Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Městská policie (ORG 406) / 2020

Název:
Městská policie (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 69 958,00 Kč 47 %
výdaje 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 17 772 418,92 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 17 772 418,92 Kč 68 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 101 492,28 Kč 35 %
5171 Opravy a udržování 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 101 492,28 Kč 35 %
18 Městská policie 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 101 492,28 Kč 35 %
Celkem 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 101 492,28 Kč 35 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 16 200 000,00 Kč 10 881 555,00 Kč 67 % 1 089 777,00 Kč 7 % 1 194 354,00 Kč 14 % 1 077 886,00 Kč 21 % 1 099 706,00 Kč 28 % 1 137 484,00 Kč 35 % 1 587 099,00 Kč 44 % 1 118 880,00 Kč 51 % 1 213 640,00 Kč 59 % 1 362 729,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5031 Povinné pojis.. 4 017 600,00 Kč 2 703 935,00 Kč 67 % 268 380,00 Kč 7 % 298 680,00 Kč 14 % 266 820,00 Kč 21 % 274 215,00 Kč 28 % 282 096,00 Kč 35 % 393 353,00 Kč 44 % 280 707,00 Kč 51 % 300 983,00 Kč 59 % 338 701,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5032 Povinné pojis.. 1 458 000,00 Kč 981 268,00 Kč 67 % 97 397,00 Kč 7 % 108 392,00 Kč 14 % 96 828,00 Kč 21 % 99 515,00 Kč 28 % 102 374,00 Kč 35 % 142 748,00 Kč 44 % 101 870,00 Kč 51 % 109 229,00 Kč 59 % 122 915,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5132 Ochranné pomů.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 200 000,00 Kč 180 804,00 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 280,00 Kč 10 % 4 860,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 119 266,00 Kč 72 % 35 103,00 Kč 90 % 1 295,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5136 Knihy, učební.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 138 000,00 Kč 116 885,79 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 6 899,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 23 461,90 Kč 22 % 26 480,00 Kč 41 % 38 976,99 Kč 69 % 15 468,02 Kč 81 % 5 599,88 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 %
5139 Nákup materiá.. 99 500,00 Kč 43 036,54 Kč 43 % 3 647,42 Kč 4 % 959,00 Kč 5 % 796,74 Kč 5 % 6 860,80 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 6 271,60 Kč 19 % 9 630,00 Kč 28 % 14 870,98 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 099,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5156 Pohonné hmoty.. 190 000,00 Kč 91 686,53 Kč 48 % 9 222,30 Kč 5 % 15 244,03 Kč 13 % 15 009,75 Kč 21 % 12 082,70 Kč 27 % 7 505,40 Kč 31 % 9 499,17 Kč 36 % 13 241,90 Kč 43 % 9 881,28 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5161 Služby pošt 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 105 000,00 Kč 69 558,00 Kč 66 % 8 651,50 Kč 8 % 8 671,55 Kč 16 % 8 693,02 Kč 25 % 8 853,76 Kč 33 % 8 470,00 Kč 41 % 8 672,26 Kč 50 % 8 692,44 Kč 58 % 8 651,50 Kč 66 % 201,97 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5164 Nájemné 35 000,00 Kč 8 945,00 Kč 26 % 4 105,00 Kč 12 % 605,00 Kč 13 % 605,00 Kč 15 % 605,00 Kč 17 % 605,00 Kč 19 % 605,00 Kč 20 % 605,00 Kč 22 % 605,00 Kč 24 % 605,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 % 10 700,00 Kč 22 % 1 800,00 Kč 26 % 9 500,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5168 Služby zpraco.. 80 000,00 Kč 41 745,00 Kč 52 % 13 431,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 13 431,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 1 452,00 Kč 35 % 13 431,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5169 Nákup ostatní.. 529 000,00 Kč 169 819,89 Kč 32 % 3 521,79 Kč 1 % 1 206,21 Kč 1 % 11 454,28 Kč 3 % 8 617,23 Kč 5 % 2 555,48 Kč 5 % 104 258,81 Kč 25 % 32 240,24 Kč 31 % 5 965,85 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5171 Opravy a udrž.. 288 000,00 Kč 101 492,28 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 28 505,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 9 306,28 Kč 13 % 3 693,00 Kč 14 % 42 590,62 Kč 29 % 17 397,38 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5173 Cestovné (tuz.. 15 000,00 Kč 4 532,00 Kč 30 % 1 442,00 Kč 10 % 2 472,00 Kč 26 % 618,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5176 Účastnické po.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - - 5 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 13 510,89 Kč - - - - 7 009,43 Kč - - - - -313,53 Kč - - - - 238,70 Kč - - - - -4 122,10 Kč - - - - 1 725,70 Kč - - - - 531,50 Kč - - - - 398,40 Kč - - - - 1 096,80 Kč - - - - 6 945,99 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 15 % 4 000,00 Kč 35 % 1 000,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5362 Platby daní a.. 6 000,00 Kč 500,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5424 Náhrady mezd .. 100 000,00 Kč 63 578,00 Kč 64 % 9 367,00 Kč 9 % 10 520,00 Kč 20 % 30 803,00 Kč 51 % 4 312,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 4 155,00 Kč 59 % 4 421,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
6111 Programové vy.. 624 239,00 Kč 624 239,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 624 239,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 327 668,00 Kč 327 668,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 327 668,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 1 048 093,00 Kč 855 228,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 855 228,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
6123 Dopravní pros.. 500 000,00 Kč 454 333,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 414 333,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
Celkem 26 084 100,00 Kč 17 772 418,92 Kč 68 % 1 531 651,44 Kč 6 % 1 680 994,26 Kč 6 % 3 370 387,49 Kč 13 % 1 557 761,67 Kč 6 % 1 575 330,48 Kč 6 % 2 737 893,96 Kč 10 % 1 755 336,35 Kč 7 % 1 719 649,43 Kč 7 % 1 843 413,84 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %