Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Městský rozhlas (ORG 513) / 2020

Název:
Městský rozhlas (513)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 17 670,21 Kč 12 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 17 670,21 Kč 12 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3341 Rozhlas a televize 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 %
Celkem 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5171 Opravy a udrž.. 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 % 0,00 Kč 0 % 6 013,70 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 2 911,26 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 4 870,25 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 %
5362 Platby daní a.. 3 875,00 Kč 3 875,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 3 875,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 150 000,00 Kč 17 670,21 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 9 888,70 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 911,26 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 4 870,25 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %