Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městská policie (ORG 406) / 2020

Název:
Městská policie (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 76 440,69 Kč 51 %
výdaje 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 22 296 285,79 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 22 296 285,79 Kč 85 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 22 296 285,79 Kč 85 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 14 022 932,00 Kč 87 %
18 Městská policie 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 14 022 932,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 3 483 988,00 Kč 87 %
18 Městská policie 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 3 483 988,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 264 349,00 Kč 87 %
18 Městská policie 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 264 349,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 200 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 186 773,00 Kč 72 %
18 Městská policie 200 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 186 773,00 Kč 72 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 68 000,00 Kč Navýšení 268 000,00 Kč 131 383,79 Kč 49 %
18 Městská policie 68 000,00 Kč Navýšení 268 000,00 Kč 131 383,79 Kč 49 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 56 038,05 Kč 56 %
18 Městská policie 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 56 038,05 Kč 56 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 128 814,63 Kč 68 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 128 814,63 Kč 68 %
5161 Služby pošt 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 95 371,94 Kč 91 %
18 Městská policie 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 95 371,94 Kč 91 %
5164 Nájemné 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 14 355,00 Kč 41 %
18 Městská policie 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 14 355,00 Kč 41 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
18 Městská policie 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
5168 Služby zpracování dat 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
18 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatních služeb 529 000,00 Kč 529 000,00 Kč 291 216,65 Kč 55 %
18 Městská policie 529 000,00 Kč 529 000,00 Kč 291 216,65 Kč 55 %
5171 Opravy a udržování 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 149 441,03 Kč 52 %
18 Městská policie 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 149 441,03 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 952,00 Kč 46 %
18 Městská policie 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 952,00 Kč 46 %
5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 5 362,70 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 362,70 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 500,00 Kč 8 %
18 Městská policie 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 500,00 Kč 8 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 104 065,00 Kč 104 %
18 Městská policie 50 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 104 065,00 Kč 104 %
6111 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 624 239,00 Kč 624 239,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 624 239,00 Kč 624 239,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 327 668,00 Kč 327 668,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 327 668,00 Kč 327 668,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 858 093,00 Kč 855 228,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 858 093,00 Kč 855 228,00 Kč 100 %
6123 Dopravní prostředky 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 454 333,00 Kč 91 %
18 Městská policie 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 454 333,00 Kč 91 %
Celkem 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 22 296 285,79 Kč 85 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 406 (Městská policie), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
DYTRON s.r.o.ARES 9 947,51 Kč
paměťový modul do PC - RAM DIMM DDR3 4GB - UDIMM Lenovo 4180 17.07.2020 1 440,00 Kč
2ks paměťový modul RAM DDR3 4GB 1333MHz a 1600MHz 4135 14.10.2020 1 355,20 Kč
Zdroj 500W, Grafická karta 4224 23.11.2020 7 152,31 Kč
ABEL-Computer s.r.o.ARES 8 245,42 Kč
toner HP CLJ 1ks 4208 27.01.2020 3 647,42 Kč
tonery HP CLJ 2ks 4087 09.07.2020 4 598,00 Kč
identity technology s. r. o.ARES 6 990,00 Kč
Selecta DNA značící sada 26ml - 1ks (na značení kol) 4072 10.08.2020 6 990,00 Kč
Inzep centrumARES 5 990,00 Kč
respirační roušky, štíty, kombinézy 4207 24.08.2020 5 990,00 Kč
Linda DedeciusováARES 3 330,00 Kč
roušky pro MP 4182 20.04.2020 3 330,00 Kč
LARI CZ s.r.o.ARES 1 645,60 Kč
dávkovač tekutého mýdla JOFEL 4ks 4142 12.06.2020 1 645,60 Kč
Pernická s.r.o.ARES 1 052,80 Kč
ochranné pomůcky - brýle, štít plexisklo, rukavice 4033 03.04.2020 1 052,80 Kč
Perun nářadí s.r.o.ARES 945,00 Kč
součást pistole pro tlakovou myčku Bosch 4296 28.07.2020 945,00 Kč
Dräger Safety s.r.o.ARES 461,74 Kč
náustky Classic 25ks 4259 26.03.2020 461,74 Kč
B2B Partner s.r.o.ARES 408,98 Kč
bílá tabule projekční, sprej. čistič... 4161 18.08.2020 408,98 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 39 017,05 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 17 021,00 Kč
5204 04.02.2020 959,00 Kč
5205 03.03.2020 335,00 Kč
5002 02.04.2020 2 478,00 Kč
5205 02.06.2020 4 626,00 Kč
5011 09.07.2020 2 647,00 Kč
5004 04.08.2020 1 482,00 Kč
5205 02.10.2020 2 583,00 Kč
5205 03.11.2020 1 911,00 Kč
Celkem 17 021,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 16 200 000,00 Kč 14 022 932,00 Kč 87 % 1 089 777,00 Kč 7 % 1 194 354,00 Kč 14 % 1 077 886,00 Kč 21 % 1 099 706,00 Kč 28 % 1 137 484,00 Kč 35 % 1 587 099,00 Kč 44 % 1 118 880,00 Kč 51 % 1 213 640,00 Kč 59 % 1 362 729,00 Kč 67 % 1 193 382,00 Kč 75 % 1 947 995,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojis.. 4 017 600,00 Kč 3 483 988,00 Kč 87 % 268 380,00 Kč 7 % 298 680,00 Kč 14 % 266 820,00 Kč 21 % 274 215,00 Kč 28 % 282 096,00 Kč 35 % 393 353,00 Kč 44 % 280 707,00 Kč 51 % 300 983,00 Kč 59 % 338 701,00 Kč 67 % 295 959,00 Kč 75 % 484 094,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojis.. 1 458 000,00 Kč 1 264 349,00 Kč 87 % 97 397,00 Kč 7 % 108 392,00 Kč 14 % 96 828,00 Kč 21 % 99 515,00 Kč 28 % 102 374,00 Kč 35 % 142 748,00 Kč 44 % 101 870,00 Kč 51 % 109 229,00 Kč 59 % 122 915,00 Kč 67 % 107 402,00 Kč 75 % 175 679,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomů.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 260 000,00 Kč 186 773,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 280,00 Kč 8 % 4 860,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 119 266,00 Kč 56 % 35 103,00 Kč 69 % 1 295,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 5 969,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5136 Knihy, učební.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 268 000,00 Kč 131 383,79 Kč 49 % 0,00 Kč 0 % 6 899,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 23 461,90 Kč 11 % 26 480,00 Kč 21 % 38 976,99 Kč 36 % 15 468,02 Kč 42 % 5 599,88 Kč 44 % 14 498,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5139 Nákup materiá.. 99 500,00 Kč 56 038,05 Kč 56 % 3 647,42 Kč 4 % 959,00 Kč 5 % 796,74 Kč 5 % 6 860,80 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 6 271,60 Kč 19 % 9 630,00 Kč 28 % 14 870,98 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 3 938,20 Kč 47 % 9 063,31 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 099,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5156 Pohonné hmoty.. 190 000,00 Kč 128 814,63 Kč 68 % 9 222,30 Kč 5 % 15 244,03 Kč 13 % 15 009,75 Kč 21 % 12 082,70 Kč 27 % 7 505,40 Kč 31 % 9 499,17 Kč 36 % 13 241,90 Kč 43 % 9 881,28 Kč 48 % 12 535,90 Kč 55 % 12 920,10 Kč 62 % 11 672,10 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5161 Služby pošt 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 105 000,00 Kč 95 371,94 Kč 91 % 8 651,50 Kč 8 % 8 671,55 Kč 16 % 8 693,02 Kč 25 % 8 853,76 Kč 33 % 8 470,00 Kč 41 % 8 672,26 Kč 50 % 8 692,44 Kč 58 % 8 651,50 Kč 66 % 8 692,44 Kč 74 % 8 651,50 Kč 83 % 8 671,97 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5164 Nájemné 35 000,00 Kč 14 355,00 Kč 41 % 4 105,00 Kč 12 % 605,00 Kč 13 % 605,00 Kč 15 % 605,00 Kč 17 % 605,00 Kč 19 % 605,00 Kč 20 % 605,00 Kč 22 % 605,00 Kč 24 % 4 805,00 Kč 38 % 605,00 Kč 39 % 605,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 % 10 700,00 Kč 22 % 1 800,00 Kč 26 % 9 500,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5168 Služby zpraco.. 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 % 13 431,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 13 431,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 1 452,00 Kč 35 % 13 431,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 13 431,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatní.. 529 000,00 Kč 291 216,65 Kč 55 % 3 521,79 Kč 1 % 1 206,21 Kč 1 % 11 454,28 Kč 3 % 8 617,23 Kč 5 % 2 555,48 Kč 5 % 104 258,81 Kč 25 % 32 240,24 Kč 31 % 5 965,85 Kč 32 % 974,99 Kč 32 % 43 157,89 Kč 40 % 77 263,88 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5171 Opravy a udrž.. 288 000,00 Kč 149 441,03 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 28 505,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 9 306,28 Kč 13 % 3 693,00 Kč 14 % 42 590,62 Kč 29 % 17 397,38 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 26 344,12 Kč 44 % 21 604,63 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuz.. 15 000,00 Kč 6 952,00 Kč 46 % 1 442,00 Kč 10 % 2 472,00 Kč 26 % 618,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 2 420,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5176 Účastnické po.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - - 5 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 5 362,70 Kč - - - - 7 009,43 Kč - - - - -313,53 Kč - - - - 238,70 Kč - - - - -4 122,10 Kč - - - - 1 725,70 Kč - - - - 531,50 Kč - - - - 398,40 Kč - - - - 1 096,80 Kč - - - - 1 319,70 Kč - - - - -2 469,30 Kč - - - - -52,60 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 15 % 4 000,00 Kč 35 % 1 000,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5362 Platby daní a.. 6 000,00 Kč 500,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5424 Náhrady mezd .. 100 000,00 Kč 104 065,00 Kč 104 % 9 367,00 Kč 9 % 10 520,00 Kč 20 % 30 803,00 Kč 51 % 4 312,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 4 155,00 Kč 59 % 4 421,00 Kč 64 % 2 815,00 Kč 66 % 37 672,00 Kč 104 % 0,00 Kč 104 %
6111 Programové vy.. 624 239,00 Kč 624 239,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 624 239,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 327 668,00 Kč 327 668,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 327 668,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 858 093,00 Kč 855 228,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 855 228,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6123 Dopravní pros.. 500 000,00 Kč 454 333,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 414 333,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
Celkem 26 084 100,00 Kč 22 296 285,79 Kč 85 % 1 531 651,44 Kč 6 % 1 680 994,26 Kč 6 % 3 370 387,49 Kč 13 % 1 557 761,67 Kč 6 % 1 575 330,48 Kč 6 % 2 737 893,96 Kč 10 % 1 755 336,35 Kč 7 % 1 719 649,43 Kč 7 % 1 866 408,91 Kč 7 % 1 720 634,51 Kč 7 % 2 780 237,29 Kč 11 % 0,00 Kč 0 %