Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2020

Název:
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 758 259,12 Kč Navýšení 804 257,12 Kč 806 917,12 Kč 100 %
výdaje 75 488 000,00 Kč Navýšení 76 251 511,00 Kč 66 245 988,47 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 11 330 000,00 Kč Pokles 10 781 136,00 Kč 9 153 220,92 Kč 85 %
Doprava 25 341 000,00 Kč Navýšení 25 459 575,00 Kč 21 314 370,50 Kč 84 %
Tělovýchova a zájmová činnost 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 254 030,63 Kč 85 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 592 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 159 778,42 Kč 39 %
Životní prostředí 37 925 000,00 Kč Navýšení 39 304 500,00 Kč 35 364 588,00 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 422 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 159 778,42 Kč 39 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 422 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 159 778,42 Kč 39 %
11 Návątěvnické centrum 422 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 159 778,42 Kč 39 %
2143 Cestovní ruch 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2212 Silnice 25 341 000,00 Kč Navýšení 25 456 875,00 Kč 21 311 670,50 Kč 84 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 316 000,00 Kč Navýšení 20 431 875,00 Kč 18 963 875,00 Kč 93 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 20 316 000,00 Kč Navýšení 20 431 875,00 Kč 18 963 875,00 Kč 93 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 2 347 795,50 Kč 47 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 5 025 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 2 347 795,50 Kč 47 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 254 030,63 Kč 85 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 254 030,63 Kč 85 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 254 030,63 Kč 85 %
3613 Nebytové hospodářství 3 650 000,00 Kč Pokles 3 267 450,00 Kč 2 366 213,24 Kč 72 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 470 000,00 Kč Navýšení 1 480 450,00 Kč 1 357 950,00 Kč 92 %
37 Odbor bytový 1 470 000,00 Kč Navýšení 1 480 450,00 Kč 1 357 950,00 Kč 92 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 180 000,00 Kč Pokles 1 787 000,00 Kč 1 008 263,24 Kč 56 %
37 Odbor bytový 2 180 000,00 Kč Pokles 1 787 000,00 Kč 1 008 263,24 Kč 56 %
3631 Veřejné osvětlení 3 950 000,00 Kč Navýšení 3 976 125,00 Kč 3 656 125,00 Kč 92 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 950 000,00 Kč Navýšení 3 976 125,00 Kč 3 656 125,00 Kč 92 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 3 950 000,00 Kč Navýšení 3 976 125,00 Kč 3 656 125,00 Kč 92 %
3632 Pohřebnictví 3 530 000,00 Kč Pokles 3 253 961,00 Kč 3 047 282,68 Kč 94 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 523 961,00 Kč 2 360 961,00 Kč 94 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 523 961,00 Kč 2 360 961,00 Kč 94 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 530 000,00 Kč Pokles 730 000,00 Kč 686 321,68 Kč 94 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 1 530 000,00 Kč Pokles 730 000,00 Kč 686 321,68 Kč 94 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 83 600,00 Kč 83 600,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 83 600,00 Kč 83 600,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 83 600,00 Kč 83 600,00 Kč 100 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 46 200,00 Kč 92 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 46 200,00 Kč 92 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 46 200,00 Kč 92 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 955 000,00 Kč Navýšení 22 230 000,00 Kč 20 080 565,00 Kč 90 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 955 000,00 Kč 20 955 000,00 Kč 19 339 375,00 Kč 92 %
35 Odbor ľivotního prostředí 20 955 000,00 Kč 20 955 000,00 Kč 19 339 375,00 Kč 92 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 275 000,00 Kč 741 190,00 Kč 58 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 1 275 000,00 Kč 741 190,00 Kč 58 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16 920 000,00 Kč Navýšení 17 024 500,00 Kč 15 237 823,00 Kč 90 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 14 620 000,00 Kč Navýšení 14 724 500,00 Kč 13 506 163,00 Kč 92 %
35 Odbor ľivotního prostředí 14 620 000,00 Kč Navýšení 14 724 500,00 Kč 13 506 163,00 Kč 92 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 1 731 660,00 Kč 75 %
35 Odbor ľivotního prostředí 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 1 731 660,00 Kč 75 %
Celkem 75 488 000,00 Kč Navýšení 76 251 511,00 Kč 66 245 988,47 Kč 87 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 517 (Technické sluĽby města NJ, přísp.org.), Paragraf 2141 (Vnitřní obchod), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 15 700,51 Kč
Celkem 15 700,51 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES 144 077,91 Kč
odstranění a likvidace vánočního stromu (doprava, práce). 4182 23.01.2020 11 160,23 Kč
zajištění akce - Novojičínský jarmark, dne 18.09.2020. Dovoz a montáž, demontáž a odvoz plátěných stánků. 4007 01.10.2020 15 513,24 Kč
nákup vánoční výzdoby, doprava a práce. 4152 13.11.2020 117 404,44 Kč
Celkem 144 077,91 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 65 134 511,00 Kč 59 730 758,05 Kč 92 % 3 991 993,23 Kč 6 % 5 081 163,02 Kč 14 % 5 087 726,65 Kč 22 % 5 745 871,83 Kč 31 % 5 075 031,81 Kč 38 % 5 066 566,40 Kč 46 % 7 542 252,58 Kč 58 % 5 591 992,50 Kč 66 % 5 587 212,29 Kč 75 % 5 781 205,45 Kč 84 % 5 179 742,29 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
6351 Investiční tr.. 11 117 000,00 Kč 6 515 230,42 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 517 183,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 617 947,00 Kč 10 % 149 081,68 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 4 154 658,74 Kč 49 % 1 076 360,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
Celkem 76 251 511,00 Kč 66 245 988,47 Kč 87 % 3 991 993,23 Kč 5 % 5 081 163,02 Kč 7 % 5 087 726,65 Kč 7 % 6 263 054,83 Kč 8 % 5 075 031,81 Kč 7 % 5 684 513,40 Kč 7 % 7 691 334,26 Kč 10 % 5 591 992,50 Kč 7 % 5 587 212,29 Kč 7 % 9 935 864,19 Kč 13 % 6 256 102,29 Kč 8 % 0,00 Kč 0 %