Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (ORG 388) / 2020

Název:
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 114 460,91 Kč 71 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Požární ochrana 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 110 225,91 Kč 68 %
Veřejná správa 0,00 Kč 0,00 Kč 4 235,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 110 225,91 Kč 68 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Pokles 24 000,00 Kč 645,00 Kč 3 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč Pokles 24 000,00 Kč 645,00 Kč 3 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 787,97 Kč 96 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 787,97 Kč 96 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 238,40 Kč 77 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 238,40 Kč 77 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 300,00 Kč 92 %
19 Odbor organizační 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 300,00 Kč 92 %
5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 720,00 Kč 96 %
19 Odbor organizační 7 000,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 720,00 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 35 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 16 754,00 Kč 52 %
19 Odbor organizační 35 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 16 754,00 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč 0,00 Kč 4 235,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 0,00 Kč 0,00 Kč 4 235,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 235,00 Kč - - - -
Celkem 161 600,00 Kč 161 600,00 Kč 114 460,91 Kč 71 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 388 (Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník)), Paragraf 5512 (Požární ochrana-dobrovolná část), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Adam SváčekARES 22 616,11 Kč
JSHD Straník - zabezpečovací systém, PDP Kč 3.925,11 4098 11.03.2020 18 691,00 Kč
JSHD Straník - zabezpečovací systém, PDP Kč 3.925,11 4098 11.03.2020 3 925,11 Kč
Požární bezpečnost s.r.o.ARES 11 634,43 Kč
JSDH Straník - 1 ks přiměšovač Rambomix02, 3 ks kartuše smáčedla, 1 ks hadice D25 ... 4108 13.02.2020 5 424,43 Kč
JSDH Straník - 4 ks svítilna UK4AA eLED RFL, 4 ks úchyty na přilbu 4026 04.03.2020 6 210,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 34 250,54 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Duffek s.r.o.ARES 33 530,00 Kč
Pořízení materiálů pro JSDH Straník dle přiloženého soupisu. 4110 15.01.2020 33 530,00 Kč
Celkem 33 530,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5132 Ochranné pomů.. 24 000,00 Kč 645,00 Kč 3 % 645,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
5137 Drobný hmotný.. 68 000,00 Kč 67 780,54 Kč 100 % 33 530,00 Kč 49 % 5 424,43 Kč 57 % 28 826,11 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 5 000,00 Kč 4 787,97 Kč 96 % 2 566,70 Kč 51 % 1 157,57 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 328,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 99,90 Kč 83 % 635,80 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5156 Pohonné hmoty.. 12 000,00 Kč 9 238,40 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 1 337,70 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 3 101,40 Kč 37 % 2 178,90 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 2 620,40 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5162 Služby teleko.. 3 600,00 Kč 3 300,00 Kč 92 % 300,00 Kč 8 % 300,00 Kč 17 % 300,00 Kč 25 % 300,00 Kč 33 % 300,00 Kč 42 % 300,00 Kč 50 % 300,00 Kč 58 % 300,00 Kč 67 % 300,00 Kč 75 % 300,00 Kč 83 % 300,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5167 Služby školen.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 8 000,00 Kč 7 720,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 920,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 2 800,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5171 Opravy a udrž.. 32 000,00 Kč 20 989,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 874,00 Kč 40 % 3 880,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 4 235,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5173 Cestovné (tuz.. 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 161 600,00 Kč 114 460,91 Kč 71 % 37 041,70 Kč 23 % 8 219,70 Kč 5 % 29 126,11 Kč 18 % 5 220,00 Kč 3 % 16 603,40 Kč 10 % 6 358,90 Kč 4 % 300,00 Kč 0 % 300,00 Kč 0 % 3 020,30 Kč 2 % 3 735,80 Kč 2 % 4 535,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 %