Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2020

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 89 197 650,00 Kč Pokles 87 948 645,70 Kč 56 168 470,45 Kč 64 %
výdaje 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 42 209 013,42 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 102 884 000,00 Kč Pokles 87 733 783,00 Kč 41 675 449,90 Kč 48 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 311 796,05 Kč 82 %
Veřejná správa 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 217 174,47 Kč 24 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 4 593,00 Kč - - - -
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 314 616,68 Kč 85 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 46 610 000,00 Kč Pokles 43 451 000,00 Kč 24 982 268,27 Kč 57 %
5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 600,00 Kč 54 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 600,00 Kč 54 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 731,00 Kč 74 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 731,00 Kč 74 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 346,00 Kč 53 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 346,00 Kč 53 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 29 880,00 Kč 37 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 29 880,00 Kč 37 %
5151 Studená voda 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 277 094,90 Kč 68 %
37 Odbor bytový 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 277 094,90 Kč 68 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 7 691 263,10 Kč 55 %
37 Odbor bytový 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 7 691 263,10 Kč 55 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
5154 Elektrická energie 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 647 651,54 Kč 40 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 647 651,54 Kč 40 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000,00 Kč Pokles 2 795 170,00 Kč 1 422 348,71 Kč 51 %
37 Odbor bytový 2 800 000,00 Kč Pokles 2 795 170,00 Kč 1 422 348,71 Kč 51 %
5171 Opravy a udržování 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 10 057 610,92 Kč 60 %
37 Odbor bytový 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 10 057 610,92 Kč 60 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 58 567,00 Kč 59 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 58 567,00 Kč 59 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
3613 Nebytové hospodářství 26 230 000,00 Kč Pokles 24 478 000,00 Kč 10 734 585,86 Kč 44 %
5021 Ostatní osobní výdaje 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 282 440,00 Kč 59 %
37 Odbor bytový 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 282 440,00 Kč 59 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 32 794,00 Kč 36 %
37 Odbor bytový 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 32 794,00 Kč 36 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 11 791,00 Kč 39 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 11 791,00 Kč 39 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 171,00 Kč 6 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 171,00 Kč 6 %
5151 Studená voda 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 340 020,61 Kč 57 %
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 340 020,61 Kč 57 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 628 953,76 Kč 31 %
37 Odbor bytový 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 628 953,76 Kč 31 %
5153 Plyn 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 598 046,79 Kč 50 %
37 Odbor bytový 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 598 046,79 Kč 50 %
5154 Elektrická energie 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 122 210,11 Kč 59 %
37 Odbor bytový 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 122 210,11 Kč 59 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 894 132,67 Kč 61 %
37 Odbor bytový 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 894 132,67 Kč 61 %
5171 Opravy a udržování 11 800 000,00 Kč Pokles 10 600 000,00 Kč 1 639 936,79 Kč 15 %
37 Odbor bytový 11 800 000,00 Kč Pokles 10 600 000,00 Kč 1 639 936,79 Kč 15 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 5 161 609,13 Kč 86 %
37 Odbor bytový 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 5 161 609,13 Kč 86 %
3634 Lokální zásobování teplem 30 034 000,00 Kč Pokles 19 794 783,00 Kč 5 958 595,77 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 131 442,38 Kč 13 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 131 442,38 Kč 13 %
6121 Budovy, haly a stavby 28 534 000,00 Kč Pokles 18 294 783,00 Kč 5 729 579,28 Kč 31 %
37 Odbor bytový 28 534 000,00 Kč Pokles 18 294 783,00 Kč 5 729 579,28 Kč 31 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 820,63 Kč -28 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 820,63 Kč -28 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 820,63 Kč -28 %
6171 Činnost místní správy 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 217 174,47 Kč 24 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 215 174,47 Kč 24 %
37 Odbor bytový 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 215 174,47 Kč 24 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč 0,00 Kč 4 593,00 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč 0,00 Kč 4 593,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 4 593,00 Kč - - - -
Celkem 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 42 209 013,42 Kč 47 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5152 (Teplo)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Veolia Energie ČR a.s.ARES 3 017 062,69 Kč
Nádražní 43, byty, teplo - vyúčtování služeb za 12/2019 7097 15.01.2020 16 669,25 Kč
Loučka 272,275,212 - TUV, teplo, SV pro ohřev TUV 10-12/2019 7176 23.01.2020 243 837,81 Kč
Nádražní 43, byty a NP - vyúčtování služeb za 1/2020 7143 17.02.2020 18 782,06 Kč
byty a NP - vyúčtování TUV,ÚT za 1/2020 - Zborovská 11, Revoluční 36, ... 7145 17.02.2020 48 936,81 Kč
Nádražní 43-byty, teplo - vyúčtování za 2/2020 7124 16.03.2020 14 643,64 Kč
byty a NP - vyúčtování TUV, ÚT, teplo za 2/2020 - Zborovská 11, Revoluční 36, Dlouhá 19, ... 7129 16.03.2020 1 246 118,70 Kč
Loučka 272, 275, 212 - TUV, SV pro ohřev za 1.Q.2020. 7099 16.04.2020 284 480,06 Kč
Nádražní 43-byty a NP - vyúčtování tepla za 3/2020 7109 17.04.2020 14 643,64 Kč
byty a NP - vyúčtování tepla ÚT, TUV, SV pro ohřev - Zborovská 11, Revoluční 36, ... 7110 17.04.2020 84 640,30 Kč
Nádražní 43, byty - vyúčtování tepla za 4/2020 7106 18.05.2020 10 823,56 Kč
byty a NP - vyúčtování tepla 4/2020, teplo ÚT, TUV Zborovská 11, Bulharská 7,9,11,13, Revoluční 36, ... 7140 20.05.2020 19 763,12 Kč
Nádražní 43, byty - vyúčtování tepla za 5/2020 7109 15.06.2020 8 913,52 Kč
byty a NP - vyúčtování tepla ÚT, SV pro ohřev TUV za 5/2020 - Zborovská 11, Revoluční 36, ... 7114 15.06.2020 376 630,33 Kč
Nádražní 43 - teplo 6/2020 7087 15.07.2020 4 456,76 Kč
byty, nebyty - teplo 6/2020 - Zborovská 11, Revoluční 36, Dlouhá 19, ... 7113 16.07.2020 100 902,47 Kč
Loučka 272,275,212 - TUV 1.4.2020-30.6.2020 7218 27.07.2020 375 113,87 Kč
Nádražní 43 - byty teplo 7/2020 7159 17.08.2020 3 820,08 Kč
byty, nebyty - teplo 7/2020 - Zborovská 11, Revoluční 36, Dlouhá 19, ... 7165 17.08.2020 68 473,35 Kč
Loučka 272, 275, 212 - doúčtování TUV k FP 1935-20 za 1.4.-30.6.2020, (bylo zapsáno chybně jako D 49-20 dne 17.8.2020) 7067 09.09.2020 12 966,61 Kč
byty a NP - vyúčtování TUV, ÚT za 8/2020 - Zborovská 11, Revoluční 36, Dlouhá 19, ... 7130 15.09.2020 57 989,99 Kč
Nádražní 43,byty - vyúčtování tepla za 8/2020 7171 17.09.2020 4 456,76 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 1 399 500,41 Kč
Celkem 4 416 563,10 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Veolia Energie ČR a.s.ARES 3 274 700,00 Kč
Záloha na teplo 3/2020 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy v majetku města, ve správě OB 7086 11.03.2020 1 215 300,00 Kč
Záloha na teplo 4/2020 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy v majetku města, ve správě OB 7061 09.04.2020 805 300,00 Kč
Záloha na teplo 5/2020 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy v majetku města, ve správě OB. 7053 12.05.2020 302 600,00 Kč
Záloha na teplo 6/2020 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy v majetku města a ve správě OB. 7064 09.06.2020 201 200,00 Kč
Záloha na teplo 07/2020 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy v majetku města a ve správě OB. 7052 10.07.2020 194 100,00 Kč
Záloha na teplo 08/2020 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy v majetku města a ve správě OB. 7087 11.08.2020 190 500,00 Kč
Záloha na teplo 09/2020 dle Dohody o poskytování záloh - bytové domy v majetku města a ve správě OB. 7072 09.09.2020 365 700,00 Kč
Celkem 3 274 700,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 630 000,00 Kč 365 040,00 Kč 58 % 33 490,00 Kč 5 % 38 300,00 Kč 11 % 45 600,00 Kč 19 % 45 950,00 Kč 26 % 46 650,00 Kč 33 % 36 100,00 Kč 39 % 49 950,00 Kč 47 % 34 150,00 Kč 52 % 34 850,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5031 Povinné pojis.. 110 000,00 Kč 47 525,00 Kč 43 % 4 999,00 Kč 5 % 7 838,00 Kč 12 % 5 332,00 Kč 17 % 4 713,00 Kč 21 % 4 366,00 Kč 25 % 3 274,00 Kč 28 % 8 793,00 Kč 36 % 4 588,00 Kč 40 % 3 622,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5032 Povinné pojis.. 40 000,00 Kč 17 137,00 Kč 43 % 1 814,00 Kč 5 % 2 844,00 Kč 12 % 1 935,00 Kč 16 % 1 710,00 Kč 21 % 1 476,00 Kč 24 % 1 188,00 Kč 27 % 3 191,00 Kč 35 % 1 665,00 Kč 40 % 1 314,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 130 000,00 Kč 33 051,00 Kč 25 % 7 788,00 Kč 6 % 1 208,00 Kč 7 % 140,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 17 570,00 Kč 21 % 1 926,00 Kč 22 % 1 146,00 Kč 23 % 1 491,00 Kč 24 % 1 782,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5151 Studená voda 6 900 000,00 Kč 4 617 115,51 Kč 67 % 335 909,79 Kč 5 % 141 614,13 Kč 7 % 926 413,18 Kč 20 % 709 874,10 Kč 31 % 231 326,67 Kč 34 % 697 622,65 Kč 44 % 714 228,46 Kč 54 % 10 919,86 Kč 55 % 849 206,67 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 8 320 216,86 Kč 52 % 1 787 426,75 Kč 11 % 225 297,18 Kč 13 % 2 588 627,37 Kč 29 % 1 288 197,60 Kč 37 % 397 364,02 Kč 39 % 639 862,05 Kč 43 % 680 175,90 Kč 48 % 267 759,53 Kč 49 % 445 506,46 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5153 Plyn 1 400 000,00 Kč 623 990,70 Kč 45 % 0,00 Kč 0 % 50 980,21 Kč 4 % 274 792,46 Kč 23 % -17 871,50 Kč 22 % 51 289,53 Kč 26 % 75 800,00 Kč 31 % 75 800,00 Kč 36 % 37 400,00 Kč 39 % 75 800,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5154 Elektrická en.. 3 504 000,00 Kč 1 769 861,65 Kč 51 % 440 431,75 Kč 13 % 90 571,41 Kč 15 % 66 726,47 Kč 17 % 482 720,57 Kč 31 % 52 271,30 Kč 32 % 59 100,94 Kč 34 % 441 648,84 Kč 47 % 66 897,80 Kč 49 % 69 492,57 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč -1 610,63 Kč -16 % -6 351,50 Kč -64 % 8 891,52 Kč 25 % -8 586,00 Kč -60 % 14 013,33 Kč 80 % -6 020,48 Kč 19 % 3 942,80 Kč 59 % -703,43 Kč 52 % -463,37 Kč 47 % -6 333,50 Kč -16 % 0,00 Kč -16 % 0,00 Kč -16 % 0,00 Kč -16 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 4 593,00 Kč - - - - 3 920,00 Kč - - - - 4 059,00 Kč - - - - 3 730,00 Kč - - - - 3 755,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 3 904,00 Kč - - - - 8 420,00 Kč - - - - -27 230,00 Kč - - - - 35,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, .. 30 000,00 Kč 26 740,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 6 900,00 Kč 51 % 2 900,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 8 470,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 %
5168 Služby zpraco.. 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 5 681 170,00 Kč 2 629 229,96 Kč 46 % 339 774,97 Kč 6 % 219 847,71 Kč 10 % 258 154,78 Kč 14 % 358 205,29 Kč 21 % 332 334,00 Kč 27 % 343 602,55 Kč 33 % 191 209,22 Kč 36 % 323 352,32 Kč 42 % 262 749,12 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5171 Opravy a udrž.. 28 429 325,00 Kč 11 868 566,77 Kč 42 % 296 505,20 Kč 1 % 1 108 598,09 Kč 5 % 2 220 604,50 Kč 13 % 1 262 270,23 Kč 17 % 1 612 005,42 Kč 23 % 2 006 617,55 Kč 30 % 2 162 255,96 Kč 38 % 445 997,35 Kč 39 % 753 712,47 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 58 567,00 Kč 59 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 6 758,00 Kč 20 % 6 758,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 4 503,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5331 Neinvestiční .. 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 % 6 634,92 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 26 019 823,00 Kč 11 817 526,78 Kč 45 % 446 373,54 Kč 2 % 705 046,32 Kč 4 % 518 656,44 Kč 6 % 1 207 414,39 Kč 11 % 840 148,56 Kč 14 % 801 079,52 Kč 17 % 1 749 484,30 Kč 24 % 5 549 323,71 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
Celkem 89 156 408,00 Kč 42 209 013,42 Kč 47 % 3 705 474,42 Kč 4 % 2 620 323,57 Kč 3 % 6 908 884,20 Kč 8 % 5 367 710,01 Kč 6 % 3 596 366,92 Kč 4 % 4 687 678,06 Kč 5 % 6 095 257,25 Kč 7 % 6 722 609,20 Kč 8 % 2 504 709,79 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %