Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Beskydské divadlo, přísp.org. (ORG 504) / 2020

Název:
Beskydské divadlo, přísp.org. (504)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 488 240,00 Kč Navýšení 700 629,22 Kč 212 389,22 Kč 30 %
výdaje 13 652 000,00 Kč 13 652 000,00 Kč 3 673 102,60 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 13 652 000,00 Kč 13 652 000,00 Kč 3 673 102,60 Kč 27 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3311 Divadelní činnost 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 13 092 000,00 Kč 3 673 102,60 Kč 28 % 1 000 000,00 Kč 8 % 1 000 000,00 Kč 15 % 1 000 000,00 Kč 23 % 673 102,60 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
6351 Investiční tr.. 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 13 652 000,00 Kč 3 673 102,60 Kč 27 % 1 000 000,00 Kč 7 % 1 000 000,00 Kč 7 % 1 000 000,00 Kč 7 % 673 102,60 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %