Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (ORG 382) / 2020

Název:
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 238 677,00 Kč Navýšení 7 338 677,00 Kč 3 903 392,73 Kč 53 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 708 677,00 Kč Navýšení 6 808 677,00 Kč 3 768 416,73 Kč 55 %
Tělovýchova a zájmová činnost 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 134 976,00 Kč 25 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 300 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 14 520,00 Kč 5 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 14 520,00 Kč 5 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 300 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 14 520,00 Kč 5 %
3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 36 471,01 Kč 18 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 36 471,01 Kč 18 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 36 471,01 Kč 18 %
3631 Veřejné osvětlení 700 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 8 418,58 Kč 1 %
5171 Opravy a udržování 700 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 8 418,58 Kč 1 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 700 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 8 418,58 Kč 1 %
3632 Pohřebnictví 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 300 000,00 Kč Pokles 1 180 000,00 Kč 59 409,59 Kč 5 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 109 888,67 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 33 982,59 Kč 19 % 45,06 Kč 0 % -45,00 Kč 0 % 26 206,41 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 7 776,12 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
5154 Elektrická en.. 4 700 000,00 Kč 3 557 988,22 Kč 76 % 79 498,43 Kč 2 % 1 227 791,40 Kč 28 % 8 452,00 Kč 28 % 1 244 305,00 Kč 54 % 31 512,00 Kč 55 % -55 088,15 Kč 54 % 984 658,00 Kč 75 % 31 959,00 Kč 76 % 4 900,54 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
5169 Nákup ostatní.. 1 150 000,00 Kč 243 224,00 Kč 21 % 5 640,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 76 569,00 Kč 7 % 40 559,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 60 137,00 Kč 16 % 60 319,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
5171 Opravy a udrž.. 1 180 000,00 Kč 59 409,59 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 6 994,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 2 638,00 Kč 1 % 860,31 Kč 1 % 22 938,58 Kč 3 % 25 978,70 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
6121 Budovy, haly .. 8 788,33 Kč 8 788,33 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 788,33 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 338 677,00 Kč 3 903 392,73 Kč 53 % 85 183,49 Kč 1 % 1 234 740,40 Kč 17 % 111 227,41 Kč 2 % 1 284 864,00 Kč 18 % 34 150,00 Kč 0 % -37 663,39 Kč -1 % 1 067 733,58 Kč 15 % 118 256,70 Kč 2 % 4 900,54 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %