Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městská policie (ORG 406) / 2020

Název:
Městská policie (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 76 440,69 Kč 51 %
výdaje 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 22 296 285,79 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 22 296 285,79 Kč 85 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 22 296 285,79 Kč 85 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 14 022 932,00 Kč 87 %
18 Městská policie 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 14 022 932,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 3 483 988,00 Kč 87 %
18 Městská policie 4 017 600,00 Kč 4 017 600,00 Kč 3 483 988,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 264 349,00 Kč 87 %
18 Městská policie 1 458 000,00 Kč 1 458 000,00 Kč 1 264 349,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 200 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 186 773,00 Kč 72 %
18 Městská policie 200 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 186 773,00 Kč 72 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 68 000,00 Kč Navýšení 268 000,00 Kč 131 383,79 Kč 49 %
18 Městská policie 68 000,00 Kč Navýšení 268 000,00 Kč 131 383,79 Kč 49 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 56 038,05 Kč 56 %
18 Městská policie 169 500,00 Kč Pokles 99 500,00 Kč 56 038,05 Kč 56 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 128 814,63 Kč 68 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 128 814,63 Kč 68 %
5161 Služby pošt 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 95 371,94 Kč 91 %
18 Městská policie 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 95 371,94 Kč 91 %
5164 Nájemné 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 14 355,00 Kč 41 %
18 Městská policie 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 14 355,00 Kč 41 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
18 Městská policie 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
5168 Služby zpracování dat 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
18 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatních služeb 529 000,00 Kč 529 000,00 Kč 291 216,65 Kč 55 %
18 Městská policie 529 000,00 Kč 529 000,00 Kč 291 216,65 Kč 55 %
5171 Opravy a udržování 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 149 441,03 Kč 52 %
18 Městská policie 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 149 441,03 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 952,00 Kč 46 %
18 Městská policie 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 952,00 Kč 46 %
5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 5 362,70 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 362,70 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 500,00 Kč 8 %
18 Městská policie 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 500,00 Kč 8 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 104 065,00 Kč 104 %
18 Městská policie 50 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 104 065,00 Kč 104 %
6111 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 624 239,00 Kč 624 239,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 624 239,00 Kč 624 239,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 327 668,00 Kč 327 668,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 327 668,00 Kč 327 668,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 858 093,00 Kč 855 228,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 858 093,00 Kč 855 228,00 Kč 100 %
6123 Dopravní prostředky 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 454 333,00 Kč 91 %
18 Městská policie 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 454 333,00 Kč 91 %
Celkem 24 084 100,00 Kč Navýšení 26 084 100,00 Kč 22 296 285,79 Kč 85 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 406 (Městská policie), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 3 099,00 Kč
Gen.Hlaďo, Zborovská - vyúčtování el. energie za 1.7.2019-30.3.2020 4212 21.04.2020 3 099,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 3 099,00 Kč
Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66 Notice: Object of class ActionOrj could not be converted to int in /var/www/clients/client60/web181/core/boot/DbConn.php on line 66

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 16 200 000,00 Kč 14 022 932,00 Kč 87 % 1 089 777,00 Kč 7 % 1 194 354,00 Kč 14 % 1 077 886,00 Kč 21 % 1 099 706,00 Kč 28 % 1 137 484,00 Kč 35 % 1 587 099,00 Kč 44 % 1 118 880,00 Kč 51 % 1 213 640,00 Kč 59 % 1 362 729,00 Kč 67 % 1 193 382,00 Kč 75 % 1 947 995,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
5031 Povinné pojis.. 4 017 600,00 Kč 3 483 988,00 Kč 87 % 268 380,00 Kč 7 % 298 680,00 Kč 14 % 266 820,00 Kč 21 % 274 215,00 Kč 28 % 282 096,00 Kč 35 % 393 353,00 Kč 44 % 280 707,00 Kč 51 % 300 983,00 Kč 59 % 338 701,00 Kč 67 % 295 959,00 Kč 75 % 484 094,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
5032 Povinné pojis.. 1 458 000,00 Kč 1 264 349,00 Kč 87 % 97 397,00 Kč 7 % 108 392,00 Kč 14 % 96 828,00 Kč 21 % 99 515,00 Kč 28 % 102 374,00 Kč 35 % 142 748,00 Kč 44 % 101 870,00 Kč 51 % 109 229,00 Kč 59 % 122 915,00 Kč 67 % 107 402,00 Kč 75 % 175 679,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
5132 Ochranné pomů.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 260 000,00 Kč 186 773,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 280,00 Kč 8 % 4 860,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 119 266,00 Kč 56 % 35 103,00 Kč 69 % 1 295,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 5 969,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5136 Knihy, učební.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 268 000,00 Kč 131 383,79 Kč 49 % 0,00 Kč 0 % 6 899,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 23 461,90 Kč 11 % 26 480,00 Kč 21 % 38 976,99 Kč 36 % 15 468,02 Kč 42 % 5 599,88 Kč 44 % 14 498,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5139 Nákup materiá.. 99 500,00 Kč 56 038,05 Kč 56 % 3 647,42 Kč 4 % 959,00 Kč 5 % 796,74 Kč 5 % 6 860,80 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 6 271,60 Kč 19 % 9 630,00 Kč 28 % 14 870,98 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 3 938,20 Kč 47 % 9 063,31 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 3 099,00 Kč 31 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 099,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5156 Pohonné hmoty.. 190 000,00 Kč 128 814,63 Kč 68 % 9 222,30 Kč 5 % 15 244,03 Kč 13 % 15 009,75 Kč 21 % 12 082,70 Kč 27 % 7 505,40 Kč 31 % 9 499,17 Kč 36 % 13 241,90 Kč 43 % 9 881,28 Kč 48 % 12 535,90 Kč 55 % 12 920,10 Kč 62 % 11 672,10 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5161 Služby pošt 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 105 000,00 Kč 95 371,94 Kč 91 % 8 651,50 Kč 8 % 8 671,55 Kč 16 % 8 693,02 Kč 25 % 8 853,76 Kč 33 % 8 470,00 Kč 41 % 8 672,26 Kč 50 % 8 692,44 Kč 58 % 8 651,50 Kč 66 % 8 692,44 Kč 74 % 8 651,50 Kč 83 % 8 671,97 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5164 Nájemné 35 000,00 Kč 14 355,00 Kč 41 % 4 105,00 Kč 12 % 605,00 Kč 13 % 605,00 Kč 15 % 605,00 Kč 17 % 605,00 Kč 19 % 605,00 Kč 20 % 605,00 Kč 22 % 605,00 Kč 24 % 4 805,00 Kč 38 % 605,00 Kč 39 % 605,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 % 10 700,00 Kč 22 % 1 800,00 Kč 26 % 9 500,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5168 Služby zpraco.. 80 000,00 Kč 55 176,00 Kč 69 % 13 431,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 13 431,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 1 452,00 Kč 35 % 13 431,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 13 431,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatní.. 529 000,00 Kč 291 216,65 Kč 55 % 3 521,79 Kč 1 % 1 206,21 Kč 1 % 11 454,28 Kč 3 % 8 617,23 Kč 5 % 2 555,48 Kč 5 % 104 258,81 Kč 25 % 32 240,24 Kč 31 % 5 965,85 Kč 32 % 974,99 Kč 32 % 43 157,89 Kč 40 % 77 263,88 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5171 Opravy a udrž.. 288 000,00 Kč 149 441,03 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 28 505,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 9 306,28 Kč 13 % 3 693,00 Kč 14 % 42 590,62 Kč 29 % 17 397,38 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 26 344,12 Kč 44 % 21 604,63 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuz.. 15 000,00 Kč 6 952,00 Kč 46 % 1 442,00 Kč 10 % 2 472,00 Kč 26 % 618,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 2 420,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5176 Účastnické po.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - - 5 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 5 362,70 Kč - - - - 7 009,43 Kč - - - - -313,53 Kč - - - - 238,70 Kč - - - - -4 122,10 Kč - - - - 1 725,70 Kč - - - - 531,50 Kč - - - - 398,40 Kč - - - - 1 096,80 Kč - - - - 1 319,70 Kč - - - - -2 469,30 Kč - - - - -52,60 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 15 % 4 000,00 Kč 35 % 1 000,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5362 Platby daní a.. 6 000,00 Kč 500,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5424 Náhrady mezd .. 100 000,00 Kč 104 065,00 Kč 104 % 9 367,00 Kč 9 % 10 520,00 Kč 20 % 30 803,00 Kč 51 % 4 312,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 4 155,00 Kč 59 % 4 421,00 Kč 64 % 2 815,00 Kč 66 % 37 672,00 Kč 104 % 0,00 Kč 104 %
6111 Programové vy.. 624 239,00 Kč 624 239,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 624 239,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 327 668,00 Kč 327 668,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 327 668,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 858 093,00 Kč 855 228,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 855 228,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6123 Dopravní pros.. 500 000,00 Kč 454 333,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 414 333,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
Celkem 26 084 100,00 Kč 22 296 285,79 Kč 85 % 1 531 651,44 Kč 6 % 1 680 994,26 Kč 6 % 3 370 387,49 Kč 13 % 1 557 761,67 Kč 6 % 1 575 330,48 Kč 6 % 2 737 893,96 Kč 10 % 1 755 336,35 Kč 7 % 1 719 649,43 Kč 7 % 1 866 408,91 Kč 7 % 1 720 634,51 Kč 7 % 2 780 237,29 Kč 11 % 0,00 Kč 0 %