Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy ProSenior NJ (ORG 390) / 2020

Název:
ProSenior NJ (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč Navýšení 843 157,00 Kč 690 263,00 Kč 82 %
výdaje 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 879 743,39 Kč 40 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 879 743,39 Kč 40 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 90 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 62 404,54 Kč 48 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 62 404,54 Kč 48 %
29 ProSenior 90 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 62 404,54 Kč 48 %
Celkem 90 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 62 404,54 Kč 48 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 1 149 636,00 Kč 463 949,00 Kč 40 % 46 776,00 Kč 4 % 49 754,00 Kč 8 % 49 142,00 Kč 13 % 48 242,00 Kč 17 % 43 756,00 Kč 21 % 43 741,00 Kč 24 % 40 735,00 Kč 28 % 51 655,00 Kč 33 % 90 148,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5031 Povinné pojis.. 292 837,00 Kč 114 065,00 Kč 39 % 11 600,00 Kč 4 % 12 339,00 Kč 8 % 12 187,00 Kč 12 % 11 964,00 Kč 16 % 9 859,00 Kč 20 % 10 848,00 Kč 23 % 10 103,00 Kč 27 % 12 810,00 Kč 31 % 22 355,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5032 Povinné pojis.. 106 207,00 Kč 41 397,00 Kč 39 % 4 210,00 Kč 4 % 4 478,00 Kč 8 % 4 423,00 Kč 12 % 4 342,00 Kč 16 % 3 578,00 Kč 20 % 3 937,00 Kč 24 % 3 666,00 Kč 27 % 4 649,00 Kč 31 % 8 114,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomů.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 3 000,00 Kč 440,00 Kč 15 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 440,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 000,00 Kč 600,00 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 600,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5137 Drobný hmotný.. 50 000,00 Kč 18 798,00 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 11 000,00 Kč 22 % 599,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 7 199,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
5139 Nákup materiá.. 72 100,00 Kč 41 071,04 Kč 57 % 3 163,00 Kč 4 % 4 282,70 Kč 10 % 2 367,30 Kč 14 % 13 391,94 Kč 32 % 2 912,00 Kč 36 % 3 467,00 Kč 41 % 7 022,10 Kč 51 % 4 465,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
5154 Elektrická en.. 50 000,00 Kč 19 589,57 Kč 39 % 7 800,00 Kč 16 % 831,07 Kč 17 % -1 527,50 Kč 14 % 7 487,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 4 999,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5156 Pohonné hmoty.. 120 000,00 Kč 58 635,05 Kč 49 % 5 957,00 Kč 5 % 800,00 Kč 6 % 14 511,10 Kč 18 % 7 092,10 Kč 24 % 5 623,37 Kč 28 % 5 218,60 Kč 33 % 6 312,00 Kč 38 % 6 705,08 Kč 44 % 6 415,80 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5162 Služby teleko.. 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 50 000,00 Kč 3 500,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 500,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5168 Služby zpraco.. 24 100,00 Kč 23 770,28 Kč 99 % 23 044,28 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 726,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatní.. 43 900,00 Kč 18 184,91 Kč 41 % 1 842,05 Kč 4 % 1 160,71 Kč 7 % 3 629,12 Kč 15 % 1 803,08 Kč 19 % 3 364,61 Kč 27 % 990,43 Kč 29 % 3 070,07 Kč 36 % 1 308,97 Kč 39 % 1 015,87 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5171 Opravy a udrž.. 130 000,00 Kč 62 404,54 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 22 988,60 Kč 18 % 1 119,25 Kč 19 % 31 313,09 Kč 43 % 2 147,75 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 4 835,85 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 000,00 Kč 2 579,00 Kč 13 % 971,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 897,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 206,00 Kč 10 % 505,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5176 Účastnické po.. 8 000,00 Kč 2 440,00 Kč 30 % 450,00 Kč 6 % 1 000,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 990,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5179 Ostatní nákup.. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - - 3 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5222 Neinvestiční .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 10 000,00 Kč 2 180,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 180,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
Celkem 2 195 180,00 Kč 879 743,39 Kč 40 % 108 813,33 Kč 5 % 111 774,08 Kč 5 % 87 787,27 Kč 4 % 126 961,21 Kč 6 % 81 939,73 Kč 4 % 68 408,03 Kč 3 % 81 248,02 Kč 4 % 81 593,05 Kč 4 % 131 218,67 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %