Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Městské kulturní středisko, přísp.org. (ORG 501) / 2020

Název:
Městské kulturní středisko, přísp.org. (501)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 173 976,00 Kč Navýšení 342 011,37 Kč 168 035,37 Kč 49 %
výdaje 24 583 000,00 Kč Navýšení 24 584 380,00 Kč 7 000 000,00 Kč 28 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 24 583 000,00 Kč Navýšení 24 584 380,00 Kč 7 000 000,00 Kč 28 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3392 Zájmová činnost v kultuře 267 000,00 Kč 267 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 267 000,00 Kč 267 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 267 000,00 Kč 267 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 267 000,00 Kč 267 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 24 317 380,00 Kč 7 000 000,00 Kč 29 % 2 000 000,00 Kč 8 % 2 000 000,00 Kč 16 % 1 500 000,00 Kč 23 % 1 500 000,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
6351 Investiční tr.. 267 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 24 584 380,00 Kč 7 000 000,00 Kč 28 % 2 000 000,00 Kč 8 % 2 000 000,00 Kč 8 % 1 500 000,00 Kč 6 % 1 500 000,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %