Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2020

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 89 197 650,00 Kč 89 197 650,00 Kč 21 146 470,22 Kč 24 %
výdaje 104 174 000,00 Kč 104 174 000,00 Kč 13 719 728,27 Kč 13 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 102 884 000,00 Kč Pokles 102 882 000,00 Kč 13 427 761,59 Kč 13 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 278 257,68 Kč 73 %
Veřejná správa 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 11 709,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 1 241 671,30 Kč 21 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 1 241 671,30 Kč 21 %
37 Odbor bytový 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 1 241 671,30 Kč 21 %
3634 Lokální zásobování teplem 28 534 000,00 Kč 28 534 000,00 Kč 153 365,00 Kč 1 %
6121 Budovy, haly a stavby 28 534 000,00 Kč 28 534 000,00 Kč 153 365,00 Kč 1 %
37 Odbor bytový 28 534 000,00 Kč 28 534 000,00 Kč 153 365,00 Kč 1 %
Celkem 36 504 000,00 Kč Navýšení 36 509 040,00 Kč 1 670 076,30 Kč 5 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 630 000,00 Kč 163 340,00 Kč 26 % 33 490,00 Kč 5 % 38 300,00 Kč 11 % 45 600,00 Kč 19 % 45 950,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5031 Povinné pojis.. 110 000,00 Kč 22 882,00 Kč 21 % 4 999,00 Kč 5 % 7 838,00 Kč 12 % 5 332,00 Kč 17 % 4 713,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
5032 Povinné pojis.. 40 000,00 Kč 8 303,00 Kč 21 % 1 814,00 Kč 5 % 2 844,00 Kč 12 % 1 935,00 Kč 16 % 1 710,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 130 000,00 Kč 9 136,00 Kč 7 % 7 788,00 Kč 6 % 1 208,00 Kč 7 % 140,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5151 Studená voda 6 900 000,00 Kč 1 827 346,52 Kč 26 % 335 909,79 Kč 5 % 141 614,13 Kč 7 % 926 413,18 Kč 20 % 423 409,42 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 4 601 351,30 Kč 29 % 1 787 426,75 Kč 11 % 225 297,18 Kč 13 % 2 588 627,37 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5153 Plyn 1 400 000,00 Kč 325 772,67 Kč 23 % 0,00 Kč 0 % 50 980,21 Kč 4 % 274 792,46 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
5154 Elektrická en.. 3 504 000,00 Kč 597 729,63 Kč 17 % 440 431,75 Kč 13 % 90 571,41 Kč 15 % 66 726,47 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 3 217,68 Kč 32 % -6 351,50 Kč -64 % 8 891,52 Kč 25 % -8 586,00 Kč -60 % 9 263,66 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 11 709,00 Kč - - - - 3 920,00 Kč - - - - 4 059,00 Kč - - - - 3 730,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, .. 8 470,00 Kč 8 470,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 6 257 530,00 Kč 817 777,46 Kč 13 % 339 774,97 Kč 5 % 219 847,71 Kč 9 % 258 154,78 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5171 Opravy a udrž.. 32 538 325,00 Kč 3 625 707,79 Kč 11 % 296 505,20 Kč 1 % 1 108 598,09 Kč 4 % 2 220 604,50 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 20 274,00 Kč 20 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 6 758,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5909 Ostatní neinv.. 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 % 6 634,92 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 36 509 040,00 Kč 1 670 076,30 Kč 5 % 446 373,54 Kč 1 % 705 046,32 Kč 3 % 518 656,44 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
Celkem 104 174 000,00 Kč 13 719 728,27 Kč 13 % 3 705 474,42 Kč 4 % 2 620 323,57 Kč 3 % 6 908 884,20 Kč 7 % 485 046,08 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %