Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2020

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
výdaje 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 89 500 000,00 Kč Pokles 88 138 720,00 Kč 56 239 531,00 Kč 64 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 89 500 000,00 Kč Pokles 88 138 720,00 Kč 56 237 531,00 Kč 64 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 539 941,00 Kč 42 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 539 941,00 Kč 42 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 22 518 400,00 Kč Pokles 22 132 856,00 Kč 14 187 851,00 Kč 64 %
919 Odbor kancelář vedení města 22 518 400,00 Kč Pokles 22 132 856,00 Kč 14 187 851,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 172 000,00 Kč Pokles 8 030 643,00 Kč 5 148 813,00 Kč 64 %
919 Odbor kancelář vedení města 8 172 000,00 Kč Pokles 8 030 643,00 Kč 5 148 813,00 Kč 64 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 %
919 Odbor kancelář vedení města 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 %
5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 18 772,00 Kč 19 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 18 772,00 Kč 19 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 %
19 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 359 919,68 Kč 60 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 359 919,68 Kč 60 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 980 000,00 Kč Pokles 930 000,00 Kč 582 098,60 Kč 63 %
19 Odbor organizační 3 980 000,00 Kč Pokles 930 000,00 Kč 582 098,60 Kč 63 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 574 909,97 Kč 53 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 574 909,97 Kč 53 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 143 192,36 Kč 41 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 143 192,36 Kč 41 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 853 608,90 Kč 41 %
19 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 853 608,90 Kč 41 %
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 518 076,60 Kč 35 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 518 076,60 Kč 35 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 59 239,05 Kč 32 %
19 Odbor organizační 182 000,00 Kč Navýšení 184 500,00 Kč 59 239,05 Kč 32 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 287 365,77 Kč 76 %
19 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 287 365,77 Kč 76 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 47 674,00 Kč 67 %
19 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 47 674,00 Kč 67 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 62 753,02 Kč 50 %
19 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 62 753,02 Kč 50 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 183 407,30 Kč 32 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 183 407,30 Kč 32 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 286 644,00 Kč 57 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 286 644,00 Kč 57 %
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 129 899,60 Kč 50 %
19 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 129 899,60 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 255 000,00 Kč Pokles 5 158 200,00 Kč 2 795 387,38 Kč 54 %
19 Odbor organizační 5 255 000,00 Kč Pokles 5 158 200,00 Kč 2 795 387,38 Kč 54 %
5171 Opravy a udržování 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 365 876,50 Kč 24 %
19 Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 365 876,50 Kč 24 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 73 360,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 73 360,00 Kč 29 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 23 128,50 Kč 12 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 23 128,50 Kč 12 %
5176 Účastnické poplatky na konference 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč 7 800,00 Kč 23 %
19 Odbor organizační 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 3 000,00 Kč 67 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 800,00 Kč 16 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Kč 0,00 Kč 56 973,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 58 973,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč -2 000,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 817,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 817,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 490 667,00 Kč 70 %
919 Odbor kancelář vedení města 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 490 667,00 Kč 70 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 558 909,34 Kč 140 %
19 Odbor organizační 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 558 909,34 Kč 140 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 106 247,68 Kč 11 %
19 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 106 247,68 Kč 11 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 477 435,45 Kč 47 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 477 435,45 Kč 47 %
Celkem 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
PaedDr. Věra FacováARES 45 250,00 Kč
poradenské a konzultační služby pro zaměstnance za 01-02/2020 [ISRS] 4188 20.04.2020 9 000,00 Kč
poradenské a konzultační služby pro zaměstnance 18.5.2020 a 12.6.2020 (viz. prezenční listina) [ISRS] 4092 09.07.2020 11 250,00 Kč
školení-lektor: Komunikace v problémových situacích, 14.7.2020 v NJ, (zaměstnanci) 4077 10.08.2020 25 000,00 Kč
Mgr. Martina NowákováARES 37 700,00 Kč
školení: Správní řízení na úseku dopravních přestupků dne 19.-20.3.2020 4112 11.03.2020 17 400,00 Kč
školení: Správní řízení na úseku dopr. přestupků dne 9.-10.11.2020, FM 4069 08.07.2020 17 400,00 Kč
školení: Správní řízení na úseku dopravních přestupků ve dnech 9.-10.11.2020, FM (zaměstnanec) 4008 03.08.2020 2 900,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 22 780,00 Kč
školení: Vidimace a legalizace dne 23.1.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4034 05.02.2020 2 100,00 Kč
školení: MS Excel I. Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu dne 11.2.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4193 20.02.2020 3 980,00 Kč
školení: Problematika padělků listin a zneužití podpisů..., 12.3.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4260 26.02.2020 5 000,00 Kč
školení: Jednání se zdravotníky z pohledu soc. práce a opatrovnictví, 13.8.2020, Ostrava 4197 21.08.2020 2 500,00 Kč
školení: Zákon o sociálních službách dne 18.8.2020, Ostrava 4035 03.09.2020 9 200,00 Kč
RENTEL a.s.ARES 21 659,00 Kč
Školení: Vzdělávání vedoucích úředníků-obecná část, e-learning, 13.01.-22.02.2020 (zaměstnanec) 4165 21.01.2020 5 263,50 Kč
Školení: Vzdělávání vedoucích úředníků - Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje, 20.02.-31.03.2020, e-learning (zaměstnanec) 4261 26.02.2020 5 566,00 Kč
e-learningový kurz Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část, 24.2.-4.4.2020 (zaměstnanec) 4038 05.03.2020 5 263,50 Kč
e-learningový kurz: Oblast technické infrastruktury a živ. prostředí, 10.3.-19.4.2020 (zaměstnanec) 4276 27.03.2020 5 566,00 Kč
AQE advisors, a.s.ARES 19 500,00 Kč
školení: Sociální pohřby v praxi dne 7.4.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4253 29.01.2020 2 500,00 Kč
kurz: Projektové řízení v praxi pro začátečníky dne 21.5.2020 konané On-line 4016 01.06.2020 9 600,00 Kč
školení: Obchodní podmínky a změny závazku ze sml. dne 3.9.2020, Brno 4058 08.07.2020 2 500,00 Kč
školení: Norma - úprava písemnosti dne 13.10.2020, OV-Vítkovice (zaměstnanci) 4070 10.08.2020 4 900,00 Kč
Aliaves & Co., a.s.ARES 18 160,00 Kč
školení: Černá stavba-právní rámec odstraňování a dodat. povolování staveb v praxi,26.3.2020,Olomouc (zaměstnanci) 4262 26.02.2020 7 770,00 Kč
školení: Problematika RÚIAN, adres a územní identifikace, dne 14.7.2020, Olomouc (zaměstnanci) 4115 10.07.2020 7 770,00 Kč
školení: Czech POINT - asistent kontaktního místa, 6.8.2020, on-line seminář (zaměstnanec) 4067 10.08.2020 2 620,00 Kč
Eva AndrýskováARES 16 060,00 Kč
školení: Schvalování techn. způsob. vozidel pro provoz na pozemních komunik. dne 17.4.2020, Přerov, hotel FIT plus 4142 17.02.2020 3 200,00 Kč
školení: Registr vozidel dne 16.4.2020, Přerov , hotel FIT plus 4143 17.02.2020 3 200,00 Kč
školení: Registr vozidel dne 26.3.2020, Brno (zaměstnanci) 4219 24.02.2020 3 220,00 Kč
školení: Schvalování techn. způsobilosti vozidel dne 27.3.2020, Brno (zaměstnanci) 4220 24.02.2020 3 220,00 Kč
akreditované školení Schvalování tech. způsobilosti vozidel, Brno 19.6.2020 4229 17.06.2020 1 610,00 Kč
akreditované školení Registr vozidel Brno 18.6.2020 4230 17.06.2020 1 610,00 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravuARES 15 850,00 Kč
školení: Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře v termínu od 13.-17.1.2020, Brno 4175 19.02.2020 15 850,00 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 15 480,00 Kč
Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, 01.02.-21.02.2020, e-learning (zaměstnanec) 4138 20.01.2020 100,00 Kč
školení: Evidence obyvatel a vydávání OP a CP v termínu od 31.8.-3.11.2020 4314 30.07.2020 5 740,00 Kč
školení: ZOZ-Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, 14.9.-24.11.2020, Benešov 4075 10.08.2020 9 540,00 Kč
Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC 1.-21.9.2020 4249 31.08.2020 100,00 Kč
EDUBASE s.r.o.ARES 10 384,00 Kč
seminář: Právní úprava přestupků, řízení o přestupcích, 25.02.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4240 25.02.2020 1 790,00 Kč
školení: MS Word v každodenní praxi úředníka, 12.03.2020, Ostrava (p. Zetochová) 4004 02.03.2020 1 790,00 Kč
školení: Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví, 1.12.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4150 15.09.2020 6 804,00 Kč
VLADIMÍR JIRÁKARES 10 000,00 Kč
školení řidičů ve dnech 14.,21. a 28.2.2020, celkem 100 řidičů 4288 30.03.2020 10 000,00 Kč
TSM spol. s r. o.ARES 7 600,00 Kč
školení: Změna financování škol a školských zařízení a související problematika odměňování, 17.1.2020, Brno (zaměstnanec) 4093 14.01.2020 1 900,00 Kč
školení Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě, 08.06.2020, Ostrava 4233 17.06.2020 3 800,00 Kč
školení: Kontrola přísp. organizací a příjemců dotací úředníky..., 26.06.2020, Ostrava 4026 02.07.2020 1 900,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 5 250,00 Kč
školení: Rozpočtová skladba ÚSC, aktuální problematika 2020, Olomouc dne 24.1.2020 (zaměstnanci) 4058 08.01.2020 5 250,00 Kč
Český svaz ochránců přírody Arboristická akademieARES 5 100,00 Kč
školení: Biologická degradace dřeva, 08.06.2020, Kolín (zaměstnanci) 4143 12.06.2020 5 100,00 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 4 000,00 Kč
školení: Přestupky dne 19.5.2020, Olomouc (zaměstnanci) 4243 25.02.2020 3 000,00 Kč
školení: Stavební úřad - pokročilí dne 26.5.2020, Olomouc (zaměstnanec) 4083 11.03.2020 1 000,00 Kč
ACCON human resources management s.r.o.ARES 3 980,00 Kč
školení: Dopravní značení na pozem. komunikacích dne 27.10.2020, Olomouc 4052 07.09.2020 1 990,00 Kč
školení: Dopravní značení na poz. komunikacích dne 27.10.2020, Olomouc 4053 07.09.2020 1 990,00 Kč
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.ARES 3 980,00 Kč
seminář: Praktické uplatňování stavebního zákona konaný dne 18.2.2020 (zaměstnanci)Karviná 4144 17.02.2020 3 980,00 Kč
Agentura IPSUM s.r.o.ARES 3 780,00 Kč
Školení: Zákon o matrikách, jménu a příjmení, 12.05.2020, Ostrava 4104 13.02.2020 3 780,00 Kč
Svaz účetních Nový Jičín z. s.ARES 2 700,00 Kč
školení: Uplatňování DPH v roce 2020, 05.02.2020., Nový Jičín (zaměstnanci) 4035 05.02.2020 2 700,00 Kč
SEMKON, s.r.o.ARES 2 299,00 Kč
školení: Novela lesního zákona dne 12.3.2020, Praha (zaměstnanec) 4191 20.02.2020 2 299,00 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 2 200,00 Kč
seminář: Procesní obstrukce v judikatuře dne 19.6.2020, on-line 4108 10.07.2020 1 200,00 Kč
seminář Veřejná podpora v praxi veřejné správy 29.6.2020 Brno - zaměstnanec 4158 15.07.2020 1 000,00 Kč
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.ARES 2 000,00 Kč
školení: Evidence obyvatel, základní registry a volby v roce 2020, 10.03.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4265 26.03.2020 2 000,00 Kč
ACCONT Consulting s.r.o.ARES 1 980,00 Kč
školení: EET v roce 2020 dne 21.2.2020, Ostrava(zaměstnanci) 4102 13.02.2020 1 980,00 Kč
Barbora MaškováARES 1 790,00 Kč
školení: Fondy a transfery pro PO dne 12.3.2020, Ostrava 4101 13.02.2020 1 790,00 Kč
České vysoké učení technické v PrazeARES 1 240,00 Kč
seminář: Aktuální otázky ochrany krajinného rázu dne 13.2.2020, Praha 4051 06.02.2020 1 240,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -17 360,00 Kč
Celkem 263 362,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.ARES 10 120,00 Kč
Školení: Schvalování vozidel- současná praxe a změny 2020, 30.01.2020, Ostrava (p. Garčár, Šrubař) 4207 27.01.2020 3 380,00 Kč
Školení: Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2019, 28.02.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4185 20.02.2020 1 690,00 Kč
Školení: Opatrovnictví - aktuality a praxe 2020, 11.06.2020, Ostrava 4027 02.06.2020 1 750,00 Kč
Školení: Správní řád - procvičování k ZOZ, 26.06.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4347 22.06.2020 1 650,00 Kč
Školení: Zákon o obcích a veřejná správa - procvičování k ZOZ, 18.09.2020, Olomouc (zaměstnanec) 4050 07.09.2020 1 650,00 Kč
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.ARES 8 000,00 Kč
Školení: OP a CD tady a teď, 21.01.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4053 08.01.2020 2 000,00 Kč
Školení: Vidimace a legalizace, autorizovaná konverze dokumentů, 06.02.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4231 28.01.2020 4 000,00 Kč
Školení: Správní řád pro začátečníky, 19.03.2020, Ostrava 4066 10.03.2020 2 000,00 Kč
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES 6 000,00 Kč
Školení: Místní poplatky v roce 2020, 14.07.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4027 02.07.2020 6 000,00 Kč
FALKO UNIVERSUM s.r.o.ARES 4 400,00 Kč
Školení: Nájem a prodej bytů a nebytových prostor v praxi ÚSC, 06.02.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4232 28.01.2020 4 400,00 Kč
INTEGRA CENTRUM s.r.o.ARES 3 800,00 Kč
Školení: SVJ - účetnictví, hospodaření a daně, 18.03.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4068 10.03.2020 3 800,00 Kč
Ing. Ivana NetouškováARES 3 000,00 Kč
Školení: Účetnictví PO v roce 2020, 12.3.2020, Ostrava (zaměstnanci) 4062 07.04.2020 3 000,00 Kč
ANAG spol. s r. o.ARES 2 290,00 Kč
Školení: Závažná novela zákoníku práce 2020, 30.07.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4287 24.07.2020 2 290,00 Kč
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s.ARES 2 202,00 Kč
Doplatek DPH za seminář Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy, 09.01.2020, Ostrava (p. místostarosta) 4083 12.02.2020 382,00 Kč
Školení: Sociální bydlení v praxi veřejné správy, 10.03.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4259 26.02.2020 1 820,00 Kč
Marie BělíkováARES 2 200,00 Kč
Školení: Roční zúčtování daně za rok 2019, Daň z příjmů ze závislé činnosti, 21.01.2020, Šenov u Nového Jičína (zaměstnanec) 4051 08.01.2020 1 100,00 Kč
Školení: Personalistická bonboniéra pro rok 2020 a 2021 po změnách ZP, 18.09.2020, Nový Jičín (zaměstnanec) 4049 07.09.2020 1 100,00 Kč
Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí z. s.ARES 1 980,00 Kč
Školení: XII. výroční kongres poskytovatelů soc. služeb, 08.-09.10.2020, Tábor (zaměstnanci) 4051 07.09.2020 1 980,00 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 1 590,00 Kč
Školení: Výkon sociální práce, Ostrava, 20.02.2020 (zaměstnanec) 4209 24.02.2020 1 590,00 Kč
AKORD & POKLAD s.r.o.ARES 1 200,00 Kč
Školení: Kulturní fórum, 25.06.2020, Ostrava (zaměstnanec) 4225 17.06.2020 1 200,00 Kč
Svaz účetních Nový Jičín z. s.ARES 900,00 Kč
Školení: Elektronická evidence tržeb, 03.03.2020, Nový Jičín (zaměstnanec) 4206 24.02.2020 900,00 Kč
Celkem 47 682,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.ARES -2 000,00 Kč
Vratka kurzovného za zrušené školení Správní řád pro začátečníky, 19.03.2020 (uhrazeno PV 660-20) 4105 14.05.2020 -2 000,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES -5 000,00 Kč
Vratka uhrazeného kurzovného za školení Problematika padělků listin a zneužití podpisů atd., 12.3., Ostrava (kurzovné uhrazeno 26.2.2020 FP 542-20) 4173 20.04.2020 -5 000,00 Kč
Mgr. Martina NowákováARES -17 400,00 Kč
Vratka za zrušené školení Správní řízení na úseku dopravních přestupků, 19.-20.3.2020, Sepetná (kurzovné uhrazeno FP 714-20, zapl. 11.3.2020) 4218 24.03.2020 -17 400,00 Kč
Celkem -24 400,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 88 138 720,00 Kč 56 239 531,00 Kč 64 % 5 613 290,00 Kč 6 % 5 905 588,00 Kč 13 % 5 754 159,00 Kč 20 % 5 798 792,00 Kč 26 % 5 612 586,00 Kč 33 % 5 856 001,00 Kč 39 % 9 007 261,00 Kč 49 % 6 325 351,00 Kč 57 % 6 366 503,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 539 941,00 Kč 42 % 59 791,00 Kč 5 % 75 500,00 Kč 10 % 62 250,00 Kč 15 % 66 150,00 Kč 20 % 56 700,00 Kč 25 % 48 500,00 Kč 28 % 61 250,00 Kč 33 % 51 800,00 Kč 37 % 58 000,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 22 132 856,00 Kč 14 187 851,00 Kč 64 % 1 404 905,00 Kč 6 % 1 485 215,00 Kč 13 % 1 447 050,00 Kč 20 % 1 451 095,00 Kč 26 % 1 409 117,00 Kč 33 % 1 553 578,00 Kč 40 % 2 249 882,00 Kč 50 % 1 588 279,00 Kč 57 % 1 598 730,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojis.. 8 030 643,00 Kč 5 148 813,00 Kč 64 % 509 843,00 Kč 6 % 538 989,00 Kč 13 % 525 139,00 Kč 20 % 526 609,00 Kč 26 % 511 370,00 Kč 33 % 563 795,00 Kč 40 % 816 490,00 Kč 50 % 576 391,00 Kč 57 % 580 187,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 358 267,00 Kč 73 % 162 865,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 53 984,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 141 418,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 981,37 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5132 Ochranné pomů.. 100 000,00 Kč 18 772,00 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 14 967,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % -181,00 Kč 15 % -641,00 Kč 14 % 4 627,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 14 650,00 Kč 45 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 800,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 850,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 359 919,68 Kč 60 % 8 351,00 Kč 1 % 49 343,56 Kč 10 % 41 009,56 Kč 16 % 44 856,76 Kč 24 % 50 133,56 Kč 32 % 41 602,56 Kč 39 % 40 564,56 Kč 46 % 40 811,56 Kč 53 % 43 246,56 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5137 Drobný hmotný.. 930 000,00 Kč 582 098,60 Kč 63 % 12 011,67 Kč 1 % 38 440,72 Kč 5 % 2 734,50 Kč 6 % 172 588,00 Kč 24 % 5,00 Kč 24 % 117 254,69 Kč 37 % 188 888,02 Kč 57 % 50 176,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5139 Nákup materiá.. 1 075 000,00 Kč 574 909,97 Kč 53 % 19 847,09 Kč 2 % 106 906,80 Kč 12 % 15 372,23 Kč 13 % 108 701,26 Kč 23 % 23 793,00 Kč 26 % 108 085,90 Kč 36 % 13 122,99 Kč 37 % 69 303,27 Kč 43 % 109 777,43 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 143 192,36 Kč 41 % -4 584,49 Kč -1 % -45 822,00 Kč -14 % 84 132,47 Kč 10 % -7 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 78 646,60 Kč 30 % -7 000,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 44 819,78 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 853 608,90 Kč 41 % -77 355,86 Kč -4 % 527 307,87 Kč 21 % 187 712,57 Kč 30 % 79 416,56 Kč 34 % 2 518,29 Kč 34 % 95 909,47 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 38 100,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 518 076,60 Kč 35 % 78 637,99 Kč 5 % 35 152,00 Kč 8 % 70 265,00 Kč 12 % 40 189,61 Kč 15 % 57 053,00 Kč 19 % 63 753,00 Kč 23 % 38 037,00 Kč 26 % 68 177,00 Kč 30 % 66 812,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty.. 184 500,00 Kč 59 239,05 Kč 32 % 6 682,46 Kč 4 % 6 311,83 Kč 7 % 8 194,42 Kč 11 % 6 328,50 Kč 15 % 5 299,94 Kč 18 % 6 436,20 Kč 21 % 8 689,63 Kč 26 % 5 009,92 Kč 29 % 6 286,15 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč 1 287 365,77 Kč 76 % 108 678,00 Kč 6 % 6 155,40 Kč 7 % 258 306,20 Kč 22 % 36 850,23 Kč 24 % 65 375,61 Kč 28 % 325 507,48 Kč 47 % 51 532,52 Kč 50 % 374 892,26 Kč 72 % 60 068,07 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
5162 Služby teleko.. 71 000,00 Kč 47 674,00 Kč 67 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 26 % 5 808,00 Kč 34 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 51 % 5 808,00 Kč 59 % 5 808,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 62 753,02 Kč 50 % 1 210,00 Kč 1 % 1 210,00 Kč 2 % 15 163,72 Kč 14 % 7 581,86 Kč 20 % 2 420,00 Kč 22 % 16 373,72 Kč 35 % 10 001,86 Kč 43 % 8 791,86 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5166 Konzultační, .. 578 200,00 Kč 183 407,30 Kč 32 % 28 357,30 Kč 5 % 29 410,00 Kč 10 % 18 520,00 Kč 13 % 18 520,00 Kč 16 % 17 310,00 Kč 19 % 25 780,00 Kč 24 % 22 150,00 Kč 28 % 13 680,00 Kč 30 % 9 680,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5167 Služby školen.. 500 000,00 Kč 286 644,00 Kč 57 % 29 893,50 Kč 6 % 82 047,00 Kč 22 % 25 829,50 Kč 28 % 3 000,00 Kč 28 % -2 000,00 Kč 28 % 18 550,00 Kč 31 % 57 050,00 Kč 43 % 47 560,00 Kč 52 % 24 714,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 129 899,60 Kč 50 % 66 059,00 Kč 25 % 6 532,40 Kč 28 % 9 513,30 Kč 32 % 3 004,40 Kč 33 % 4 955,80 Kč 35 % 17 244,60 Kč 41 % 4 955,80 Kč 43 % 8 675,00 Kč 47 % 8 959,30 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5169 Nákup ostatní.. 5 158 200,00 Kč 2 795 387,38 Kč 54 % 225 738,97 Kč 4 % 326 027,55 Kč 11 % 325 298,78 Kč 17 % 391 195,96 Kč 25 % 769 358,38 Kč 40 % 603 459,47 Kč 51 % 32 968,79 Kč 52 % 276 189,20 Kč 57 % -154 849,72 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5171 Opravy a udrž.. 1 500 000,00 Kč 365 876,50 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 8 438,73 Kč 1 % 22 490,42 Kč 2 % 56 766,80 Kč 6 % 9 212,30 Kč 6 % 122 035,37 Kč 15 % 30 711,66 Kč 17 % 64 168,33 Kč 21 % 52 052,89 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 73 360,00 Kč 29 % 11 183,00 Kč 4 % 18 635,00 Kč 12 % 11 685,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 370,00 Kč 17 % 12 900,00 Kč 22 % 8 296,00 Kč 25 % 9 106,00 Kč 29 % 1 185,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 23 128,50 Kč 12 % 1 335,00 Kč 1 % 3 801,00 Kč 3 % 3 585,00 Kč 4 % 749,00 Kč 5 % 2 413,00 Kč 6 % 5 454,50 Kč 9 % 2 441,00 Kč 10 % 1 959,00 Kč 11 % 1 391,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5176 Účastnické po.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 34 500,00 Kč 7 800,00 Kč 23 % 3 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 200,00 Kč 12 % 600,00 Kč 14 % 3 000,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč 56 973,00 Kč - - - - 96 031,00 Kč - - - - -592,00 Kč - - - - -48 965,00 Kč - - - - 38 047,00 Kč - - - - 63 978,00 Kč - - - - -33 832,00 Kč - - - - -7 742,00 Kč - - - - 43 145,00 Kč - - - - -93 097,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 1 817,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 729,47 Kč - - - - -729,47 Kč - - - - 1 827,40 Kč - - - - -1 378,90 Kč - - - - 1 447,37 Kč - - - - -929,17 Kč - - - - 226,70 Kč - - - - 623,60 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5424 Náhrady mezd .. 700 000,00 Kč 490 667,00 Kč 70 % 30 224,00 Kč 4 % 68 549,00 Kč 14 % 97 494,00 Kč 28 % 129 384,00 Kč 47 % 7 604,00 Kč 48 % 19 512,00 Kč 50 % 63 680,00 Kč 59 % 64 931,00 Kč 69 % 9 289,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup.. 96 800,00 Kč 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
6121 Budovy, haly .. 400 000,00 Kč 558 909,34 Kč 140 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 393 909,34 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 165 000,00 Kč 140 % 0,00 Kč 140 % 0,00 Kč 140 % 0,00 Kč 140 %
6122 Stroje, příst.. 1 000 000,00 Kč 106 247,68 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 106 247,68 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
6123 Dopravní pros.. 1 020 000,00 Kč 477 435,45 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 477 435,45 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
Celkem 140 809 919,00 Kč 86 649 597,07 Kč 62 % 8 401 203,63 Kč 6 % 9 309 651,33 Kč 7 % 8 955 818,20 Kč 6 % 9 034 264,34 Kč 6 % 8 673 360,98 Kč 6 % 9 707 261,30 Kč 7 % 13 389 284,68 Kč 10 % 9 695 031,10 Kč 7 % 9 483 721,51 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %