Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2020

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 89 197 650,00 Kč Pokles 87 948 645,70 Kč 69 862 474,03 Kč 79 %
výdaje 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 57 632 088,93 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 102 884 000,00 Kč Pokles 87 733 783,00 Kč 57 073 745,98 Kč 65 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 312 315,48 Kč 82 %
Veřejná správa 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 232 904,47 Kč 26 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 13 123,00 Kč - - - -
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 314 616,68 Kč 85 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 46 610 000,00 Kč Pokles 43 451 000,00 Kč 30 096 078,58 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 97 500,00 Kč 65 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 97 500,00 Kč 65 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 707,00 Kč 89 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 707,00 Kč 89 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 426,00 Kč 64 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 426,00 Kč 64 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
5151 Studená voda 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 984 524,93 Kč 79 %
37 Odbor bytový 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 984 524,93 Kč 79 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 9 987 001,85 Kč 71 %
37 Odbor bytový 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 9 987 001,85 Kč 71 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
5154 Elektrická energie 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 747 368,64 Kč 63 %
37 Odbor bytový 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 747 368,64 Kč 63 %
5171 Opravy a udržování 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 11 571 887,32 Kč 69 %
37 Odbor bytový 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 11 570 608,52 Kč 69 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 72 083,00 Kč 72 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 72 083,00 Kč 72 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
3613 Nebytové hospodářství 26 230 000,00 Kč Pokles 25 278 000,00 Kč 12 197 046,33 Kč 48 %
5021 Ostatní osobní výdaje 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 327 940,00 Kč 69 %
37 Odbor bytový 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 327 940,00 Kč 69 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 39 565,00 Kč 44 %
37 Odbor bytový 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 39 565,00 Kč 44 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 248,00 Kč 47 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 248,00 Kč 47 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 171,00 Kč 6 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 171,00 Kč 6 %
5151 Studená voda 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 404 458,33 Kč 67 %
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 404 458,33 Kč 67 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 637 867,28 Kč 32 %
37 Odbor bytový 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 637 867,28 Kč 32 %
5153 Plyn 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 750 933,79 Kč 63 %
37 Odbor bytový 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 750 933,79 Kč 63 %
5154 Elektrická energie 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 451 573,65 Kč 76 %
37 Odbor bytový 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 451 573,65 Kč 76 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 970 635,43 Kč 66 %
37 Odbor bytový 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 970 635,43 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 11 800 000,00 Kč Pokles 8 500 000,00 Kč 2 158 621,18 Kč 25 %
37 Odbor bytový 11 800 000,00 Kč Pokles 8 500 000,00 Kč 2 158 621,18 Kč 25 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 Kč Navýšení 8 900 000,00 Kč 5 418 552,67 Kč 61 %
37 Odbor bytový 6 000 000,00 Kč Navýšení 8 900 000,00 Kč 5 418 552,67 Kč 61 %
3634 Lokální zásobování teplem 30 034 000,00 Kč Pokles 18 994 783,00 Kč 14 780 621,07 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 131 442,38 Kč 13 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 131 442,38 Kč 13 %
6121 Budovy, haly a stavby 28 534 000,00 Kč Pokles 17 494 783,00 Kč 14 551 604,58 Kč 83 %
37 Odbor bytový 28 534 000,00 Kč Pokles 17 494 783,00 Kč 14 551 604,58 Kč 83 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 301,20 Kč -23 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 301,20 Kč -23 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 301,20 Kč -23 %
6171 Činnost místní správy 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 232 904,47 Kč 26 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 230 904,47 Kč 25 %
37 Odbor bytový 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 230 904,47 Kč 25 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč 0,00 Kč 13 123,00 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč 0,00 Kč 13 123,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 13 123,00 Kč - - - -
Celkem 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 57 632 088,93 Kč 65 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5153 (Plyn)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražská plynárenská a.s.ARES 25 943,91 Kč
Dobrovského 25/1, 28.října 48/6...vyúčtování plynu od 1.9.2019-30.1.2020 7178 19.02.2020 -121,42 Kč
Suvorovova 1854/152, 2102/122, 448/120 - vyúčtování plynu za 1.9.2019-11.2.2020 7044 05.03.2020 26 065,33 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 25 943,91 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 630 000,00 Kč 427 440,00 Kč 68 % 33 490,00 Kč 5 % 38 300,00 Kč 11 % 45 600,00 Kč 19 % 45 950,00 Kč 26 % 46 650,00 Kč 33 % 36 100,00 Kč 39 % 49 950,00 Kč 47 % 34 150,00 Kč 52 % 34 850,00 Kč 58 % 29 700,00 Kč 63 % 32 700,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5031 Povinné pojis.. 110 000,00 Kč 57 272,00 Kč 52 % 4 999,00 Kč 5 % 7 838,00 Kč 12 % 5 332,00 Kč 17 % 4 713,00 Kč 21 % 4 366,00 Kč 25 % 3 274,00 Kč 28 % 8 793,00 Kč 36 % 4 588,00 Kč 40 % 3 622,00 Kč 43 % 6 102,00 Kč 49 % 3 645,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5032 Povinné pojis.. 40 000,00 Kč 20 674,00 Kč 52 % 1 814,00 Kč 5 % 2 844,00 Kč 12 % 1 935,00 Kč 16 % 1 710,00 Kč 21 % 1 476,00 Kč 24 % 1 188,00 Kč 27 % 3 191,00 Kč 35 % 1 665,00 Kč 40 % 1 314,00 Kč 43 % 2 214,00 Kč 48 % 1 323,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 130 000,00 Kč 51 624,20 Kč 40 % 7 788,00 Kč 6 % 1 208,00 Kč 7 % 140,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 17 570,00 Kč 21 % 1 926,00 Kč 22 % 1 146,00 Kč 23 % 1 491,00 Kč 24 % 1 782,00 Kč 25 % 18 573,20 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5151 Studená voda 6 900 000,00 Kč 5 388 983,26 Kč 78 % 335 909,79 Kč 5 % 141 614,13 Kč 7 % 926 413,18 Kč 20 % 709 874,10 Kč 31 % 231 326,67 Kč 34 % 697 622,65 Kč 44 % 714 228,46 Kč 54 % 10 919,86 Kč 55 % 1 288 310,57 Kč 73 % 159 059,17 Kč 76 % 173 704,68 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 10 624 869,13 Kč 66 % 1 787 426,75 Kč 11 % 225 297,18 Kč 13 % 2 588 627,37 Kč 29 % 1 288 197,60 Kč 37 % 397 364,02 Kč 39 % 639 862,05 Kč 43 % 680 175,90 Kč 48 % 267 759,53 Kč 49 % 445 506,46 Kč 52 % 1 082 252,27 Kč 59 % 1 222 400,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5153 Plyn 1 400 000,00 Kč 776 877,70 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 50 980,21 Kč 4 % 274 792,46 Kč 23 % -17 871,50 Kč 22 % 51 289,53 Kč 26 % 75 800,00 Kč 31 % 75 800,00 Kč 36 % 37 400,00 Kč 39 % 112 787,00 Kč 47 % 78 500,00 Kč 53 % 37 400,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5154 Elektrická en.. 3 504 000,00 Kč 2 305 025,19 Kč 66 % 440 431,75 Kč 13 % 90 571,41 Kč 15 % 66 726,47 Kč 17 % 482 720,57 Kč 31 % 52 271,30 Kč 32 % 59 100,94 Kč 34 % 441 648,84 Kč 47 % 66 897,80 Kč 49 % 102 176,57 Kč 51 % 440 911,43 Kč 64 % 61 568,11 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč -1 091,20 Kč -11 % -6 351,50 Kč -64 % 8 891,52 Kč 25 % -8 586,00 Kč -60 % 14 013,33 Kč 80 % -6 020,48 Kč 19 % 3 942,80 Kč 59 % -703,43 Kč 52 % -1 673,37 Kč 35 % 2 671,71 Kč 62 % 331,72 Kč 65 % -7 607,50 Kč -11 % 0,00 Kč -11 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 13 123,00 Kč - - - - 3 920,00 Kč - - - - 4 059,00 Kč - - - - 3 730,00 Kč - - - - 3 755,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 3 904,00 Kč - - - - 8 420,00 Kč - - - - -27 230,00 Kč - - - - 4 235,00 Kč - - - - 4 260,00 Kč - - - - 70,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, .. 60 000,00 Kč 39 240,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 6 900,00 Kč 26 % 2 900,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 8 470,00 Kč 45 % 12 500,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5168 Služby zpraco.. 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 5 651 170,00 Kč 3 046 482,65 Kč 54 % 339 774,97 Kč 6 % 219 847,71 Kč 10 % 258 154,78 Kč 14 % 358 205,29 Kč 21 % 332 334,00 Kč 27 % 343 602,55 Kč 33 % 191 209,22 Kč 36 % 323 352,32 Kč 42 % 324 239,32 Kč 48 % 275 218,73 Kč 52 % 80 543,76 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5171 Opravy a udrž.. 26 329 325,00 Kč 13 901 527,56 Kč 53 % 296 505,20 Kč 1 % 1 108 598,09 Kč 5 % 2 220 604,50 Kč 14 % 1 262 270,23 Kč 19 % 1 612 005,42 Kč 25 % 2 006 617,55 Kč 32 % 2 162 255,96 Kč 41 % 445 997,35 Kč 42 % 1 266 757,06 Kč 47 % 1 155 388,67 Kč 51 % 364 527,53 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 72 083,00 Kč 72 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 6 758,00 Kč 20 % 6 758,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 4 503,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5331 Neinvestiční .. 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 % 6 634,92 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 28 119 823,00 Kč 20 896 495,62 Kč 74 % 446 373,54 Kč 2 % 705 046,32 Kč 4 % 518 656,44 Kč 6 % 1 207 414,39 Kč 10 % 840 148,56 Kč 13 % 801 079,52 Kč 16 % 1 749 484,30 Kč 22 % 5 549 323,71 Kč 42 % 18 513,00 Kč 42 % 9 060 455,84 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
Celkem 89 156 408,00 Kč 57 632 088,93 Kč 65 % 3 705 474,42 Kč 4 % 2 620 323,57 Kč 3 % 6 908 884,20 Kč 8 % 5 367 710,01 Kč 6 % 3 596 366,92 Kč 4 % 4 687 678,06 Kč 5 % 6 095 257,25 Kč 7 % 6 721 399,20 Kč 8 % 3 621 992,69 Kč 4 % 12 332 225,03 Kč 14 % 1 974 777,58 Kč 2 % 0,00 Kč 0 %