Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) (ORG 386) / 2020

Název:
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 12 310 000,00 Kč Pokles 9 280 000,00 Kč 6 884 142,07 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 12 310 000,00 Kč Pokles 9 280 000,00 Kč 6 884 142,07 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 8 740 000,00 Kč Pokles 5 710 000,00 Kč 4 575 149,91 Kč 80 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 200 000,00 Kč Pokles 670 960,00 Kč 204 498,00 Kč 30 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 2 000 000,00 Kč Pokles 470 960,00 Kč 119 659,00 Kč 25 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 84 839,00 Kč 42 %
5171 Opravy a udržování 6 500 000,00 Kč Pokles 4 970 000,00 Kč 4 341 611,91 Kč 87 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 320 176,24 Kč 64 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 6 000 000,00 Kč Pokles 4 470 000,00 Kč 4 021 435,67 Kč 90 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 420 000,00 Kč 3 420 000,00 Kč 2 273 761,80 Kč 66 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 59 013,00 Kč 30 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 59 013,00 Kč 30 %
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 2 214 748,80 Kč 69 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 90 309,01 Kč 45 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 124 439,79 Kč 71 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 35 230,36 Kč 23 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 35 230,36 Kč 39 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 35 230,36 Kč 39 %
Celkem 12 310 000,00 Kč Pokles 9 280 000,00 Kč 6 884 142,07 Kč 74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 386 (Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110),...), Paragraf 2212 (Silnice), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Karel TrlicaARES 63 839,00 Kč
Opravy MK NJ - TDI za 3 a 4/2020 4059 11.05.2020 8 470,00 Kč
Opravy MK v Novém Jičíně - TDI 6/2020 4096 09.07.2020 18 876,00 Kč
Oprava MK v NJ v roce 2020 - TDI 7/2020 4026 04.08.2020 20 134,00 Kč
Opravy místních komunikací v NJ - TDI 8/2020 4060 07.09.2020 16 359,00 Kč
Antonín PustějovskýARES 60 113,00 Kč
vyčištění komunikace na pozemcích v k.ú.NJ - Dolní Předměstí 8106 30.04.2020 60 113,00 Kč
MSS - projekt s.r.o.ARES 40 656,00 Kč
prohlídka mostu ev.č.M přes Grasmanku, NJ- Dolní Předměstí,diagnostika a výpočet zatížitelnosti 4307 31.03.2020 16 456,00 Kč
Vypracování hlavních prohlídek mostů ev.č. MM2, MM3, MM4 na ul. Beskydská v k.ú. Žilina u NJ 4132 13.10.2020 24 200,00 Kč
Marek MacíkARES 21 000,00 Kč
Rozpočet na opravu velkých MK na rok 2020 NJ 4148 16.03.2020 21 000,00 Kč
Dybal Jaromír, Ing.ARES 10 890,00 Kč
Provedení mostní prohlídky vč. statického prověření nosné konstrukce lávky na ul. Novosady 4181 23.01.2020 10 890,00 Kč
Tomáš TillARES 8 000,00 Kč
vypracování PD-Techn.pomoci na akci Úprava DZ před budovou MŠ a Městské knihovny na ul.Husova,NJ 4249 25.02.2020 8 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 204 498,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 29 040,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 930 960,00 Kč 263 511,00 Kč 28 % 10 890,00 Kč 1 % 8 000,00 Kč 2 % 37 456,00 Kč 6 % 60 113,00 Kč 13 % 9 262,00 Kč 14 % 14 500,00 Kč 15 % 23 272,00 Kč 18 % 20 134,00 Kč 20 % 23 619,00 Kč 22 % 38 115,00 Kč 26 % 18 150,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
5171 Opravy a udrž.. 8 260 000,00 Kč 6 591 591,07 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 22 584,14 Kč 0 % 1 986,67 Kč 0 % 19 890,00 Kč 1 % 53 311,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 684 416,18 Kč 9 % 1 441 910,38 Kč 27 % 2 218 700,10 Kč 54 % 1 291 668,10 Kč 69 % 857 123,69 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 9 280 000,00 Kč 6 884 142,07 Kč 74 % 10 890,00 Kč 0 % 30 584,14 Kč 0 % 39 442,67 Kč 0 % 80 003,00 Kč 1 % 62 573,81 Kč 1 % 14 500,00 Kč 0 % 736 728,18 Kč 8 % 1 462 044,38 Kč 16 % 2 242 319,10 Kč 24 % 1 329 783,10 Kč 14 % 875 273,69 Kč 9 % 0,00 Kč 0 %