Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2020

Název:
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 758 259,12 Kč 758 259,12 Kč 768 439,12 Kč 101 %
výdaje 75 488 000,00 Kč 75 488 000,00 Kč 19 217 165,90 Kč 25 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 11 330 000,00 Kč 11 330 000,00 Kč 2 478 000,00 Kč 22 %
Doprava 25 341 000,00 Kč 25 341 000,00 Kč 6 547 000,00 Kč 26 %
Tělovýchova a zájmová činnost 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 40 623,16 Kč 14 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 592 000,00 Kč 592 000,00 Kč 26 860,74 Kč 5 %
Životní prostředí 37 925 000,00 Kč 37 925 000,00 Kč 10 124 682,00 Kč 27 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 2 180 000,00 Kč 2 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 180 000,00 Kč 2 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 2 180 000,00 Kč 2 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 1 530 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 530 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 1 530 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 11 035 000,00 Kč 11 035 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 64 453 000,00 Kč 19 217 165,90 Kč 30 % 3 991 993,23 Kč 6 % 5 081 163,02 Kč 14 % 5 087 726,65 Kč 22 % 5 056 283,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
6351 Investiční tr.. 11 035 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 75 488 000,00 Kč 19 217 165,90 Kč 25 % 3 991 993,23 Kč 5 % 5 081 163,02 Kč 7 % 5 087 726,65 Kč 7 % 5 056 283,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %