Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Rezerva pro Z© (ORG 400) / 2020

Název:
Rezerva pro Z© (400)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 400 000,00 Kč Pokles 385 000,00 Kč 112 670,00 Kč 29 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 400 000,00 Kč Pokles 385 000,00 Kč 112 670,00 Kč 29 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 74 500,00 Kč 58 670,00 Kč 79 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 100,00 Kč 3 % 48 545,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 6 600,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 1 425,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
5169 Nákup ostatní.. 108 000,00 Kč 54 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 54 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5171 Opravy a udrž.. 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 385 000,00 Kč 112 670,00 Kč 29 % 0,00 Kč 0 % 54 000,00 Kč 14 % 2 100,00 Kč 1 % 48 545,00 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 6 600,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 1 425,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %