Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Azylový dům NJ (ORG 392) / 2020

Název:
Azylový dům NJ (392)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %
37 Odbor bytový 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %
Celkem 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5171 Opravy a udrž.. 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 913,10 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 193 763,57 Kč 22 % 17 503,00 Kč 24 % 418 385,66 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 53 245,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 185 778,95 Kč 100 %
Celkem 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 913,10 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 193 763,57 Kč 22 % 17 503,00 Kč 2 % 418 385,66 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 53 245,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 185 778,95 Kč 21 %