Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (ORG 388) / 2020

Název:
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 106 490,11 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Požární ochrana 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 106 490,11 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 106 490,11 Kč 66 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 645,00 Kč 2 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 645,00 Kč 2 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 152,17 Kč 83 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 152,17 Kč 83 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 238,40 Kč 77 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 238,40 Kč 77 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 000,00 Kč 83 %
19 Odbor organizační 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 000,00 Kč 83 %
5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 920,00 Kč 70 %
19 Odbor organizační 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 920,00 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 35 000,00 Kč Pokles 17 000,00 Kč 16 754,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 35 000,00 Kč Pokles 17 000,00 Kč 16 754,00 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 106 490,11 Kč 66 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5132 Ochranné pomů.. 40 000,00 Kč 645,00 Kč 2 % 645,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5137 Drobný hmotný.. 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 % 33 530,00 Kč 49 % 5 424,43 Kč 57 % 28 826,11 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 5 000,00 Kč 4 152,17 Kč 83 % 2 566,70 Kč 51 % 1 157,57 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 328,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 99,90 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5156 Pohonné hmoty.. 12 000,00 Kč 9 238,40 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 1 337,70 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 3 101,40 Kč 37 % 2 178,90 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 2 620,40 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5162 Služby teleko.. 3 600,00 Kč 3 000,00 Kč 83 % 300,00 Kč 8 % 300,00 Kč 17 % 300,00 Kč 25 % 300,00 Kč 33 % 300,00 Kč 42 % 300,00 Kč 50 % 300,00 Kč 58 % 300,00 Kč 67 % 300,00 Kč 75 % 300,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5167 Služby školen.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 7 000,00 Kč 4 920,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 920,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5171 Opravy a udrž.. 17 000,00 Kč 16 754,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 874,00 Kč 76 % 3 880,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuz.. 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 161 600,00 Kč 106 490,11 Kč 66 % 37 041,70 Kč 23 % 8 219,70 Kč 5 % 29 126,11 Kč 18 % 5 220,00 Kč 3 % 16 603,40 Kč 10 % 6 358,90 Kč 4 % 300,00 Kč 0 % 300,00 Kč 0 % 3 020,30 Kč 2 % 300,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %