Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior NJ (ORG 390) / 2020

Název:
ProSenior NJ (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč Navýšení 843 157,00 Kč 910 238,00 Kč 108 %
výdaje 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 1 086 180,11 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 1 086 180,11 Kč 49 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 1 086 180,11 Kč 49 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800 000,00 Kč Navýšení 1 149 636,00 Kč 563 696,00 Kč 49 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč Navýšení 1 149 636,00 Kč 563 696,00 Kč 49 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 206 000,00 Kč Navýšení 292 837,00 Kč 138 802,00 Kč 47 %
29 ProSenior 206 000,00 Kč Navýšení 292 837,00 Kč 138 802,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 Kč Navýšení 106 207,00 Kč 50 375,00 Kč 47 %
29 ProSenior 75 000,00 Kč Navýšení 106 207,00 Kč 50 375,00 Kč 47 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 373,00 Kč 33 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 373,00 Kč 33 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 440,00 Kč 15 %
29 ProSenior 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 440,00 Kč 15 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 600,00 Kč 30 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 600,00 Kč 30 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 18 798,00 Kč 38 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 18 798,00 Kč 38 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 72 100,00 Kč 72 100,00 Kč 56 053,73 Kč 78 %
29 ProSenior 72 100,00 Kč 72 100,00 Kč 56 053,73 Kč 78 %
5154 Elektrická energie 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 27 389,57 Kč 55 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 27 389,57 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 72 332,35 Kč 60 %
29 ProSenior 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 72 332,35 Kč 60 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 420,00 Kč 23 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 420,00 Kč 23 %
5168 Služby zpracování dat 18 000,00 Kč Navýšení 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Pokles 38 900,00 Kč 23 510,44 Kč 60 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 38 900,00 Kč 23 510,44 Kč 60 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 66 404,54 Kč 51 %
29 ProSenior 90 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 66 404,54 Kč 51 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 029,00 Kč 15 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 029,00 Kč 15 %
5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 440,00 Kč 30 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 440,00 Kč 30 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 95,20 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 95,20 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 ProSenior 2 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 422,00 Kč 24 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 422,00 Kč 24 %
Celkem 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 1 086 180,11 Kč 49 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390 (ProSenior NJ), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5132 (Ochranné pomůcky)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Inzep centrumARES 13 373,00 Kč
pracovní oděv - trička polobotky, kalhoty... 4160 15.10.2020 12 289,00 Kč
pracovní oděv - trička 4097 11.11.2020 1 084,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 13 373,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 1 149 636,00 Kč 563 696,00 Kč 49 % 46 776,00 Kč 4 % 49 754,00 Kč 8 % 49 142,00 Kč 13 % 48 242,00 Kč 17 % 43 756,00 Kč 21 % 43 741,00 Kč 24 % 40 735,00 Kč 28 % 51 655,00 Kč 33 % 90 148,00 Kč 40 % 49 818,00 Kč 45 % 49 929,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5031 Povinné pojis.. 292 837,00 Kč 138 802,00 Kč 47 % 11 600,00 Kč 4 % 12 339,00 Kč 8 % 12 187,00 Kč 12 % 11 964,00 Kč 16 % 9 859,00 Kč 20 % 10 848,00 Kč 23 % 10 103,00 Kč 27 % 12 810,00 Kč 31 % 22 355,00 Kč 39 % 12 355,00 Kč 43 % 12 382,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojis.. 106 207,00 Kč 50 375,00 Kč 47 % 4 210,00 Kč 4 % 4 478,00 Kč 8 % 4 423,00 Kč 12 % 4 342,00 Kč 16 % 3 578,00 Kč 20 % 3 937,00 Kč 24 % 3 666,00 Kč 27 % 4 649,00 Kč 31 % 8 114,00 Kč 39 % 4 484,00 Kč 43 % 4 494,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomů.. 40 000,00 Kč 13 373,00 Kč 33 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 289,00 Kč 31 % 1 084,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
5133 Léky a zdravo.. 3 000,00 Kč 440,00 Kč 15 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 440,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 000,00 Kč 600,00 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 600,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 199,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5137 Drobný hmotný.. 50 000,00 Kč 18 798,00 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 11 000,00 Kč 22 % 599,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 7 199,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
5139 Nákup materiá.. 72 100,00 Kč 56 053,73 Kč 78 % 3 163,00 Kč 4 % 4 282,70 Kč 10 % 2 367,30 Kč 14 % 13 391,94 Kč 32 % 2 912,00 Kč 36 % 3 467,00 Kč 41 % 7 022,10 Kč 51 % 4 465,00 Kč 57 % 2 517,00 Kč 60 % 4 399,00 Kč 67 % 8 066,69 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5154 Elektrická en.. 50 000,00 Kč 27 389,57 Kč 55 % 7 800,00 Kč 16 % 831,07 Kč 17 % -1 527,50 Kč 14 % 7 487,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 4 999,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 7 800,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty.. 120 000,00 Kč 72 332,35 Kč 60 % 5 957,00 Kč 5 % 800,00 Kč 6 % 14 511,10 Kč 18 % 7 092,10 Kč 24 % 5 623,37 Kč 28 % 5 218,60 Kč 33 % 6 312,00 Kč 38 % 6 705,08 Kč 44 % 6 415,80 Kč 49 % 6 711,30 Kč 54 % 6 986,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5162 Služby teleko.. 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 50 000,00 Kč 11 420,00 Kč 23 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 500,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 7 920,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
5168 Služby zpraco.. 29 100,00 Kč 28 660,28 Kč 98 % 23 044,28 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 726,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 4 890,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 38 900,00 Kč 23 510,44 Kč 60 % 1 842,05 Kč 5 % 1 160,71 Kč 8 % 3 629,12 Kč 17 % 1 803,08 Kč 22 % 3 364,61 Kč 30 % 990,43 Kč 33 % 3 070,07 Kč 41 % 1 308,97 Kč 44 % 1 355,42 Kč 48 % 2 700,82 Kč 55 % 2 285,16 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5171 Opravy a udrž.. 130 000,00 Kč 66 404,54 Kč 51 % 0,00 Kč 0 % 22 988,60 Kč 18 % 1 119,25 Kč 19 % 31 313,09 Kč 43 % 2 147,75 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 4 835,85 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 4 000,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 000,00 Kč 3 029,00 Kč 15 % 971,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 897,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 206,00 Kč 10 % 505,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 450,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5176 Účastnické po.. 8 000,00 Kč 2 440,00 Kč 30 % 450,00 Kč 6 % 1 000,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 990,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5179 Ostatní nákup.. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - - 3 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 95,20 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 991,10 Kč - - - - -991,10 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 300,50 Kč - - - - -346,80 Kč - - - - 1 511,30 Kč - - - - -334,20 Kč - - - - -2 035,60 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5222 Neinvestiční .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 10 000,00 Kč 2 422,00 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 180,00 Kč 22 % 242,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
Celkem 2 195 180,00 Kč 1 086 180,11 Kč 49 % 108 813,33 Kč 5 % 111 774,08 Kč 5 % 87 787,27 Kč 4 % 127 952,31 Kč 6 % 80 948,63 Kč 4 % 68 408,03 Kč 3 % 82 548,52 Kč 4 % 81 246,25 Kč 4 % 143 386,52 Kč 7 % 110 123,92 Kč 5 % 83 191,25 Kč 4 % 0,00 Kč 0 %