Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje VO - Bludovice Pneuservis (ORG 4395) / 2020

Název:
VO - Bludovice Pneuservis (4395)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3631 Veřejné osvětlení 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
Celkem 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 39 546,97 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 39 546,97 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %