Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (ORG 382) / 2020

Název:
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 238 677,00 Kč 7 238 677,00 Kč 1 525 824,30 Kč 21 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 708 677,00 Kč 6 708 677,00 Kč 1 505 934,30 Kč 22 %
Doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 19 890,00 Kč - - - -
Tělovýchova a zájmová činnost 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč 0,00 Kč 19 890,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 0,00 Kč 0,00 Kč 19 890,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 19 890,00 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 994,00 Kč 3 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 994,00 Kč 3 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 994,00 Kč 3 %
3631 Veřejné osvětlení 700 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 700 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 700 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 300 000,00 Kč Pokles 1 200 000,00 Kč 26 884,00 Kč 2 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 26 206,47 Kč 15 % 45,06 Kč 0 % -45,00 Kč 0 % 26 206,41 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5154 Elektrická en.. 4 700 000,00 Kč 1 289 852,83 Kč 27 % 79 498,43 Kč 2 % 1 227 791,40 Kč 28 % 8 452,00 Kč 28 % -25 889,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
5169 Nákup ostatní.. 1 030 000,00 Kč 182 881,00 Kč 18 % 5 640,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 76 569,00 Kč 8 % 100 672,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5171 Opravy a udrž.. 1 200 000,00 Kč 26 884,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 6 994,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 19 890,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
6121 Budovy, haly .. 8 677,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 7 238 677,00 Kč 1 525 824,30 Kč 21 % 85 183,49 Kč 1 % 1 234 740,40 Kč 17 % 111 227,41 Kč 2 % 94 673,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %