Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) (ORG 386) / 2020

Název:
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 12 310 000,00 Kč Pokles 9 280 000,00 Kč 2 534 675,21 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 12 310 000,00 Kč Pokles 9 280 000,00 Kč 2 534 675,21 Kč 27 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 6 500 000,00 Kč Pokles 4 970 000,00 Kč 2 211 012,78 Kč 44 %
5171 Opravy a udržování 6 500 000,00 Kč Pokles 4 970 000,00 Kč 2 211 012,78 Kč 44 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 262 487,87 Kč 52 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 6 000 000,00 Kč Pokles 4 470 000,00 Kč 1 948 524,91 Kč 44 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 63 391,81 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 63 391,81 Kč 2 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 63 391,81 Kč 32 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 23 984,62 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 23 984,62 Kč 27 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 23 984,62 Kč 27 %
Celkem 9 790 000,00 Kč Pokles 8 260 000,00 Kč 2 298 389,21 Kč 28 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 29 040,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 930 960,00 Kč 207 246,00 Kč 22 % 10 890,00 Kč 1 % 8 000,00 Kč 2 % 37 456,00 Kč 6 % 60 113,00 Kč 13 % 9 262,00 Kč 14 % 14 500,00 Kč 15 % 23 272,00 Kč 18 % 20 134,00 Kč 20 % 23 619,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5171 Opravy a udrž.. 8 260 000,00 Kč 2 298 389,21 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 22 584,14 Kč 0 % 1 986,67 Kč 0 % 19 890,00 Kč 1 % 53 311,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 684 416,18 Kč 9 % 1 441 910,38 Kč 27 % 74 290,03 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 9 280 000,00 Kč 2 534 675,21 Kč 27 % 10 890,00 Kč 0 % 30 584,14 Kč 0 % 39 442,67 Kč 0 % 80 003,00 Kč 1 % 62 573,81 Kč 1 % 14 500,00 Kč 0 % 736 728,18 Kč 8 % 1 462 044,38 Kč 16 % 97 909,03 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %