Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Chata Jičínka (ORG 4381) / 2020

Název:
Chata Jičínka (4381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 199 660,00 Kč 74 %
výdaje 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 577 027,08 Kč 64 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 577 027,08 Kč 64 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 577 027,08 Kč 64 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 %
19 Odbor organizační 12 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč Navýšení 16 700,00 Kč 17 536,38 Kč 105 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč Navýšení 16 700,00 Kč 17 536,38 Kč 105 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 %
5154 Elektrická energie 90 000,00 Kč Navýšení 100 300,00 Kč 100 263,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 90 000,00 Kč Navýšení 100 300,00 Kč 100 263,00 Kč 100 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 37 007,00 Kč 74 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 37 007,00 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč Pokles 31 000,00 Kč 1 257,00 Kč 4 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Pokles 31 000,00 Kč 1 257,00 Kč 4 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 6 400,00 Kč 38 %
19 Odbor organizační 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 6 400,00 Kč 38 %
6121 Budovy, haly a stavby 650 000,00 Kč Pokles 632 000,00 Kč 370 403,69 Kč 59 %
19 Odbor organizační 650 000,00 Kč Pokles 632 000,00 Kč 370 403,69 Kč 59 %
Celkem 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 577 027,08 Kč 64 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 4381 (Chata Jičínka), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
HP TRONIC Zlín spol. s r.o.ARES 18 589,00 Kč
chata Jičínka - chladnička komb. Bosch 1ks 4176 15.06.2020 18 589,00 Kč
2Traders CZ s.r.o.ARES 13 390,01 Kč
chata Jičínka - odsavač par FDF H45 12354 XS nerez 4235 24.03.2020 13 390,01 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 31 979,01 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 32 000,00 Kč 31 979,01 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 390,01 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 18 589,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 16 700,00 Kč 17 536,38 Kč 105 % 0,00 Kč 0 % 1 105,00 Kč 7 % 599,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 647,00 Kč 20 % 12 580,38 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 739,00 Kč 100 % 866,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 9 181,00 Kč 61 % 5 004,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 4 177,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5154 Elektrická en.. 100 300,00 Kč 100 263,00 Kč 100 % 13 000,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 13 000,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 13 000,00 Kč 39 % 61 263,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 37 007,00 Kč 74 % 4 895,00 Kč 10 % 1 511,00 Kč 13 % 5 046,00 Kč 23 % 2 490,00 Kč 28 % 1 184,00 Kč 30 % 3 121,00 Kč 36 % 5 268,00 Kč 47 % 9 223,00 Kč 65 % 4 269,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5171 Opravy a udrž.. 31 000,00 Kč 1 257,00 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 257,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - - 3 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a.. 17 000,00 Kč 6 400,00 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 400,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
6121 Budovy, haly .. 632 000,00 Kč 370 403,69 Kč 59 % 30 153,20 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 35 057,03 Kč 10 % 299 773,87 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 5 419,59 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
Celkem 896 000,00 Kč 577 027,08 Kč 64 % 56 052,20 Kč 6 % 2 616,00 Kč 0 % 19 035,01 Kč 2 % 15 490,00 Kč 2 % 2 831,00 Kč 0 % 69 347,41 Kč 8 % 325 698,87 Kč 36 % 75 402,00 Kč 8 % 10 554,59 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %