Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2020

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 89 197 650,00 Kč Pokles 87 948 645,70 Kč 46 192 591,73 Kč 53 %
výdaje 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 40 522 185,05 Kč 45 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 102 884 000,00 Kč Pokles 87 733 783,00 Kč 40 028 233,21 Kč 46 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 272 219,37 Kč 72 %
Veřejná správa 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 217 174,47 Kč 24 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 4 558,00 Kč - - - -
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
3613 Nebytové hospodářství 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 5 161 609,13 Kč 86 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 5 161 609,13 Kč 86 %
37 Odbor bytový 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 5 161 609,13 Kč 86 %
3634 Lokální zásobování teplem 28 534 000,00 Kč Pokles 18 294 783,00 Kč 5 729 579,28 Kč 31 %
6121 Budovy, haly a stavby 28 534 000,00 Kč Pokles 18 294 783,00 Kč 5 729 579,28 Kč 31 %
37 Odbor bytový 28 534 000,00 Kč Pokles 18 294 783,00 Kč 5 729 579,28 Kč 31 %
Celkem 36 504 000,00 Kč Pokles 26 019 823,00 Kč 11 817 526,78 Kč 45 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 630 000,00 Kč 365 040,00 Kč 58 % 33 490,00 Kč 5 % 38 300,00 Kč 11 % 45 600,00 Kč 19 % 45 950,00 Kč 26 % 46 650,00 Kč 33 % 36 100,00 Kč 39 % 49 950,00 Kč 47 % 34 150,00 Kč 52 % 34 850,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5031 Povinné pojis.. 110 000,00 Kč 47 525,00 Kč 43 % 4 999,00 Kč 5 % 7 838,00 Kč 12 % 5 332,00 Kč 17 % 4 713,00 Kč 21 % 4 366,00 Kč 25 % 3 274,00 Kč 28 % 8 793,00 Kč 36 % 4 588,00 Kč 40 % 3 622,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5032 Povinné pojis.. 40 000,00 Kč 17 137,00 Kč 43 % 1 814,00 Kč 5 % 2 844,00 Kč 12 % 1 935,00 Kč 16 % 1 710,00 Kč 21 % 1 476,00 Kč 24 % 1 188,00 Kč 27 % 3 191,00 Kč 35 % 1 665,00 Kč 40 % 1 314,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 130 000,00 Kč 33 051,00 Kč 25 % 7 788,00 Kč 6 % 1 208,00 Kč 7 % 140,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 17 570,00 Kč 21 % 1 926,00 Kč 22 % 1 146,00 Kč 23 % 1 491,00 Kč 24 % 1 782,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5151 Studená voda 6 900 000,00 Kč 4 030 941,94 Kč 58 % 335 909,79 Kč 5 % 141 614,13 Kč 7 % 926 413,18 Kč 20 % 709 874,10 Kč 31 % 231 326,67 Kč 34 % 697 622,65 Kč 44 % 714 228,46 Kč 54 % 10 919,86 Kč 55 % 263 033,10 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 7 874 710,40 Kč 49 % 1 787 426,75 Kč 11 % 225 297,18 Kč 13 % 2 588 627,37 Kč 29 % 1 288 197,60 Kč 37 % 397 364,02 Kč 39 % 639 862,05 Kč 43 % 680 175,90 Kč 48 % 267 759,53 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5153 Plyn 1 400 000,00 Kč 548 190,70 Kč 39 % 0,00 Kč 0 % 50 980,21 Kč 4 % 274 792,46 Kč 23 % -17 871,50 Kč 22 % 51 289,53 Kč 26 % 75 800,00 Kč 31 % 75 800,00 Kč 36 % 37 400,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5154 Elektrická en.. 3 504 000,00 Kč 1 700 369,08 Kč 49 % 440 431,75 Kč 13 % 90 571,41 Kč 15 % 66 726,47 Kč 17 % 482 720,57 Kč 31 % 52 271,30 Kč 32 % 59 100,94 Kč 34 % 441 648,84 Kč 47 % 66 897,80 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč -1 610,63 Kč -16 % -6 351,50 Kč -64 % 8 891,52 Kč 25 % -8 586,00 Kč -60 % 14 013,33 Kč 80 % -6 020,48 Kč 19 % 3 942,80 Kč 59 % -703,43 Kč 52 % -463,37 Kč 47 % -6 333,50 Kč -16 % 0,00 Kč -16 % 0,00 Kč -16 % 0,00 Kč -16 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 4 558,00 Kč - - - - 3 920,00 Kč - - - - 4 059,00 Kč - - - - 3 730,00 Kč - - - - 3 755,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 3 904,00 Kč - - - - 8 420,00 Kč - - - - -27 230,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, .. 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 6 900,00 Kč 51 % 2 900,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5168 Služby zpraco.. 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 5 681 170,00 Kč 2 367 180,84 Kč 42 % 339 774,97 Kč 6 % 219 847,71 Kč 10 % 258 154,78 Kč 14 % 358 205,29 Kč 21 % 332 334,00 Kč 27 % 343 602,55 Kč 33 % 191 209,22 Kč 36 % 323 352,32 Kč 42 % 700,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5171 Opravy a udrž.. 28 429 325,00 Kč 11 633 768,12 Kč 41 % 296 505,20 Kč 1 % 1 108 598,09 Kč 5 % 2 220 604,50 Kč 13 % 1 262 270,23 Kč 17 % 1 612 005,42 Kč 23 % 2 006 617,55 Kč 30 % 2 162 255,96 Kč 38 % 445 997,35 Kč 39 % 518 913,82 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 54 064,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 6 758,00 Kč 20 % 6 758,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5331 Neinvestiční .. 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 % 6 634,92 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 26 019 823,00 Kč 11 817 526,78 Kč 45 % 446 373,54 Kč 2 % 705 046,32 Kč 4 % 518 656,44 Kč 6 % 1 207 414,39 Kč 11 % 840 148,56 Kč 14 % 801 079,52 Kč 17 % 1 749 484,30 Kč 24 % 5 549 323,71 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
Celkem 89 156 408,00 Kč 40 522 185,05 Kč 45 % 3 705 474,42 Kč 4 % 2 620 323,57 Kč 3 % 6 908 884,20 Kč 8 % 5 367 710,01 Kč 6 % 3 596 366,92 Kč 4 % 4 687 678,06 Kč 5 % 6 095 257,25 Kč 7 % 6 722 609,20 Kč 8 % 817 881,42 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %