,45 Kč 47 %
Celkem 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5161 (Služby pošt)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Česká pošta s.p.ARES 378 196,17 Kč
odměna SIPO za 1/2020 4176 23.01.2020 2 553,40 Kč
odměna SIPO za 1/2020 4177 23.01.2020 2 672,40 Kč
odměna SIPO za 1/2020 4178 23.01.2020 3 138,20 Kč
odměna SIPO za 2/2020 4212 24.02.2020 2 546,60 Kč
odměna SIPO za 2/2020 4213 24.02.2020 2 662,20 Kč
odměna SIPO za 2/2020 4216 24.02.2020 3 111,00 Kč
odměna SIPO 3/2020 4227 24.03.2020 2 553,40 Kč
odměna SIPO za 3/2020 4228 24.03.2020 2 652,00 Kč
odměna SIPO za 3/2020 4229 24.03.2020 3 100,80 Kč
kompletace zásilek v Postservisu, expediční služby, DopisOnline-tisk, do 31.3.2020 4143 15.04.2020 28 554,23 Kč
odměna SIPO za 4/2020 4209 21.04.2020 2 553,40 Kč
odměna SIPO za 4/2020 4210 21.04.2020 2 645,20 Kč
odměna SIPO za 4/2020 4211 21.04.2020 3 097,40 Kč
kompletace zásilek v Postservisu, expediční služby, DopisOnline-tisk, do 30.4.2020 4121 15.05.2020 56 935,61 Kč
odměna SIPO za 5/2020 4200 22.05.2020 2 546,60 Kč
odměna SIPO za 5/2020 4203 22.05.2020 2 645,20 Kč
odměna SIPO za 5/2020 4204 22.05.2020 3 104,20 Kč
kompletace zásilek ve středisku Postservis, DopisOnline 5/2020 4084 08.06.2020 67 115,48 Kč
odměna SIPO za 6/2020 4353 22.06.2020 2 536,40 Kč
odměna SIPO za 6/2020 4354 22.06.2020 2 648,60 Kč
odměna SIPO za 6/2020 4357 22.06.2020 3 111,00 Kč
kompletace zásilek ve středisku Postservis 6/2020 4147 13.07.2020 42 406,52 Kč
odměna SIPO 7/2020 4213 20.07.2020 2 839,00 Kč
odměna SIPO 7/2020 4235 21.07.2020 3 393,20 Kč
odměna SIPO 7/2020 4234 21.07.2020 2 845,80 Kč
kompletace zásilek ve středisku Postservis, služba DopisOnline 7/2020 4115 12.08.2020 55 942,46 Kč
odměna SIPO za 8/2020 4183 20.08.2020 2 475,20 Kč
odměna SIPO za 8/2020 4184 20.08.2020 2 638,40 Kč
odměna SIPO za 8/2020 4185 20.08.2020 3 104,20 Kč
kompletace zásilek ve středisku Postservis, služba DopisOnline 8/2020 4098 09.09.2020 51 911,47 Kč
odměna SIPO za 9/2020 4206 23.09.2020 2 475,20 Kč
odměna SIPO za 9/2020 4209 23.09.2020 2 621,40 Kč
odměna SIPO za 9/2020 4210 23.09.2020 3 060,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -2 327,40 Kč
Celkem 375 868,77 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Česká pošta s.p.ARES 850 000,00 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrobní číslo 7920777, dle smlouvy V2018-374/OO 4020 03.01.2020 100 000,00 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrobní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO 4295 30.03.2020 250 000,00 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrobní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO 4051 03.06.2020 250 000,00 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrobní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO. 4117 12.08.2020 250 000,00 Kč
Město Nový JičínARES 60 650,00 Kč
Poštovné - poštovní poukázky typu B za přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2019. Poštovné I. úsek - 17.310 Kč, Poštovné II. úsek - 22.120 Kč, Poštovné III. úsek - 21.220 Kč 4104 11.08.2020 60 650,00 Kč
Fyzická osoba 422,00 Kč
5226 23.01.2020 177,00 Kč
5001 03.02.2020 163,00 Kč
5213 18.08.2020 82,00 Kč
Fyzická osoba 281,00 Kč
5238 30.01.2020 137,00 Kč
5217 16.06.2020 96,00 Kč
5028 28.07.2020 48,00 Kč
Celkem 911 353,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 48,00 Kč
5225 21.05.2020 48,00 Kč
Fyzická osoba 48,00 Kč
5227 21.05.2020 48,00 Kč
Fyzická osoba 48,00 Kč
5226 21.05.2020 48,00 Kč
Celkem 144,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 88 138 720,00 Kč 56 239 531,00 Kč 64 % 5 613 290,00 Kč 6 % 5 905 588,00 Kč 13 % 5 754 159,00 Kč 20 % 5 798 792,00 Kč 26 % 5 612 586,00 Kč 33 % 5 856 001,00 Kč 39 % 9 007 261,00 Kč 49 % 6 325 351,00 Kč 57 % 6 366 503,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 539 941,00 Kč 42 % 59 791,00 Kč 5 % 75 500,00 Kč 10 % 62 250,00 Kč 15 % 66 150,00 Kč 20 % 56 700,00 Kč 25 % 48 500,00 Kč 28 % 61 250,00 Kč 33 % 51 800,00 Kč 37 % 58 000,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 22 132 856,00 Kč 14 187 851,00 Kč 64 % 1 404 905,00 Kč 6 % 1 485 215,00 Kč 13 % 1 447 050,00 Kč 20 % 1 451 095,00 Kč 26 % 1 409 117,00 Kč 33 % 1 553 578,00 Kč 40 % 2 249 882,00 Kč 50 % 1 588 279,00 Kč 57 % 1 598 730,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojis.. 8 030 643,00 Kč 5 148 813,00 Kč 64 % 509 843,00 Kč 6 % 538 989,00 Kč 13 % 525 139,00 Kč 20 % 526 609,00 Kč 26 % 511 370,00 Kč 33 % 563 795,00 Kč 40 % 816 490,00 Kč 50 % 576 391,00 Kč 57 % 580 187,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 % 162 865,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 53 984,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 141 418,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5132 Ochranné pomů.. 100 000,00 Kč 18 772,00 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 14 967,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % -181,00 Kč 15 % -641,00 Kč 14 % 4 627,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 800,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 850,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 359 919,68 Kč 60 % 8 351,00 Kč 1 % 49 343,56 Kč 10 % 41 009,56 Kč 16 % 44 856,76 Kč 24 % 50 133,56 Kč 32 % 41 602,56 Kč 39 % 40 564,56 Kč 46 % 40 811,56 Kč 53 % 43 246,56 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5137 Drobný hmotný.. 930 000,00 Kč 582 098,60 Kč 63 % 12 011,67 Kč 1 % 38 440,72 Kč 5 % 2 734,50 Kč 6 % 172 588,00 Kč 24 % 5,00 Kč 24 % 117 254,69 Kč 37 % 188 888,02 Kč 57 % 50 176,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5139 Nákup materiá.. 1 075 000,00 Kč 574 909,97 Kč 53 % 19 847,09 Kč 2 % 106 906,80 Kč 12 % 15 372,23 Kč 13 % 108 701,26 Kč 23 % 23 793,00 Kč 26 % 108 085,90 Kč 36 % 13 122,99 Kč 37 % 69 303,27 Kč 43 % 109 777,43 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 143 192,36 Kč 41 % -4 584,49 Kč -1 % -45 822,00 Kč -14 % 84 132,47 Kč 10 % -7 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 78 646,60 Kč 30 % -7 000,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 44 819,78 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 853 608,90 Kč 41 % -77 355,86 Kč -4 % 527 307,87 Kč 21 % 187 712,57 Kč 30 % 79 416,56 Kč 34 % 2 518,29 Kč 34 % 95 909,47 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 38 100,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 518 076,60 Kč 35 % 78 637,99 Kč 5 % 35 152,00 Kč 8 % 70 265,00 Kč 12 % 40 189,61 Kč 15 % 57 053,00 Kč 19 % 63 753,00 Kč 23 % 38 037,00 Kč 26 % 68 177,00 Kč 30 % 66 812,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty.. 184 500,00 Kč 59 239,05 Kč 32 % 6 682,46 Kč 4 % 6 311,83 Kč 7 % 8 194,42 Kč 11 % 6 328,50 Kč 15 % 5 299,94 Kč 18 % 6 436,20 Kč 21 % 8 689,63 Kč 26 % 5 009,92 Kč 29 % 6 286,15 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč 1 287 365,77 Kč 76 % 108 678,00 Kč 6 % 6 155,40 Kč 7 % 258 306,20 Kč 22 % 36 850,23 Kč 24 % 65 375,61 Kč 28 % 325 507,48 Kč 47 % 51 532,52 Kč 50 % 374 892,26 Kč 72 % 60 068,07 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
5162 Služby teleko.. 71 000,00 Kč 47 674,00 Kč 67 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 26 % 5 808,00 Kč 34 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 51 % 5 808,00 Kč 59 % 5 808,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 62 753,02 Kč 50 % 1 210,00 Kč 1 % 1 210,00 Kč 2 % 15 163,72 Kč 14 % 7 581,86 Kč 20 % 2 420,00 Kč 22 % 16 373,72 Kč 35 % 10 001,86 Kč 43 % 8 791,86 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5166 Konzultační, .. 578 200,00 Kč 183 407,30 Kč 32 % 28 357,30 Kč 5 % 29 410,00 Kč 10 % 18 520,00 Kč 13 % 18 520,00 Kč 16 % 17 310,00 Kč 19 % 25 780,00 Kč 24 % 22 150,00 Kč 28 % 13 680,00 Kč 30 % 9 680,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5167 Služby školen.. 500 000,00 Kč 286 644,00 Kč 57 % 29 893,50 Kč 6 % 82 047,00 Kč 22 % 25 829,50 Kč 28 % 3 000,00 Kč 28 % -2 000,00 Kč 28 % 18 550,00 Kč 31 % 57 050,00 Kč 43 % 47 560,00 Kč 52 % 24 714,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 129 899,60 Kč 50 % 66 059,00 Kč 25 % 6 532,40 Kč 28 % 9 513,30 Kč 32 % 3 004,40 Kč 33 % 4 955,80 Kč 35 % 17 244,60 Kč 41 % 4 955,80 Kč 43 % 8 675,00 Kč 47 % 8 959,30 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatní.. 5 158 200,00 Kč 2 795 387,38 Kč 54 % 225 738,97 Kč 4 % 326 027,55 Kč 11 % 325 298,78 Kč 17 % 391 195,96 Kč 25 % 769 358,38 Kč 40 % 603 459,47 Kč 51 % 32 968,79 Kč 52 % 276 189,20 Kč 57 % -154 849,72 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5171 Opravy a udrž.. 1 500 000,00 Kč 365 876,50 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 8 438,73 Kč 1 % 22 490,42 Kč 2 % 56 766,80 Kč 6 % 9 212,30 Kč 6 % 122 035,37 Kč 15 % 30 711,66 Kč 17 % 64 168,33 Kč 21 % 52 052,89 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 73 360,00 Kč 29 % 11 183,00 Kč 4 % 18 635,00 Kč 12 % 11 685,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 370,00 Kč 17 % 12 900,00 Kč 22 % 8 296,00 Kč 25 % 9 106,00 Kč 29 % 1 185,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 23 128,50 Kč 12 % 1 335,00 Kč 1 % 3 801,00 Kč 3 % 3 585,00 Kč 4 % 749,00 Kč 5 % 2 413,00 Kč 6 % 5 454,50 Kč 9 % 2 441,00 Kč 10 % 1 959,00 Kč 11 % 1 391,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5176 Účastnické po.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 34 500,00 Kč 7 800,00 Kč 23 % 3 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 200,00 Kč 12 % 600,00 Kč 14 % 3 000,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč 56 973,00 Kč - - - - 96 031,00 Kč - - - - -592,00 Kč - - - - -48 965,00 Kč - - - - 38 047,00 Kč - - - - 63 978,00 Kč - - - - -33 832,00 Kč - - - - -7 742,00 Kč - - - - 43 145,00 Kč - - - - -93 097,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 1 817,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 729,47 Kč - - - - -729,47 Kč - - - - 1 827,40 Kč - - - - -1 378,90 Kč - - - - 1 447,37 Kč - - - - -929,17 Kč - - - - 226,70 Kč - - - - 623,60 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd .. 700 000,00 Kč 490 667,00 Kč 70 % 30 224,00 Kč 4 % 68 549,00 Kč 14 % 97 494,00 Kč 28 % 129 384,00 Kč 47 % 7 604,00 Kč 48 % 19 512,00 Kč 50 % 63 680,00 Kč 59 % 64 931,00 Kč 69 % 9 289,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
6121 Budovy, haly .. 400 000,00 Kč 558 909,34 Kč 140 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 393 909,34 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 165 000,00 Kč 140 % 0,00 Kč 140 % 0,00 Kč 140 % 0,00 Kč 140 %
6122 Stroje, příst.. 1 000 000,00 Kč 106 247,68 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 106 247,68 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
6123 Dopravní pros.. 1 020 000,00 Kč 477 435,45 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 477 435,45 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
Celkem 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 % 8 401 203,63 Kč 6 % 9 309 651,33 Kč 7 % 8 955 818,20 Kč 6 % 9 034 264,34 Kč 6 % 8 673 360,98 Kč 6 % 9 707 261,30 Kč 7 % 13 389 284,68 Kč 10 % 9 695 031,10 Kč 7 % 9 483 721,51 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %