Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Beskydské divadlo, přísp.org. (ORG 504) / 2020

Název:
Beskydské divadlo, přísp.org. (504)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 488 240,00 Kč Navýšení 656 275,37 Kč 656 275,37 Kč 100 %
výdaje 13 652 000,00 Kč Pokles 13 579 017,55 Kč 11 700 741,41 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 13 652 000,00 Kč Pokles 13 579 017,55 Kč 11 700 741,41 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3311 Divadelní činnost 13 652 000,00 Kč Pokles 13 579 017,55 Kč 11 700 741,41 Kč 86 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 092 000,00 Kč Pokles 12 524 289,04 Kč 10 646 012,90 Kč 85 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 13 092 000,00 Kč Pokles 12 524 289,04 Kč 10 646 012,90 Kč 85 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
Celkem 13 652 000,00 Kč Pokles 13 579 017,55 Kč 11 700 741,41 Kč 86 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 504 (Beskydské divadlo, přísp.org.), Paragraf 3311 (Divadelní činnost), Položka 6351 (Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Beskydské divadlo Nový Jičín příspěvková organizaceARES 763 567,57 Kč
Příspěvek na schválenou investici - PD pro stavbu Modernizace elektro-požární signalizace Beskydského divadla NJ 4232 26.05.2020 21 296,00 Kč
Příspěvek na schválenou investici - PD pro stavbu Modernizace elektro-požární signalizace Beskydského divadla NJ 4236 26.05.2020 85 184,00 Kč
Příspěvek na schválenou investici - dodávka a montáž zařízení EPS 4054 05.11.2020 657 087,57 Kč
Celkem 763 567,57 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 12 524 289,04 Kč 10 646 012,90 Kč 85 % 1 000 000,00 Kč 8 % 1 000 000,00 Kč 16 % 1 000 000,00 Kč 24 % 673 102,60 Kč 29 % 1 530 464,00 Kč 42 % 1 000 000,00 Kč 50 % 1 303 578,30 Kč 60 % 1 138 868,00 Kč 69 % 1 000 000,00 Kč 77 % 1 000 000,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 %
5902 Ostatní výdaj.. 291 160,94 Kč 291 160,94 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 291 160,94 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 106 480,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 657 087,57 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 13 579 017,55 Kč 11 700 741,41 Kč 86 % 1 000 000,00 Kč 7 % 1 000 000,00 Kč 7 % 1 000 000,00 Kč 7 % 673 102,60 Kč 5 % 1 928 104,94 Kč 14 % 1 000 000,00 Kč 7 % 1 303 578,30 Kč 10 % 1 138 868,00 Kč 8 % 1 000 000,00 Kč 7 % 1 000 000,00 Kč 7 % 657 087,57 Kč 5 % 0,00 Kč 0 %