Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2020

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 89 197 650,00 Kč Pokles 87 948 645,70 Kč 66 722 579,51 Kč 76 %
výdaje 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 57 632 088,93 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 102 884 000,00 Kč Pokles 87 733 783,00 Kč 57 073 745,98 Kč 65 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 312 315,48 Kč 82 %
Veřejná správa 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 232 904,47 Kč 26 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 13 123,00 Kč - - - -
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 314 616,68 Kč 85 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč Pokles 94 960,00 Kč 39 576,68 Kč 42 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 275 040,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 46 610 000,00 Kč Pokles 43 451 000,00 Kč 30 096 078,58 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 97 500,00 Kč 65 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 97 500,00 Kč 65 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 707,00 Kč 89 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 707,00 Kč 89 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 426,00 Kč 64 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 426,00 Kč 64 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
37 Odbor bytový 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 453,20 Kč 61 %
5151 Studená voda 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 984 524,93 Kč 79 %
37 Odbor bytový 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 4 984 524,93 Kč 79 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 9 987 001,85 Kč 71 %
37 Odbor bytový 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 9 987 001,85 Kč 71 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 943,91 Kč 13 %
5154 Elektrická energie 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 853 451,54 Kč 53 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 20 970,00 Kč 70 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 747 368,64 Kč 63 %
37 Odbor bytový 2 800 000,00 Kč Pokles 2 765 170,00 Kč 1 747 368,64 Kč 63 %
5171 Opravy a udržování 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 11 571 887,32 Kč 69 %
37 Odbor bytový 19 650 000,00 Kč Pokles 16 734 365,00 Kč 11 570 608,52 Kč 69 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 72 083,00 Kč 72 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 72 083,00 Kč 72 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč Pokles 1 450 000,00 Kč 651 298,37 Kč 45 %
3613 Nebytové hospodářství 26 230 000,00 Kč Pokles 25 278 000,00 Kč 12 197 046,33 Kč 48 %
5021 Ostatní osobní výdaje 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 327 940,00 Kč 69 %
37 Odbor bytový 480 000,00 Kč Pokles 478 000,00 Kč 327 940,00 Kč 69 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 39 565,00 Kč 44 %
37 Odbor bytový 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 39 565,00 Kč 44 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 248,00 Kč 47 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 248,00 Kč 47 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 171,00 Kč 6 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 171,00 Kč 6 %
5151 Studená voda 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 404 458,33 Kč 67 %
37 Odbor bytový 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 404 458,33 Kč 67 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 637 867,28 Kč 32 %
37 Odbor bytový 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 637 867,28 Kč 32 %
5153 Plyn 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 750 933,79 Kč 63 %
37 Odbor bytový 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 750 933,79 Kč 63 %
5154 Elektrická energie 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 451 573,65 Kč 76 %
37 Odbor bytový 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 451 573,65 Kč 76 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 18 270,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 970 635,43 Kč 66 %
37 Odbor bytový 2 050 000,00 Kč Pokles 1 470 000,00 Kč 970 635,43 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 11 800 000,00 Kč Pokles 8 500 000,00 Kč 2 158 621,18 Kč 25 %
37 Odbor bytový 11 800 000,00 Kč Pokles 8 500 000,00 Kč 2 158 621,18 Kč 25 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 Kč Navýšení 8 900 000,00 Kč 5 418 552,67 Kč 61 %
37 Odbor bytový 6 000 000,00 Kč Navýšení 8 900 000,00 Kč 5 418 552,67 Kč 61 %
3634 Lokální zásobování teplem 30 034 000,00 Kč Pokles 18 994 783,00 Kč 14 780 621,07 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 574,11 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 131 442,38 Kč 13 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 131 442,38 Kč 13 %
6121 Budovy, haly a stavby 28 534 000,00 Kč Pokles 17 494 783,00 Kč 14 551 604,58 Kč 83 %
37 Odbor bytový 28 534 000,00 Kč Pokles 17 494 783,00 Kč 14 551 604,58 Kč 83 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 301,20 Kč -23 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 301,20 Kč -23 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -2 301,20 Kč -23 %
6171 Činnost místní správy 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 232 904,47 Kč 26 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 230 904,47 Kč 25 %
37 Odbor bytový 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 230 904,47 Kč 25 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč 0,00 Kč 13 123,00 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč 0,00 Kč 13 123,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 13 123,00 Kč - - - -
Celkem 104 174 000,00 Kč Pokles 89 156 408,00 Kč 57 632 088,93 Kč 65 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 396 333,09 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 12/2019 [ISRS] 7078 14.01.2020 38 827,45 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2020 [ISRS] 7120 13.02.2020 38 827,45 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 2/2020 - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, Suvorovova 152, ... [ISRS] 7103 12.03.2020 38 827,45 Kč
dezinfekce v objektech ve vlastnictví města NJ za 3/2020 - bytové domy Suvorovova 152, Lidická 1, Zborovská 11, Trlicova 10, Jičínská 272,275, Na Lani 212, Dlouhá 19, Revoluční 36 7073 14.04.2020 5 783,80 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 3/2020 - Sokolovská 9, Msgr. Šrámka 11, Suvorovova 152, ... [ISRS] 7082 14.04.2020 38 827,44 Kč
mimořádná dezinfekce v objektech ve vlastnictví města NJ za 4/2020 - Suvorovova 152, Lidická 1, Zborovská 11, Trlicova 10, MN 2, Jičínská 272,275, Na Lani 212, Revoluční 36, Dlouhá 19 7075 15.05.2020 2 274,80 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 4/2020 - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... [ISRS] 7078 15.05.2020 38 827,45 Kč
byty, nebyty - úklid 5/2020, Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... [ISRS] 7098 12.06.2020 38 827,45 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města 6/2020 - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, Suvorovova 152, ... [ISRS] 7111 16.07.2020 38 827,45 Kč
byty, nebyty - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 7/2020 [ISRS] 7127 13.08.2020 38 827,45 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 8/2020 [ISRS] 7180 17.09.2020 38 827,45 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 9/2020 [ISRS] 7106 14.10.2020 38 827,45 Kč
Milan JersákARES 262 508,20 Kč
servis 19ks výtahů za 12/2019, PDP Kč 3.061,50 [ISRS] 7061 13.01.2020 23 471,50 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2020, PDP Kč 3.141,- [ISRS] 7115 13.02.2020 24 081,00 Kč
servis 19ks výtahů za 2/2020, PDP Kč 3.597,60 [ISRS] 7102 12.03.2020 27 581,60 Kč
servis 19ks výtahů za 3/2020, PDP Kč 2.687,10 [ISRS] 7050 08.04.2020 20 601,10 Kč
servis 19ks výtahů za 4/2020, PDP Kč 3.141,90 [ISRS] 7040 11.05.2020 24 087,90 Kč
servis 19 ks výtahů 5/2020, PDP Kč 3.134,25 [ISRS] 7039 04.06.2020 24 029,25 Kč
servis 19 ks výtahů 6/2020, PDP Kč 3.633,30 [ISRS] 7047 09.07.2020 27 855,30 Kč
servis 19ks výtahů za 6/2020, PDP Kč 2.944,20 [ISRS] 7214 21.08.2020 22 572,20 Kč
servis 19ks výtahů za 8/2020, PDP Kč 2.616,- [ISRS] 7069 09.09.2020 20 056,00 Kč
servis 19ks výtahů za 9/2020, PDP Kč 2.992,20 [ISRS] 7066 09.10.2020 22 940,20 Kč
servis 10ks výtahů za 10/2020, PDP Kč 3.291,15 [ISRS] 7120 12.11.2020 25 232,15 Kč
Ing. Marek OlšákARES 250 825,25 Kč
Luční 4,č.b.26 - revize elektro 7206 28.01.2020 1 755,00 Kč
Luční 4, č.b.21,23, Luční 3, č.b.2 - revize elektro 7156 18.02.2020 3 328,00 Kč
Trlicova 10, č.b.46, Revoluční 36, č.b.56, Zborovská 11, č.b.47,51... - revize el. instalace 7162 18.02.2020 6 776,00 Kč
Resslova 2, Masarykovo nám.17 - revize el. instalace spol. prostor 7244 25.02.2020 13 915,00 Kč
Bulharská 9,č.b.14 - revize elektro 7065 10.03.2020 1 755,00 Kč
Dobrovského 2, Masarykovo nám.2,4,22 - revize elektro ve spol. prostorech a hromosvodu 7073 10.03.2020 41 685,00 Kč
Sokolovská 30 - revize el. instalace spol. prostor 7143 18.03.2020 8 712,00 Kč
DPS Revoluční 4, č.b.13 - revize el. instalace 7164 20.03.2020 1 997,00 Kč
Revoluční 36, č.b.21 - revize el. instalace volného bytu 7220 30.03.2020 1 634,00 Kč
DPS Revoluční 4,č.b.16 - revize el. instalace 7043 08.04.2020 1 997,00 Kč
DPS U Jičínky 25, byt č.58 - revize odběrného místa 7182 27.04.2020 1 089,00 Kč
DPS Pod Lipami 19,č.b.82 - revize elektro 7036 11.05.2020 2 299,00 Kč
Suvorovova 122, č.b.12, 22 - revize el. instalace 7097 18.05.2020 2 783,00 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.26, DPS Pod Lipami 19,č.b.7 - revize el. instalace ve volných bytech 7138 20.05.2020 4 961,00 Kč
Dobrovského 5 - vyklizení dvora, komory 7173 26.05.2020 8 338,00 Kč
DPS U Jičínky 25/64 - revize el 7036 04.06.2020 2 481,00 Kč
Dobrovského 2 - zajištění el. kabelů ve sklepě, vyklizení sklepa, úklid střechy 7095 12.06.2020 19 665,00 Kč
Luční 2, č.b.12 - revize elektro 7200 25.06.2020 908,00 Kč
DPS Pod Lipami 19,č.b.39, Trlicova 10,č.b.30 - revize elektro 7203 25.06.2020 5 082,00 Kč
Jičínská 275,č.b.16, Suvorovova 122,č.b.11 - revize elektro 7204 25.06.2020 5 143,00 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.38 - revize el. instalace 7033 07.07.2020 2 662,00 Kč
DPS Pod Lipami 19/4 - revize el 7196 24.07.2020 2 481,00 Kč
DPS Revoluční 6, byt č.7 - revize el 7197 24.07.2020 2 481,00 Kč
DPS Revoluční 6/12, 4/15 - revize el 7200 24.07.2020 4 961,00 Kč
Suvorovova 120 a 122 - revize elektro a hromosvodu 7211 21.08.2020 13 371,00 Kč
DPS Revoluční 6, U Jičínky 25, Pod Lipami 19 - revize hromosvodů 7279 31.08.2020 21 115,00 Kč
Bulharská 9, č.b.2, DPS U Jičínky 25, č.b.60 - revize el. instalace 7141 16.09.2020 3 933,00 Kč
Bulharská 15,č.b.4, Luční 3,č.b.7 - revize odběrných míst v RE rozvaděči 7098 14.10.2020 2 178,00 Kč
Masarykovo nám. 2 - kontrola elinstalace, PDP Kč 275,25 7215 20.10.2020 2 110,25 Kč
Luční 4, b.č.10 - revize el 7216 20.10.2020 3 388,00 Kč
Trlicova 10, Žižkova 12,20, Nádražní 43, Suvorovova 120 - revize el 7229 20.10.2020 33 215,00 Kč
Jičínská 275,č.b.16 - revize elektro ve volném bytě 7315 30.10.2020 3 146,00 Kč
Trlicova 10 - revize elektro 7316 30.10.2020 3 146,00 Kč
DPS Pod Lipami 19, č.b.37 - revize elektro volný byt 7033 04.11.2020 3 388,00 Kč
DPS Pod Lipami 19, č.b.52, U Jičínky 25, č.b.14 - revize el. instalace (volné byty) 7034 04.11.2020 6 534,00 Kč
Nádražní 43/4 - revize elektro - volný byt 7081 13.11.2020 3 146,00 Kč
Jičínská 275,č.b.48 - revize el. instalace vč. ELM místa 7082 13.11.2020 3 267,00 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 163 592,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2019 7096 15.01.2020 15 270,20 Kč
Poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 1/2020 7015 02.03.2020 15 270,20 Kč
Poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 04-05/2020. 7223 26.06.2020 30 540,40 Kč
Poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 6/2020 7066 13.07.2020 15 270,20 Kč
prouchová služba 2-3/2020 - pro domy ve vlastnictví města 7066 10.08.2020 30 540,40 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 07-08/2020 7227 23.09.2020 30 540,40 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 07-08/2020, odpočet Kč 1.260,- 5475 24.09.2020 7 260,00 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 9/2020, odpočet Kč 630,- 5445 20.10.2020 3 630,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 9/2020 7227 20.10.2020 15 270,20 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 103 044,00 Kč
odečty vodoměrů TUV a SV za 4. čtvrtletí 2019 7174 23.01.2020 103 044,00 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 99 658,00 Kč
revize a opravy hasicích přístrojů, revize protipož. dveří... [ISRS] 7046 07.09.2020 99 658,00 Kč
Vladimír FikáčekARES 49 985,00 Kč
Dlouhá 19-dům - deratizace spol. prostor 7237 25.02.2020 850,00 Kč
Luční 3 - dezinfekce ve sklepních prostorách domu 7043 05.03.2020 1 570,00 Kč
Hoblíkova 32/2 - deratizace bytu, barierový postřik okolních bytů, chodby... 7038 11.05.2020 5 900,00 Kč
plošná deratizace domů města NJ 7237 30.06.2020 23 400,00 Kč
Suvorovova 120, 122 - dezinsekce 7243 24.09.2020 7 500,00 Kč
Resslova 2 - likvidace lezoucího hmyzu 7030 04.11.2020 925,00 Kč
DPS U Jičínky 25 - deratizace a likvidace hlodavců venkovní prostory 7032 04.11.2020 1 840,00 Kč
DPS U Jičínky 25 - likvidace štěnic 7086 13.11.2020 8 000,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 46 554,18 Kč
U Jezu 9 - kontrola a čištění spalinových cest 7140 18.03.2020 293,00 Kč
U Jezu 287 - kontrola a čištění spalinových cest 7184 27.04.2020 4 392,00 Kč
Resslova 2/5 - kontrola a čištění spalinových cest 7121 19.05.2020 535,00 Kč
J.Hory 3 - kontrola a čištění spalinových cest 7211 20.10.2020 777,00 Kč
Dobrovského 7 - kontroly a čištění spalinových cest 7213 20.10.2020 1 069,18 Kč
28.října 8,11,16 - kontroly a čištění spalinových cest 7275 26.10.2020 4 419,00 Kč
Žižkova 20,12, Trlicova 59...kontrola a čištění spalin. cest, měření spalin 7276 26.10.2020 7 729,00 Kč
Jungmannova 2,4, Havlíčkova 2,8,11 - kontrola a čištění spalinových cest, měření spalin 7277 26.10.2020 8 545,00 Kč
kontrola a čištění spalinových cest, měření spalin 7305 29.10.2020 15 497,00 Kč
Masarykovo nám. 2/3 - kontrola a čištění spalinových cest 7083 13.11.2020 3 298,00 Kč
APJAR -TEVYB s.r.o.ARES 42 980,60 Kč
odečty vodoměrů TUV a SV za 1.čtvrtl. 2020 7149 22.04.2020 2 527,10 Kč
byty, nebyty - odečty TUV + SV za 2.Q.2020 7167 22.07.2020 21 466,00 Kč
byty, NP -odečty TUV-SV - 2.-3.Q.2020 7067 09.10.2020 18 987,50 Kč
Jaromír MacháčekARES 36 700,00 Kč
byty, spol. prostory - revize plynových zařízení - Hoblíkova 32, Dolní brána 22,26, Masarykovo nám 2,17, Luční 4, Bulharská 9, Loučka 275 7049 08.04.2020 11 390,00 Kč
revize plynoinstalace ve volných bytech-Suvorovova 122,č.b.12,22,11...Slovanská 3-dům- provedení revize rozvodu plynu a spotřebičů v objektu 7091 15.07.2020 19 150,00 Kč
volné byty + NP - revize plynoinstalací 7063 09.10.2020 6 160,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 27 419,00 Kč
Luční 1799/3 - čištění kanalizace 7139 20.01.2020 3 800,00 Kč
Luční 3 - nouzové zásobení pitnou vodou z důvodu havárie domovní kanalizace 7149 21.01.2020 759,00 Kč
Masarykovo nám. 16/11 - likvidace odpadních vod ze septiku 7181 24.01.2020 1 288,00 Kč
Luční 3 - čištění kanalizace 7182 24.01.2020 3 386,00 Kč
U Jezu 9 - likvidace odpadních vod ze septiku 7139 17.02.2020 2 146,00 Kč
U Jezu 287 - likvidace odpadních vod ze septiku 7140 17.02.2020 2 201,00 Kč
Resslova 1213/1 - čištění vnitřní kanalizace 7235 25.02.2020 629,00 Kč
Resslova 1213/1 - čištění vnitřní kanalizace 7012 02.03.2020 2 240,00 Kč
U Jičínky 2007/25 - čištění kanalizace 7090 18.05.2020 810,00 Kč
Masarykovo nám. 16/11 - čištění kanalizace 7132 17.06.2020 669,00 Kč
Masarykovo nám. 16/11 - čištění kanalizace 7202 25.06.2020 1 795,00 Kč
Luční 1799/3 - čištění kanalizace 7035 04.09.2020 602,00 Kč
J.Hory 1567/3 - odvoz a likvidace odpadních vod 7139 16.09.2020 1 709,00 Kč
U Jezu 287 - odvoz a likvidace odpadních vod 7165 17.09.2020 2 666,00 Kč
U Jezu 9 - odvoz a likvidace odpadních vod 7166 17.09.2020 2 719,00 Kč
Rostislav ŠmídARES 26 738,00 Kč
Luční 3, č.b.7-vyklizení bytu-exekuce, Luční 3, Bulharská 11, Revoluční 36-vyklízení spol. prostor 7208 25.06.2020 9 138,00 Kč
Zborovská 11, Žižkova 12, Jičínská 272...vyklízení spol.a sklepních prostor... 7020 02.10.2020 17 600,00 Kč
Trčková Svatava - notářkaARES 24 901,80 Kč
sepis notářského zápisu - dlužník 7102 18.05.2020 4 150,30 Kč
notářský zápis + stejnopis, ověření příloh... dlužník 7103 18.05.2020 4 150,30 Kč
notářský zápis + stejnopis, ověření příloh... dlužník 7220 26.06.2020 4 150,30 Kč
notářský zápis + stejnopis, ověření příloh... dlužník 7163 22.07.2020 4 150,30 Kč
notářský zápis + stejnopis, ověření příloh... dlužník 7164 22.07.2020 4 150,30 Kč
notářský zápis + stejnopis, ověření příloh... dlužník 7165 22.07.2020 4 150,30 Kč
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.ARES 18 004,00 Kč
servis telef. ústředny paušál 01.-03.2020 7106 13.02.2020 4 501,00 Kč
DPS Revoluční 6 - servis telef. ústředny za 04-06/2020 7191 24.06.2020 4 501,00 Kč
servis tel. ústředny 07-09/2020 7160 17.08.2020 4 501,00 Kč
servis tel. ústředny za 10-12/2020 7303 29.10.2020 4 501,00 Kč
Bohumil VojtíšekARES 18 000,00 Kč
Luční 2,č.b.12, Luční 3,č.b.19 - zpracování rozpočtu na opravu bytu 7033 04.03.2020 7 000,00 Kč
Luční 3, č.b.2 - zpracování položkového rozpočtu, technického nákresu a technické zprávy 7174 26.05.2020 11 000,00 Kč
Veronika VahalíkováARES 12 100,00 Kč
DPS Revoluční 6 - periodická revize nouzového osvětlení 7110 13.02.2020 12 100,00 Kč
TIPO electric s.r.o.ARES 12 075,00 Kč
DPS U Jičínky 25, DPS Pod Lipami 19 - pravidelná funkční zkouška - strojovna výtahu 7093 12.08.2020 12 075,00 Kč
DEKPROJEKT s.r.o.ARES 10 285,00 Kč
Dobrovského 37/5-dům - technická výpomoc, posouzení stávajícího střešního pláště 7012 02.11.2020 10 285,00 Kč
Projekty - Pavelka s.r.o.ARES 9 900,00 Kč
Revoluční 2,6 - projekční práce, aktualizace cen rozpočtů BD 7145 18.03.2020 9 900,00 Kč
TEKUTÉ ODPADY s.r.o.ARES 4 936,10 Kč
Luční 4 - čištění kanalizace 7224 29.01.2020 2 817,50 Kč
Purkyňova 1316/36 - čištění jímky 7042 07.09.2020 2 118,60 Kč
Martina SajdlováARES 3 500,00 Kč
Suvorovova 120 - demontáž nábytku, vyklizení chodby, odvoz, ge.Hľaďo 22 - zeškrábání nečistot a stavební sutě, odvoz 7217 20.10.2020 3 500,00 Kč
Adam SváčekARES 2 147,75 Kč
Luční 4, č.b.7 - odvoz kuchyňské linky a vstupních dveří z bytu do skladu v domě Revoluční 36 7121 20.04.2020 2 147,75 Kč
Ondřej RýdelARES 2 093,00 Kč
Dobrovského 2, č.b.4 - uvedení do provozu plyn. kotle...PDP Kč 273,- 7235 30.06.2020 2 093,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 1 633,50 Kč
DPS Revoluční - odpojení telef. linky č.69 u prostoru Reha Komplex 7207 27.03.2020 1 633,50 Kč
Martin MinářARES 600,00 Kč
Bulharská 9,č.b.14 - spuštění plynu 7069 14.04.2020 600,00 Kč
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES 347,27 Kč
Gen.Hlaďo 22 - přistavení plošiny pro odstranění opadané omítky na domě 7180 24.01.2020 347,27 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 89 279,30 Kč
Celkem 1 716 140,04 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČEZ Distribuce, a. s.ARES 12 500,00 Kč
Generála Hlaďo 759/22a - připojení odběrného místa dle smlouvy V 2020-452/OB. 7014 03.08.2020 12 500,00 Kč
ČEZ Distribuce a. s.ARES 7 500,00 Kč
U Jičínky 25 - úhrada připojení odběrného elektrického zařízení (změna hodnoty jističe), č. OM 0005107965 7055 10.02.2020 7 500,00 Kč
Fyzická osoba 5 000,00 Kč
7031 04.03.2020 5 000,00 Kč
Seznam.cz a.s.ARES 4 428,60 Kč
Dobití kreditu pro zveřejnění nabídkového řízení - prodej podílu na objektu Purkyňova 40 (záměr 51/2020/OB) 7132 13.11.2020 4 428,60 Kč
Fyzická osoba 1 800,00 Kč
7054 10.02.2020 1 800,00 Kč
Celkem 31 228,60 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 630 000,00 Kč 427 440,00 Kč 68 % 33 490,00 Kč 5 % 38 300,00 Kč 11 % 45 600,00 Kč 19 % 45 950,00 Kč 26 % 46 650,00 Kč 33 % 36 100,00 Kč 39 % 49 950,00 Kč 47 % 34 150,00 Kč 52 % 34 850,00 Kč 58 % 29 700,00 Kč 63 % 32 700,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5031 Povinné pojis.. 110 000,00 Kč 57 272,00 Kč 52 % 4 999,00 Kč 5 % 7 838,00 Kč 12 % 5 332,00 Kč 17 % 4 713,00 Kč 21 % 4 366,00 Kč 25 % 3 274,00 Kč 28 % 8 793,00 Kč 36 % 4 588,00 Kč 40 % 3 622,00 Kč 43 % 6 102,00 Kč 49 % 3 645,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5032 Povinné pojis.. 40 000,00 Kč 20 674,00 Kč 52 % 1 814,00 Kč 5 % 2 844,00 Kč 12 % 1 935,00 Kč 16 % 1 710,00 Kč 21 % 1 476,00 Kč 24 % 1 188,00 Kč 27 % 3 191,00 Kč 35 % 1 665,00 Kč 40 % 1 314,00 Kč 43 % 2 214,00 Kč 48 % 1 323,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 130 000,00 Kč 51 624,20 Kč 40 % 7 788,00 Kč 6 % 1 208,00 Kč 7 % 140,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 17 570,00 Kč 21 % 1 926,00 Kč 22 % 1 146,00 Kč 23 % 1 491,00 Kč 24 % 1 782,00 Kč 25 % 18 573,20 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5151 Studená voda 6 900 000,00 Kč 5 388 983,26 Kč 78 % 335 909,79 Kč 5 % 141 614,13 Kč 7 % 926 413,18 Kč 20 % 709 874,10 Kč 31 % 231 326,67 Kč 34 % 697 622,65 Kč 44 % 714 228,46 Kč 54 % 10 919,86 Kč 55 % 1 288 310,57 Kč 73 % 159 059,17 Kč 76 % 173 704,68 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 10 624 869,13 Kč 66 % 1 787 426,75 Kč 11 % 225 297,18 Kč 13 % 2 588 627,37 Kč 29 % 1 288 197,60 Kč 37 % 397 364,02 Kč 39 % 639 862,05 Kč 43 % 680 175,90 Kč 48 % 267 759,53 Kč 49 % 445 506,46 Kč 52 % 1 082 252,27 Kč 59 % 1 222 400,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5153 Plyn 1 400 000,00 Kč 776 877,70 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 50 980,21 Kč 4 % 274 792,46 Kč 23 % -17 871,50 Kč 22 % 51 289,53 Kč 26 % 75 800,00 Kč 31 % 75 800,00 Kč 36 % 37 400,00 Kč 39 % 112 787,00 Kč 47 % 78 500,00 Kč 53 % 37 400,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5154 Elektrická en.. 3 504 000,00 Kč 2 305 025,19 Kč 66 % 440 431,75 Kč 13 % 90 571,41 Kč 15 % 66 726,47 Kč 17 % 482 720,57 Kč 31 % 52 271,30 Kč 32 % 59 100,94 Kč 34 % 441 648,84 Kč 47 % 66 897,80 Kč 49 % 102 176,57 Kč 51 % 440 911,43 Kč 64 % 61 568,11 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč -1 091,20 Kč -11 % -6 351,50 Kč -64 % 8 891,52 Kč 25 % -8 586,00 Kč -60 % 14 013,33 Kč 80 % -6 020,48 Kč 19 % 3 942,80 Kč 59 % -703,43 Kč 52 % -1 673,37 Kč 35 % 2 671,71 Kč 62 % 331,72 Kč 65 % -7 607,50 Kč -11 % 0,00 Kč -11 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 13 123,00 Kč - - - - 3 920,00 Kč - - - - 4 059,00 Kč - - - - 3 730,00 Kč - - - - 3 755,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 3 904,00 Kč - - - - 8 420,00 Kč - - - - -27 230,00 Kč - - - - 4 235,00 Kč - - - - 4 260,00 Kč - - - - 70,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, .. 60 000,00 Kč 39 240,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 8 470,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 6 900,00 Kč 26 % 2 900,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 8 470,00 Kč 45 % 12 500,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5168 Služby zpraco.. 4 830,00 Kč 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 827,90 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 5 651 170,00 Kč 3 046 482,65 Kč 54 % 339 774,97 Kč 6 % 219 847,71 Kč 10 % 258 154,78 Kč 14 % 358 205,29 Kč 21 % 332 334,00 Kč 27 % 343 602,55 Kč 33 % 191 209,22 Kč 36 % 323 352,32 Kč 42 % 324 239,32 Kč 48 % 275 218,73 Kč 52 % 80 543,76 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5171 Opravy a udrž.. 26 329 325,00 Kč 13 901 527,56 Kč 53 % 296 505,20 Kč 1 % 1 108 598,09 Kč 5 % 2 220 604,50 Kč 14 % 1 262 270,23 Kč 19 % 1 612 005,42 Kč 25 % 2 006 617,55 Kč 32 % 2 162 255,96 Kč 41 % 445 997,35 Kč 42 % 1 266 757,06 Kč 47 % 1 155 388,67 Kč 51 % 364 527,53 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 72 083,00 Kč 72 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 6 758,00 Kč 20 % 6 758,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 4 503,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5331 Neinvestiční .. 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 6 635,00 Kč 6 634,92 Kč 100 % 6 634,92 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 28 119 823,00 Kč 20 896 495,62 Kč 74 % 446 373,54 Kč 2 % 705 046,32 Kč 4 % 518 656,44 Kč 6 % 1 207 414,39 Kč 10 % 840 148,56 Kč 13 % 801 079,52 Kč 16 % 1 749 484,30 Kč 22 % 5 549 323,71 Kč 42 % 18 513,00 Kč 42 % 9 060 455,84 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
Celkem 89 156 408,00 Kč 57 632 088,93 Kč 65 % 3 705 474,42 Kč 4 % 2 620 323,57 Kč 3 % 6 908 884,20 Kč 8 % 5 367 710,01 Kč 6 % 3 596 366,92 Kč 4 % 4 687 678,06 Kč 5 % 6 095 257,25 Kč 7 % 6 721 399,20 Kč 8 % 3 621 992,69 Kč 4 % 12 332 225,03 Kč 14 % 1 974 777,58 Kč 2 % 0,00 Kč 0 %