Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2020

Název:
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 758 259,12 Kč Navýšení 790 555,12 Kč 802 437,12 Kč 102 %
výdaje 75 488 000,00 Kč Navýšení 76 251 511,00 Kč 50 054 021,99 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 11 330 000,00 Kč Pokles 10 781 136,00 Kč 6 570 787,68 Kč 61 %
Doprava 25 341 000,00 Kč Navýšení 25 459 575,00 Kč 15 355 575,00 Kč 60 %
Tělovýchova a zájmová činnost 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 213 566,57 Kč 71 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 592 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 26 860,74 Kč 7 %
Životní prostředí 37 925 000,00 Kč Navýšení 39 304 500,00 Kč 27 887 232,00 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 2 180 000,00 Kč Pokles 1 787 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 180 000,00 Kč Pokles 1 787 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 2 180 000,00 Kč Pokles 1 787 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 1 530 000,00 Kč Pokles 730 000,00 Kč 351 151,68 Kč 48 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 530 000,00 Kč Pokles 730 000,00 Kč 351 151,68 Kč 48 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 1 530 000,00 Kč Pokles 730 000,00 Kč 351 151,68 Kč 48 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 1 275 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 275 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 1 275 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 933 060,00 Kč 41 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 933 060,00 Kč 41 %
35 Odbor ľivotního prostředí 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 933 060,00 Kč 41 %
Celkem 11 035 000,00 Kč Navýšení 11 117 000,00 Kč 1 284 211,68 Kč 12 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 65 134 511,00 Kč 48 769 810,31 Kč 75 % 3 991 993,23 Kč 6 % 5 081 163,02 Kč 14 % 5 087 726,65 Kč 22 % 5 745 871,83 Kč 31 % 5 075 031,81 Kč 38 % 5 066 566,40 Kč 46 % 7 542 252,58 Kč 58 % 5 591 992,50 Kč 66 % 5 587 212,29 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
6351 Investiční tr.. 11 117 000,00 Kč 1 284 211,68 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 517 183,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 617 947,00 Kč 10 % 149 081,68 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
Celkem 76 251 511,00 Kč 50 054 021,99 Kč 66 % 3 991 993,23 Kč 5 % 5 081 163,02 Kč 7 % 5 087 726,65 Kč 7 % 6 263 054,83 Kč 8 % 5 075 031,81 Kč 7 % 5 684 513,40 Kč 7 % 7 691 334,26 Kč 10 % 5 591 992,50 Kč 7 % 5 587 212,29 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %