Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městské kulturní středisko, přísp.org. (ORG 501) / 2020

Název:
Městské kulturní středisko, přísp.org. (501)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 173 976,00 Kč Navýšení 386 365,22 Kč 386 365,22 Kč 100 %
výdaje 24 583 000,00 Kč Navýšení 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 24 583 000,00 Kč Navýšení 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3392 Zájmová činnost v kultuře 24 583 000,00 Kč Navýšení 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 24 316 000,00 Kč Navýšení 24 447 380,00 Kč 22 422 414,80 Kč 92 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 24 316 000,00 Kč Navýšení 24 447 380,00 Kč 22 422 414,80 Kč 92 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 267 000,00 Kč Pokles 87 000,00 Kč 86 268,00 Kč 99 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 267 000,00 Kč Pokles 87 000,00 Kč 86 268,00 Kč 99 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 %
Celkem 24 583 000,00 Kč Navýšení 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 501 (Městské kulturní středisko, přísp.org.), Paragraf 3392 (Zájmová činnost v kultuře), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizaceARES 15 422 414,80 Kč
Příspěvek na provoz - vyrovnávací platba květen 2020 - MKS Nový Jičín a kino Květen 4103 13.05.2020 1 600 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - vyrovnávací platba červen 2020 - MKS Nový Jičín a Kino Květěn 4249 17.06.2020 100 000,00 Kč
Příspěvek na schválenou údržbu majetku města 2020 - výmalba Staré pošty a kina Květen 4334 19.06.2020 86 581,00 Kč
Příspěvek na schválenou údržbu majetku města 2020 - přečalounění 105 ks kinosedaček a 18 ks bočních panelů v kině Květen 4335 19.06.2020 199 971,00 Kč
Příspěvek na provoz - vyrovnávací platba červenec 2020 - MKS Nový Jičín a Kino Květen 4076 08.07.2020 3 000 000,00 Kč
Odpisy srpen - prosinec 2020 4167 15.07.2020 174 415,85 Kč
Příspěvek na provoz - vyrovnávací platba srpen 2020 - MKS Nový Jičín a Kino Květen 4119 12.08.2020 3 700 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - vyrovnávací platba září 2020 - MKS Nový Jičína Kino Květen 4113 10.09.2020 2 200 000,00 Kč
Příspěvek na investice reproduktory a zesilovače do Kina Květen 86 268,00 Kč a příspěvek na účelovou údržbu výměna schodišťové plošiny knihovně 464 640,00 Kč , vč. DPH. 4080 08.10.2020 464 640,00 Kč
Příspěvek na provoz, vyrovnávací platba říjen 2020. 4083 08.10.2020 1 800 000,00 Kč
Příspěvek na schválenou údržbu 2020 - oprava konstrukce dřevěné pergoly na nádvoří Stará pošta (změna textu v RM 21.10.2020) 4035 04.11.2020 70 397,80 Kč
Příspěvek na schválenou údržbu - ošetření trámů na Staré poště 4081 10.11.2020 10 776,26 Kč
Příspěvek na schválenou údržbu v roce 2021 - obnova oken v amfiteátru Skalky 4086 10.11.2020 215 632,89 Kč
Příspěvek na provoz - vyrovnávací platba listopadk 2020 4190 18.11.2020 1 800 000,00 Kč
Městské kulturní středisko Nový Jičín příspěvková organizaceARES 7 000 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - vyrovnávací platba leden 2020 - MKS Nový Jičín a Kino Květen 4126 16.01.2020 2 000 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - vyrovnávací platba únor 2020 - MKS Nový Jičín a Kino Květen 4125 13.02.2020 2 000 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - vyrovnávací platba březen 2020 - MKS Nový Jičína a Kino Květen 4110 11.03.2020 1 500 000,00 Kč
Příspěvek na provoz - vyrovnávací platba duben 2020 - MKS Nový Jičín a kino Květen 4114 09.04.2020 1 500 000,00 Kč
Celkem 22 422 414,80 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 24 447 380,00 Kč 22 422 414,80 Kč 92 % 2 000 000,00 Kč 8 % 2 000 000,00 Kč 16 % 1 500 000,00 Kč 22 % 1 500 000,00 Kč 29 % 1 600 000,00 Kč 35 % 386 552,00 Kč 37 % 3 174 415,85 Kč 50 % 3 700 000,00 Kč 65 % 2 200 000,00 Kč 74 % 2 264 640,00 Kč 83 % 2 096 806,95 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5336 Neinvestiční .. 3 242 000,00 Kč 3 242 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 576 500,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 89 000,00 Kč 51 % 1 576 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaj.. 214 337,64 Kč 214 337,64 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 214 337,64 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 87 000,00 Kč 86 268,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 86 268,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
6356 Jiné investič.. 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 28 038 717,64 Kč 26 013 020,44 Kč 93 % 2 000 000,00 Kč 7 % 2 000 000,00 Kč 7 % 1 500 000,00 Kč 5 % 1 500 000,00 Kč 5 % 3 390 837,64 Kč 12 % 386 552,00 Kč 1 % 3 174 415,85 Kč 11 % 3 700 000,00 Kč 13 % 2 337 000,00 Kč 8 % 3 927 408,00 Kč 14 % 2 096 806,95 Kč 7 % 0,00 Kč 0 %