Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) (ORG 386) / 2020

Název:
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 12 310 000,00 Kč Pokles 9 280 000,00 Kč 2 534 675,21 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 12 310 000,00 Kč Pokles 9 280 000,00 Kč 2 534 675,21 Kč 27 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 8 740 000,00 Kč Pokles 5 710 000,00 Kč 2 420 350,78 Kč 42 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 200 000,00 Kč Pokles 670 960,00 Kč 180 298,00 Kč 27 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 2 000 000,00 Kč Pokles 470 960,00 Kč 95 459,00 Kč 20 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 84 839,00 Kč 42 %
5171 Opravy a udržování 6 500 000,00 Kč Pokles 4 970 000,00 Kč 2 211 012,78 Kč 44 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 262 487,87 Kč 52 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 6 000 000,00 Kč Pokles 4 470 000,00 Kč 1 948 524,91 Kč 44 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 420 000,00 Kč 3 420 000,00 Kč 90 339,81 Kč 3 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 26 948,00 Kč 13 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 26 948,00 Kč 13 %
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 63 391,81 Kč 2 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 63 391,81 Kč 32 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 23 984,62 Kč 16 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 23 984,62 Kč 27 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 23 984,62 Kč 27 %
Celkem 12 310 000,00 Kč Pokles 9 280 000,00 Kč 2 534 675,21 Kč 27 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 386 (Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110),...), Paragraf 2212 (Silnice), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
JANKOSTAV s.r.o.ARES 2 008 238,41 Kč
Opravy místních komunikací v NJ v roce 2020 - práce 6/2020 [ISRS] 4279 23.07.2020 672 935,70 Kč
Opravy komunikací v NJ v roce 2020 - práce 7/2020 [ISRS] 4241 27.08.2020 1 275 589,21 Kč
Oprava místní komunikace na p.č. 580/8, Nový Jičín - Horní Předměstí 4099 09.09.2020 59 713,50 Kč
Milan NovákARES 68 970,00 Kč
Oprava výtluků MK Kojetín - Straník [ISRS] 4229 26.08.2020 68 970,00 Kč
JAPSTAV Morava s.r.o.ARES 57 881,17 Kč
Oprava části asfaltové komunikace U Mlýna, k.ú. Žilina u Nového Jičína 4240 27.08.2020 57 881,17 Kč
Antonín PustějovskýARES 39 470,00 Kč
Oprava okraje komunikace, odstranění mostního zábradlí na ul. Jičínská (ŠÚ č. 16/2020) 4053 06.08.2020 39 470,00 Kč
Petr BradáčARES 19 890,00 Kč
dosypání komunikace recyklátem na pozemcích parc.č. 147, 155/2, 155/3 v k.ú.NJ-D.Předměstí 4086 08.04.2020 19 890,00 Kč
DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o.ARES 14 576,53 Kč
Oprava zábradlí na mostku na ul. Na Poříčí, Žilina u NJ 4076 08.09.2020 10 043,00 Kč
Oprava výtluku v místní komunikaci na ul. Okružní, Žilina u NJ 4135 14.09.2020 4 533,53 Kč
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES 1 986,67 Kč
oprava dopravního značení na ul. Palackého 4221 24.03.2020 724,79 Kč
oprava dopravního značení na ul. Beskydská 4223 24.03.2020 1 261,88 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 2 211 012,78 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 29 040,00 Kč 29 040,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 29 040,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 930 960,00 Kč 207 246,00 Kč 22 % 10 890,00 Kč 1 % 8 000,00 Kč 2 % 37 456,00 Kč 6 % 60 113,00 Kč 13 % 9 262,00 Kč 14 % 14 500,00 Kč 15 % 23 272,00 Kč 18 % 20 134,00 Kč 20 % 23 619,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5171 Opravy a udrž.. 8 260 000,00 Kč 2 298 389,21 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 22 584,14 Kč 0 % 1 986,67 Kč 0 % 19 890,00 Kč 1 % 53 311,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 684 416,18 Kč 9 % 1 441 910,38 Kč 27 % 74 290,03 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 9 280 000,00 Kč 2 534 675,21 Kč 27 % 10 890,00 Kč 0 % 30 584,14 Kč 0 % 39 442,67 Kč 0 % 80 003,00 Kč 1 % 62 573,81 Kč 1 % 14 500,00 Kč 0 % 736 728,18 Kč 8 % 1 462 044,38 Kč 16 % 97 909,03 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %