Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městské kulturní středisko, přísp.org. (ORG 501) / 2020

Název:
Městské kulturní středisko, přísp.org. (501)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 173 976,00 Kč Navýšení 386 365,22 Kč 386 365,22 Kč 100 %
výdaje 24 583 000,00 Kč Navýšení 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 24 583 000,00 Kč Navýšení 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3392 Zájmová činnost v kultuře 24 583 000,00 Kč Navýšení 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 24 316 000,00 Kč Navýšení 24 447 380,00 Kč 22 422 414,80 Kč 92 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 24 316 000,00 Kč Navýšení 24 447 380,00 Kč 22 422 414,80 Kč 92 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 267 000,00 Kč Pokles 87 000,00 Kč 86 268,00 Kč 99 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 267 000,00 Kč Pokles 87 000,00 Kč 86 268,00 Kč 99 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
Celkem 24 583 000,00 Kč Navýšení 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 24 447 380,00 Kč 22 422 414,80 Kč 92 % 2 000 000,00 Kč 8 % 2 000 000,00 Kč 16 % 1 500 000,00 Kč 22 % 1 500 000,00 Kč 29 % 1 600 000,00 Kč 35 % 386 552,00 Kč 37 % 3 174 415,85 Kč 50 % 3 700 000,00 Kč 65 % 2 200 000,00 Kč 74 % 2 264 640,00 Kč 83 % 2 096 806,95 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5336 Neinvestiční .. 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 576 500,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 89 000,00 Kč 51 % 1 576 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaj.. 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 214 337,64 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 87 000,00 Kč 86 268,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 86 268,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
6356 Jiné investič.. 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 % 2 000 000,00 Kč 7 % 2 000 000,00 Kč 7 % 1 500 000,00 Kč 5 % 1 500 000,00 Kč 5 % 3 390 837,64 Kč 12 % 386 552,00 Kč 1 % 3 174 415,85 Kč 11 % 3 700 000,00 Kč 13 % 2 337 000,00 Kč 8 % 3 927 408,00 Kč 14 % 2 096 806,95 Kč 7 % 0,00 Kč 0 %