Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zimní stadion NJ (ORG 522) / 2020

Název:
Zimní stadion NJ (522)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 649 988,19 Kč 52 %
výdaje 61 950 000,00 Kč Pokles 9 950 000,00 Kč 4 812 389,36 Kč 48 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 61 950 000,00 Kč Pokles 9 950 000,00 Kč 4 812 389,36 Kč 48 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 61 950 000,00 Kč Pokles 9 950 000,00 Kč 4 812 389,36 Kč 48 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 217 170,80 Kč 43 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 217 170,80 Kč 43 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 9 450 000,00 Kč 9 450 000,00 Kč 4 595 218,56 Kč 49 %
37 Odbor bytový 9 450 000,00 Kč 9 450 000,00 Kč 4 595 218,56 Kč 49 %
6121 Budovy, haly a stavby 52 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 52 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 61 950 000,00 Kč Pokles 9 950 000,00 Kč 4 812 389,36 Kč 48 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5171 Opravy a udrž.. 500 000,00 Kč 217 170,80 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 217 170,80 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5222 Neinvestiční .. 9 450 000,00 Kč 4 595 218,56 Kč 49 % 1 222 188,51 Kč 13 % 675 801,84 Kč 20 % 812 922,90 Kč 29 % 731 935,28 Kč 36 % 611 471,72 Kč 43 % 540 898,31 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 9 950 000,00 Kč 4 812 389,36 Kč 48 % 1 222 188,51 Kč 12 % 892 972,64 Kč 9 % 812 922,90 Kč 8 % 731 935,28 Kč 7 % 611 471,72 Kč 6 % 540 898,31 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %