Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Bazén NJ (ORG 515) / 2020

Název:
Bazén NJ (515)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 5 000 000,00 Kč Pokles 4 482 595,15 Kč 3 951 603,49 Kč 88 %
výdaje 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 23 344 998,64 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 23 344 998,64 Kč 93 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 23 344 998,64 Kč 93 %
5154 Elektrická energie 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 2 450 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 2 450 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 700 000,00 Kč Navýšení 21 300 000,00 Kč 19 855 691,00 Kč 93 %
37 Odbor bytový 20 700 000,00 Kč Navýšení 21 300 000,00 Kč 19 855 691,00 Kč 93 %
6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 Kč Navýšení 3 700 000,00 Kč 3 489 307,64 Kč 94 %
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč Navýšení 3 700 000,00 Kč 3 489 307,64 Kč 94 %
Celkem 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 23 344 998,64 Kč 93 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 515 (Bazén NJ), Paragraf 3412 (Sportovní zařízení v majetku obcí), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5154 Elektrická en.. 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční .. 21 300 000,00 Kč 19 855 691,00 Kč 93 % 1 960 000,00 Kč 9 % 1 880 000,00 Kč 18 % 2 450 000,00 Kč 30 % 1 815 000,00 Kč 38 % 1 750 000,00 Kč 46 % 1 960 691,00 Kč 55 % 1 430 000,00 Kč 62 % 1 340 000,00 Kč 68 % 1 600 000,00 Kč 76 % 1 800 000,00 Kč 84 % 1 870 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
6121 Budovy, haly .. 3 700 000,00 Kč 3 489 307,64 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 360,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 049 784,60 Kč 32 % 1 092 564,43 Kč 62 % 1 206 598,61 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
Celkem 25 213 000,00 Kč 23 344 998,64 Kč 93 % 1 960 000,00 Kč 8 % 1 880 000,00 Kč 7 % 2 450 000,00 Kč 10 % 1 815 000,00 Kč 7 % 1 890 360,00 Kč 7 % 1 960 691,00 Kč 8 % 2 479 784,60 Kč 10 % 2 432 564,43 Kč 10 % 2 806 598,61 Kč 11 % 1 800 000,00 Kč 7 % 1 870 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 %