Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Azylový dům pro matky s dětmi Straník (ORG 396) / 2020

Název:
Azylový dům pro matky s dětmi Straník (396)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %
5171 Opravy a udržování 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %
37 Odbor bytový 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %
Celkem 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5171 Opravy a udrž.. 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 568,65 Kč 19 %
Celkem 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 568,65 Kč 19 %