Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (ORG 387) / 2020

Název:
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 895 000,00 Kč Navýšení 2 295 000,00 Kč 1 369 890,90 Kč 60 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 1 895 000,00 Kč Navýšení 2 295 000,00 Kč 1 369 890,90 Kč 60 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 495 000,00 Kč 495 000,00 Kč 71 678,00 Kč 14 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 71 678,00 Kč 72 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 71 678,00 Kč 72 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 800 000,00 Kč 1 298 212,90 Kč 72 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 132 949,35 Kč 78 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 132 949,35 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 430 000,00 Kč Navýšení 650 000,00 Kč 616 616,20 Kč 95 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 430 000,00 Kč Navýšení 650 000,00 Kč 616 616,20 Kč 95 %
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč Navýšení 980 000,00 Kč 548 647,35 Kč 56 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 800 000,00 Kč Navýšení 980 000,00 Kč 548 647,35 Kč 56 %
Celkem 1 895 000,00 Kč Navýšení 2 295 000,00 Kč 1 369 890,90 Kč 60 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 387 (Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641)), Paragraf 2321 (Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EUROGAS a.s.ARES 385 288,00 Kč
Stopovací zkoušky kanalizace Straník za leden 2020 4151 17.02.2020 22 409,00 Kč
Zpracování dokumentace pasportu kanalizace v obci Straník, v ISRS pod sml: č. P2020-146/OSM 4272 23.10.2020 362 879,00 Kč
Jan KudělkaARES 73 600,00 Kč
Provoz ČOV Kojetín za I. pololetí 2020 [ISRS] 4040 05.08.2020 73 600,00 Kč
EKOAQUA plus, spol. s r.o.ARES 65 285,00 Kč
servisní úkony na 6ks ORL za IV. čtvrtl. 2019 4179 23.01.2020 5 735,00 Kč
servisní úkony na odlučovačích RL za 1.čtvrtl. 2020 4137 15.04.2020 5 735,00 Kč
servis 2.Q.2020 - 6 ks ORL - odlučovač ropných látek 4257 22.07.2020 5 735,00 Kč
servisní úkony na 6ks ORL za III. čtvrtl. 2020 4219 20.10.2020 5 735,00 Kč
čištění 3 kusů odlučovačů ropných látek (ORL) - ul. B.Martinů a Revoluční 4171 16.11.2020 42 345,00 Kč
ForTest s.r.o.ARES 39 930,00 Kč
Částečná fakturace 2020 - 1.Q.2020 - za služby odpovědného zástupce provozovatele dle zákona o VaK 4234 24.03.2020 13 310,00 Kč
Komplexní zajištění všech povinností, které plynou ze zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona a dalších navazujících vyhlášek... 4366 22.06.2020 13 310,00 Kč
zajištění všech povinností, které plynou ze zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v majetku města NJ 4221 23.09.2020 13 310,00 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 20 691,00 Kč
měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ, protokol č.1594-1597 4169 19.02.2020 3 581,60 Kč
měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ, protokol č.1571-1579 4171 19.02.2020 6 763,90 Kč
rozbory vody č.13956-13959 - měření jakosti vypouštěných odpad. vod z kanalizace ze 4 vyústí do Stranického potoka, m.č.Straník 4199 21.08.2020 3 581,60 Kč
rozbory vody č.13947-13955 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ z 9-ti volných výústí do vod povrchových vod 4201 21.08.2020 6 763,90 Kč
Zrníková Lenka, Ing.ARES 11 500,00 Kč
Kanalizační řády stokových sítí města NJ - m.č.Bludovice, Loučka...zpracování dokumentace 4247 23.04.2020 11 500,00 Kč
TEKUTÉ ODPADY s.r.o.ARES 11 417,20 Kč
Provedení čištění dešťové kanalizace na ul. Na Lani 267-228-218, Straník 148 4030 04.03.2020 11 417,20 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 4 085,00 Kč
NJ-Bařiny - monitoring potrubí dešťové kanalizace kamerou 4159 16.09.2020 2 882,00 Kč
Beskydská 442,443 - čištění kanalizace 4098 11.11.2020 1 203,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů StraníkARES 2 400,00 Kč
vyčištění propustků podél MK Straník-Kojetín, parkoviště Čerťák 4143 17.08.2020 2 400,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 2 420,00 Kč
Celkem 616 616,20 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 185 000,00 Kč 132 949,35 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 45 639,33 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 43 655,01 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 43 655,01 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5169 Nákup ostatní.. 1 030 000,00 Kč 616 616,20 Kč 60 % 8 155,00 Kč 1 % 32 754,50 Kč 4 % 24 727,20 Kč 6 % 17 235,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 13 310,00 Kč 9 % 5 735,00 Kč 10 % 86 345,50 Kč 18 % 16 192,00 Kč 20 % 368 614,00 Kč 56 % 43 548,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5171 Opravy a udrž.. 1 080 000,00 Kč 620 325,35 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 45 194,00 Kč 4 % 35 575,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 71 678,00 Kč 14 % 10 285,00 Kč 15 % 33 173,15 Kč 18 % 364 139,20 Kč 52 % 60 281,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
Celkem 2 295 000,00 Kč 1 369 890,90 Kč 60 % 8 155,00 Kč 0 % 32 754,50 Kč 1 % 69 921,20 Kč 3 % 98 449,33 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 13 310,00 Kč 1 % 121 068,01 Kč 5 % 96 630,50 Kč 4 % 93 020,16 Kč 4 % 732 753,20 Kč 32 % 103 829,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 %