Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor dopravy (ORG 384) / 2020

Název:
Odbor dopravy (384)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
výdaje 6 426 417,00 Kč Pokles 6 286 417,00 Kč 4 664 813,75 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 6 426 417,00 Kč Pokles 6 286 417,00 Kč 4 664 813,75 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2223 Bezpečnost silničního provozu 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 42 000,00 Kč 55 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost 6 350 417,00 Kč Pokles 6 210 417,00 Kč 4 622 813,75 Kč 74 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 238 000,00 Kč Pokles 5 088 000,00 Kč 3 778 501,00 Kč 74 %
210 Odbor dopravy 5 238 000,00 Kč Pokles 5 088 000,00 Kč 3 778 501,00 Kč 74 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 834 312,75 Kč 75 %
210 Odbor dopravy 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 834 312,75 Kč 75 %
Celkem 6 426 417,00 Kč Pokles 6 286 417,00 Kč 4 664 813,75 Kč 74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 384 (Odbor dopravy), Paragraf 2292 (Dopravní obslužnost), Položka 5213 (Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ARRIVA MORAVA a.s.ARES 10 000,00 Kč
Poskytnutí dotace na základě projektu Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby. 4242 21.07.2020 10 000,00 Kč
Celkem 10 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 % 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5193 Výdaje na dop.. 5 088 000,00 Kč 3 778 501,00 Kč 74 % 419 837,00 Kč 8 % 419 833,00 Kč 17 % 419 833,00 Kč 25 % 419 833,00 Kč 33 % 419 833,00 Kč 41 % 419 833,00 Kč 50 % 419 833,00 Kč 58 % 419 833,00 Kč 66 % 419 833,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5213 Neinvestiční .. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční .. 1 112 417,00 Kč 834 312,75 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 278 104,25 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 278 104,25 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 278 104,25 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
Celkem 6 286 417,00 Kč 4 664 813,75 Kč 74 % 461 837,00 Kč 7 % 697 937,25 Kč 11 % 419 833,00 Kč 7 % 697 937,25 Kč 11 % 419 833,00 Kč 7 % 419 833,00 Kč 7 % 707 937,25 Kč 11 % 419 833,00 Kč 7 % 419 833,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %